Prof. dr hab. inż. Jerzy Wasilewski

Kontakt:

 

e-mail: jerzywasilewski@poczta.onet.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister inżynier – Politechnika Łódzka, 1958
 • doktorat – Politechnika Śląska, 1966
 • habilitacja – Politechnika Śląska, 1971
 • profesor – 1983

 

Tematyka badań:

 

 • Badania nad opracowaniem syntezy poliwęglanów metodą bezfosgenową.
 • Synteza estrów kwasu ftalowego w systemie destylacji reaktywnej.
 • Badania nad opracowaniem technologii utylizacji chlorków wyższych kwasów tluszczowych (zywice AKD).
 • Badania nad opracowaniem procesu wytwarzania propano-1,3-diolu metoda karbonylowania tlenku etylenu w obecnosci katalizatorow rodowych.

 

Wybrane publikacje:

 

 1. J.Wasilewski, B.Tkacz, A.Krueger, B.Krakówka, M.Dejnegda J.Poskrobko: Synthesis of polyacrylcarbonates from dimethyl carbonate and bisphenol A, Pol. J. Chem. Technol., 1 (1), 45-49 (1999).
 2. J. Wasilewski: Tendencje rozwojowe przemysłowej syntezy chemicznej, Przem. Chem., 80 (3), 97-101 (2001).
 3. J.Wasilewski, E.Grzywa, B.Krakówka, B.Tkacz, B.Krueger, W.Balcerowiak: Dobór katalizatora syntezy poliarylowęglanów metodą transestryfikacji stopowej węglanu difenylu i Bisfenolu A, Przem. Chem., 81 (7), 437-441 (2002).
 4. J.Wasilewski, J.Perkowski, J.Klimiec: Badania syntezy propano-1,3-diolu, nowego surowca dla tworzyw poliestrowych, Przem. Chem., 82, 645-648 (2003).
 5. J.Nowicki, J.Wasilewski, K.Góralczyk, M.Lukosek: Estryfikacja alifatycznych oligoeteroalkoholi chlorkiem kwasu stearynowego, Przem. Chem., 84 (3), w druku.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close