Przedmioty fakultatywne:

Studia I stopnia:
  • Utylizacja odpadów polimerowych (7-D3-6-W-02)
  • Analiza polimerów (7-D3-6-W-05)
  • Stabilizacja i degradacja materiałów polimerowych (7-D3-6-W-06)
Studia II stopnia:
  • Do uzupełnienia