Sukces naszego studenta inż. Arkadiusza Gruszki

Stypendyści Marszałka 

Województwa Opolskiego 2018

Inż. Arkadiusz Gruszka, absolwent specjalności inżynierskiej na kierunku chemia i obecnie magistrant tego kierunku realizujący pracę magisterską w naszej Katedrze, z okazji Regionalnego Święta Edukacji w dniu 19 październiku 2018 r. został wyróżniony przyznaniem stypendium Marszałka Województwa Opolskiego jako jeden spośród pięciu studentów – laureatów z Opolszczyzny.  

Lista z informacją na stronie Samorządu Województwa Opolskiego z wykazem laureatów:

https://www.opolskie.pl/2018/10/regionalne-swieto-edukacji-laureaci-nagrod-i-stypendiow-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-2018/