Zrealizowane prace dyplomowe

(w zakresie chemii polimerów i pokrewnym)

Rok akademicki 2015/2016
Lp. Student Temat pracy dyplomowej Promotor
1. Klaudia Radziszewska-Cichoń Frakcjonowanie kopolimerów etylenu z 1-oktenem metodą p-TREF Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
2. Małgorzata Jany Hydrożele na bazie polimerów syntetycznych Dr Kornelia Bosowska
Rok akademicki 2014/2015
Lp. Student Temat pracy dyplomowej Promotor
1. Żaneta Klatka Polimerowe dodatki do betonów Dr Kornelia Bosowska
2. Monika Kłak Wybrane metody oceny heterogeniczności składu kopolimerów i ich zastosowanie w badaniach kopolimerów etylenu z wyższymi 1-olefinami na podstawie analizy literatury z lat 2005-2015 Dr hab. M.Białek, prof. UO
3. Marta Mazur Wpływ stężenia monoalkenylosilseskwioksanu na wydajnoćć jego kopolimeryzacji z etylenem wobec katalizatora cyrkonocenowego oraz właściwości otrzymywanych produktów Dr Katarzyna Dziubek
4. Agata Mojzyk Charakterystyka badań polimeryzacji wyższych 1-olefin prowadzonych wobec katalizatorów postmetalocenowych zawierających kompleksy tytanu i cyrkonu z ligandami wielodonorowymi na podstawie analizy literatury z lat 2010-2015 Dr hab. M.Białek, prof
5. Ewa Sobyra Właściwości fizykochemiczne polietylenu o strukturze włóknistej Dr Wioletta Ochędzan-Siodłak
6. Aleksandra Szmaj Ocena zmiany struktury kompozytów z napełniaczami roślinnymi pod wpływem czynników atmosferycznych (ATR) Prof. dr hab. inż.

Krystyna Czaja

7. Małgorzata Szczęsna Charakterystyka mikrowosków polimerowych Prof. dr hab. inż.

Krystyna Czaja

8. Magdalena Wosik Kompozyty polimerowe z napełniaczami mineralnymi i roślinnymi. Prof. dr hab. inż.

Krystyna Czaja

9. Agata Zug Polimeryzacja etylenu  wobec katalizatora wanadocenowego z udziałem cieczy jonowych Dr Wioletta Ochędzan-Siodłak

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close