Prof. dr hab. inż. Jerzy Wasilewski

Kontakt:

 

e-mail: jerzywasilewski@poczta.onet.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister inżynier – Politechnika Łódzka, 1958
 • doktorat – Politechnika Śląska, 1966
 • habilitacja – Politechnika Śląska, 1971
 • profesor – 1983

 

Tematyka badań:

 

 • Badania nad opracowaniem syntezy poliwęglanów metodą bezfosgenową.
 • Synteza estrów kwasu ftalowego w systemie destylacji reaktywnej.
 • Badania nad opracowaniem technologii utylizacji chlorków wyższych kwasów tluszczowych (zywice AKD).
 • Badania nad opracowaniem procesu wytwarzania propano-1,3-diolu metoda karbonylowania tlenku etylenu w obecnosci katalizatorow rodowych.

 

Wybrane publikacje:

 

 1. J.Wasilewski, B.Tkacz, A.Krueger, B.Krakówka, M.Dejnegda J.Poskrobko: Synthesis of polyacrylcarbonates from dimethyl carbonate and bisphenol A, Pol. J. Chem. Technol., 1 (1), 45-49 (1999).
 2. J. Wasilewski: Tendencje rozwojowe przemysłowej syntezy chemicznej, Przem. Chem., 80 (3), 97-101 (2001).
 3. J.Wasilewski, E.Grzywa, B.Krakówka, B.Tkacz, B.Krueger, W.Balcerowiak: Dobór katalizatora syntezy poliarylowęglanów metodą transestryfikacji stopowej węglanu difenylu i Bisfenolu A, Przem. Chem., 81 (7), 437-441 (2002).
 4. J.Wasilewski, J.Perkowski, J.Klimiec: Badania syntezy propano-1,3-diolu, nowego surowca dla tworzyw poliestrowych, Przem. Chem., 82, 645-648 (2003).
 5. J.Nowicki, J.Wasilewski, K.Góralczyk, M.Lukosek: Estryfikacja alifatycznych oligoeteroalkoholi chlorkiem kwasu stearynowego, Przem. Chem., 84 (3), w druku.