Projekty badawcze

Projekt INNOTECH-K2/IN2/21/181982/NCBR/12

Opracowanie technologii produkcji dimetalocyjankowego katalizatora poliaddycji homologów oksiranu (K-DMC)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu INNOTECH i ścieżki programowej In-Tech.

 

Projekt realizowany przez konsorcjum:

 

Zespół Wydziału chemii UO realizuje zadania 1 i 2 fazy badawczej projektu.

Realizatorzy:

  • Prof. Krystyna Czajakierownik zad. 1 fazy badawczej projektu nt.: „Opracowanie rodzajowych i strukturalnych determinantów właściwości katalizatorów DMC”,
  • Dr Zygmunt Flisakkierownik zad.2, fazy badawczej projektu nt.: „Badania struktury katalizatora oraz mechanizmu reakcji poliaddycji na drodze modelowania molekularnego z wykorzystaniem metod funkcjonału gęstości (DFT)”,
  • Dr Katarzyna Dziubek,
  • Mgr Beata Sacher-Majewska.

 

Wartość zadań koordynowanych i realizowanych przez WCh UO: 591.500,00 zł
Okres realizacji zadań 1 i 2 projektu: 1.12.2012 do 30.09.2014

Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-00-073/08-00

“Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1: Projekty rozwojowe

Instytutcja wdrażająca: Ośrodek Przetwarzania Informacji
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Instytutcja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Lider konsorcjum: Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie
Członek konsorcjum: Uniwersytet Opolski – realizator zadania nr 6
Wartość całkowita dofinansowania: 4 930 000,00 zł
Wartość zadań realizowanych przez UO: 500 000,00 zł
Okres realizacji: 01.04.2009 – 31.03.2012

 

Zespół badawczy:

 

Zakres badań w projekcie:

  • Ocena właściwości fungistatycznych (ograniczających rozwój grzybów) i fungicydowych (grzybobójczych) kompozytów poliolefinowych i PVC z udziałem nanonapełniaczy krzemionkowych, z trwale wbudowanym w strukturę nanosrebrem i/lub nanomiedzią

Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-00-092/08-00

“Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Oś priorytetowa 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1: Projekty rozwojowe

Instytutcja wdrażająca: Ośrodek Przetwarzania Informacji
Instytucja pośrednicząca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Instytutcja zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Lider konsorcjum: Główny Instytut Górnictwa
Członek konsorcjum: Uniwersytet Opolski – realizator zadania nr 5
Wartość całkowita dofinansowania: 4 787 769,78 zł
Wartość zadań realizowanych przez UO: 350 000 zł
Okres realizacji: 01.07.2008 – 31.03.2012

 

Zespół badawczy:

 

Zakres badań w projekcie:

  • ocena wpływu czynników środowiskowych oraz obciążeń długotrwałych na zmiany właściwości wytworzonych kompozytów polimerowych
  • badania odporności na starzenie atmosferyczne kompozytów polimerowych

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close