Projekt dyplomowy

Termin seminarium w semestrze zimowym 2016/2017: 

Lp. Student Temat pracy dyplomowej Promotor
1. Arkadiusz Gruszka Kompozyty na osnowie polietylenowej i polipropylenowej z zastosowaniem fosforanów cynku jako napełniaczy Dr Katarzyna Dziubek
2. Natalia Hajdasz Porównanie właściwości kopolimerów etylen/1-okten otrzymanych wobec katalizatora homogenicznego i jego nośnikowego odpowiednika Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
3. Patrycja Król Synteza i analiza mikrostruktury poli(1-oktenu) Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
4. Szymon Mycer Właściwości fizyko-mechaniczne i reologiczne kopolimerów etylen/norbornen Dr Wioletta Ochędzan-Siodłak
5. Kamil Frąszczak Kompozyty na osnowie polietylenowej i polipropylenowej z zastosowaniem fosforanów wapnia jako napełniaczy Prof. Krystyna Czaja

PLIKI DO POBRANIA: