Przewody doktorskie

Doktoranci realizujący prace doktorskie w zakresie chemii polimerów:

 

Lp. Rok rozpoczęcia
studiów
doktoranckich
Imię i nazwisko
doktoranta
Imię i nazwisko
opiekuna naukowego
1. 2014 Justyna Kowalska
(EUROCERAS)
Prof. dr inż. inż. Krystyna Czaja
2. 2014 Dawid Kansy Prof. dr inż. inż. Krystyna Czaja
3. 2015 Julia Fryga Dr hab. Marzena Białek, prof. UO

 

 

Doktoranci posiadający wszczęty przewód doktorski (w zakresie chemii polimerów i pokrewnym):

 

Lp. Rok
wszczęcia
przewodu
Imię i nazwisko
doktoranta
Imię i nazwisko
promotora
1. 2013 Iwona Żymełka-Miara* Dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk
2. 2013 Katarzyna Piechota
(ICSO)
Prof. dr inż. inż. Krystyna Czaja
promotor pomocniczy: dr Stanisław Kudła (ICSO)
3. 2013 Jarosław Janik
(MEXEO)
Dr hab. inż. Wiesław Hreczuch (MEXEO)
promotor pomocniczy: dr Arkadiusz Chruściel (MEXEO)
4. 2013 Joanna Barton-Pudlik Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
5. 2013 Hanna Nosal
(ICSO)
Dr hab. inż. Janusz Nowicki ICSO
promotor pomocniczy: dr inż. Marek Warzała (ICSO)
6. 2014 Ewa Dresler
(ICSO)
Dr hab. inż. Radomir Jasiński
Promotor pomocniczy: dr Ewa Nowakowska-Bogdan
7. 2014 Monika Pochwała Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
8. 2016 Paweł Groch Prof. dr inż. inż. Krystyna Czaja
promotor pomocniczy: dr Katarzyna Dziubek
9. 2016 Arkadiusz Niemczyk Prof. dr inż. inż. Krystyna Czaja
promotor pomocniczy: dr Katarzyna Dziubek
10. 2016 Anna Bihun Prof. dr inż. inż. Krystyna Czaja
promotor pomocniczy: dr Wioletta Ochędzan-Siodłak

 * Doktorantka Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu

 

Zakończone przewody doktorskie w Instytucie/Wydziale Chemii w zakresie chemii polimerów:

 

Lp. Rok
obrony
Imię i nazwisko
doktoranta
Imię i nazwisko
promotora
Jednostka macierzysta
doktoranta
Osoby zatrudnione w UO lub ICSO
1. 1994 Barbara Dawidowska Dr hab. inż. Krystyna Czaja Instytut Chemii UO
2. 1996 Kornelia Bosowska Prof. dr hab. inż. Maria Nowakowska Instytut Chemii UO
3. 1997 Bożena Król Dr hab. inż. Krystyna Czaja ICSO „Blachownia”
w Kędzierzynie-Koźlu
4. 1999 Iwona Sibelska Wiercigroch Dr hab. Krzysztof Szczegot Instytut Chemii UO
5. 1999 Marzena Białek
z wyróżnieniem
Dr hab. inż. Krystyna Czaja Instytut Chemii UO
6. 2003 Zygmunt Flisak
z wyróżnieniem
Dr hab. Krzysztof Szczegot Instytut Chemii UO
7. 2004 Wioletta Ochędzan-Siodłak
z wyróżnieniem
Prof. dr hab. inż. Maria Nowakowska Instytut Chemii UO
8. 2005 Łukasz Korach*
z wyróżnieniem
Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja Instytut Chemii UO
9. 2005 Anna Wojtala Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja ICSO „Blachownia”
w Kędzierzynie-Koźlu
10. 2006 Marek Sudoł Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja Instytut Chemii UO
Słuchacze studiów doktoranckich
11. 2010 Barbara Mendrek* Prof. dr hab. Andrzej Dworak Wydział Chemii UO
12. 2011 Agata Krasuska Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja Wydział Chemii UO
13. 2012 Anna Pietruszka
z wyróżnieniem
Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja Wydział Chemii UO
14. 2013 Katarzyna Dziubek
z wyróżnieniem
Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja Wydział Chemii UO
15. 2015 Natalia Oleszko
z wyróżnieniem
dr hab. Barbara Trzebicka, prof. PAN
promotor pomocniczy:
dr Alicja Utrata-Wesołek
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu
16. 2016 Bartłomiej Bereska Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
promotor pomocniczy:
dr Jolanta Iłowska (ICSO)
ICSO „Blachownia”
w Kędzierzynie-Koźlu
17. 2016 Elwira Bisz Dr hab. Marzena Białek, prof. UO Wydział Chemii UO

*Europejskie Studium Doktoranckie „Advanced Polymer Materials” (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Gliwicach, Wydział Chemii Politechniki Śląskiej, Instytut Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytet Techniczny i Instytut badań Polimerów w Dreźnie, Instytut Karola, Instytut Technologii Chemicznej i Instytut Chemii Makromolekularnej w Pradze)