Prof. dr hab. inż. Maria Nowakowska

(ur. 27 maja 1929, zm. 17 czerwca 2017)

 

Link do życiorysu Pani Profesor M. Nowakowskiej (kliknij)

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • inżynier – Politechnika Śląska, 1952
 • magister – Politechnika Śląska, 1954
 • doktorat – Politechnika Warszawska, 1964
 • habilitacja – Politechnika Warszawska, 1972
 • profesor – 1984

 

Tematyka badań:

 

 • Chemia i technologia poliolefin.
 • Synteza kompleksów metaloorganicznych katalizujących polimeryzację olefin.

Zastosowanie w charakterze nośnika kompleksu chlorku magnezu z tetrahydrofuranem do otrzymania stabilnych i bardzo aktywnych układów katalitycznych polimeryzacji etylenu. Sformułowanie i potwierdzenie hipotezy o specyficznej roli MgCl2 i zasady Lewisa w tworzeniu katalitycznego centrum aktywnego. Synteza i badanie aktywności heterogenicznych katalizatorów metalocenowych.

 

Wybrane publikacje:

 

 • K.Bosowska, M.Nowakowska: The Role for Lewis Base and MgCl2 in the Third-Generation Ziegler-Natta Catalysts, J. App. Polym. Sci., 69, 1005-1011 (1998).
 • W.Ochędzan-Siodłak, M.Nowakowska, M.Wasielewski: A new supported zirconocene catalyst for ethylene polymerization, str. 426-431 w książce pod redakcją Waltera Kaminsky, wyd. Springer Verlag, Berlin (1999).
 • W.Ochędzan-Siodłak, M.Nowakowska, M.Kordowska, (2000) Metallocene catalysts on complex magnesium support modified by organoaluminium compounds, Polimery 45, 323 (2000).
 • M. Nowakowska: Katalizatory polimeryzacji olefin, Polimery, 47, 157-165 (2002).
 • W.Ochędzan-Siodłak, M.Nowakowska: Magnesium chloride modified by organoaluminium compounds as a support of zirconocene catalyst for ethylene polymerization, Europen Polymer Journal, zakceptowane do druku w grudniu 2003.