Mgr Paweł Groch oraz mgr Arkadiusz Niemczyk zdobyli II nagrodę, wynoszącą 5 000 zł, w konkursie pn.: „Forum Młodych Innowatorów”. Organizatorem konkursu była Grupa Azoty ZAK S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem” z siedzibą w Opolu, Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster.

Finał konkursu odbył się 26.10.2016 w Kędzierzynie-Koźlu. Do konkursu zostało zgłoszonych 10 projektów konkursowych z takich uczelni jak Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie oraz Uniwersytet Opolski.

Nasi doktoranci, którzy realizują swoje prace doktorskie pod kierunkiem Pani Prof. dr hab. inż. Krystyny Czai, przedstawili projekt zatytułowany „Polimerowe materiały kompozytowe o obniżonej palności”. Pomysł przedstawionego zgłoszenia konkursowego jest efektem ich 3 letniej pracy naukowej w laboratoriach Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego.

Link do reportażu TVP3 Opole z Finału konkursu pn.: „Forum Młodych Innowatorów”

Link do artykułu dotyczącego Finału konkursu pn.: „Forum Młodych Innowatorów”