Synteza polimerów:

 

Aparatura do pracy w warunkach beztlenowych, wymaganych w badaniach z udziałem katalizatorów metaloorganicznych, w tym komora rękawicowa.

 

Zestawy do badań kinetyki i mechanizmu polimeryzacji związków winylowych, umożliwiających pracę pod ciśnieniem atmosferycznym i podwyższonym (do 0,1MPa) wyposażone w reaktory metalowe i szklane różnych objętości.

 

Wytrząsarka Fritscha do badań rozkładu granulometrycznego polimerów.

Piec rurowy umożliwiającego wygrzewanie próbek np. nośników nieorganicznych do ok.1300°C.