Prof. dr hab. Andrzej Dworak

Kontakt:

 

      e-mail: andrzej.dworak@cmpw-pan.edu.pl

 Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, 1969
 • doktor nauk chemicznych – Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, 1980
 • doktor habilitowany nauk chemicznych – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, 1988
 • profesor nauk chemicznych – Prezydent RP, 2006

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 1970-1989 Instytut Chemii Polimerów, PAN
 • 1989 – nadal Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
  • 1995 – nadal Kierownik Laboratorium Materiałów Nanostrukturalnych
  • 2007 – nadal Dyrektor CMPiW PAN
 • 2000 – 2012 Uniwersytet Opolski
  • 2000 – 2006 profesor Uniwersytetu Opolskiego
  • 2006 – nadal profesor zwyczajny
 • 2001 – nadal profesor i wykładowca na Europejskim Studium Doktoranckim „Nowoczesne Materiały Polimerowe”
 • obecnie CMPiW PAN w Zabrzu

 

Działalność naukowa:

 

Nowe materiały polimerowe:

 • kontrolowana polimeryzacja związków heterocyklicznych i monomerów winylowych
 • mechanizmy polimeryzacji żyjących
 • synteza i właściwości rozgałęzionych i hiperrozgałęzionych polimerów o kontrolowanej architekturze
 • polimery wrażliwe na bodźce („smart materials”)
 • nanostruktury polimerowe

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

Wykaz publikacji (kliknij)

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 • Kierownik kilku krajowych i wielu międzynarodowych projektów, obecnie dwóch projektów krajowych i dwóch finansowanych z Unii Europejskiej.

 

Kształcenie kadry naukowej:

 

 • Promotor: 16 prac magisterskich.

 

Działalność opiniodawcza:

 

 • Recenzje 6 prac doktorskich.
 • Recenzje 6 rozpraw habilitacyjnych.
 • Stała współpraca recenzencka z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodkiem Przetwarzania Informacji i Fundacją na Rzecz Nauki Polskiej.
 • Stała współpraca recenzencka z Macromolecules, Journal of Polymer Science, Polymer, Polymer Bulletin.

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • Członek Rady Naukowej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Polimery”
 • Od 1995 r. przewodniczący Międzynarodowego Gliwickiego Seminarium Polimerowego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, sekcja Chemii Polimerów
 • Członek Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close