Zrealizowane prace dyplomowe

(w zakresie chemii polimerów i pokrewnym)

Rok akademicki 2015/2016
Lp. Student Temat pracy dyplomowej Promotor
1. Klaudia Radziszewska-Cichoń Frakcjonowanie kopolimerów etylenu z 1-oktenem metodą p-TREF Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
2. Małgorzata Jany Hydrożele na bazie polimerów syntetycznych Dr Kornelia Bosowska
Rok akademicki 2014/2015
Lp. Student Temat pracy dyplomowej Promotor
1. Żaneta Klatka Polimerowe dodatki do betonów Dr Kornelia Bosowska
2. Monika Kłak Wybrane metody oceny heterogeniczności składu kopolimerów i ich zastosowanie w badaniach kopolimerów etylenu z wyższymi 1-olefinami na podstawie analizy literatury z lat 2005-2015 Dr hab. M.Białek, prof. UO
3. Marta Mazur Wpływ stężenia monoalkenylosilseskwioksanu na wydajnoćć jego kopolimeryzacji z etylenem wobec katalizatora cyrkonocenowego oraz właściwości otrzymywanych produktów Dr Katarzyna Dziubek
4. Agata Mojzyk Charakterystyka badań polimeryzacji wyższych 1-olefin prowadzonych wobec katalizatorów postmetalocenowych zawierających kompleksy tytanu i cyrkonu z ligandami wielodonorowymi na podstawie analizy literatury z lat 2010-2015 Dr hab. M.Białek, prof
5. Ewa Sobyra Właściwości fizykochemiczne polietylenu o strukturze włóknistej Dr Wioletta Ochędzan-Siodłak
6. Aleksandra Szmaj Ocena zmiany struktury kompozytów z napełniaczami roślinnymi pod wpływem czynników atmosferycznych (ATR) Prof. dr hab. inż.

Krystyna Czaja

7. Małgorzata Szczęsna Charakterystyka mikrowosków polimerowych Prof. dr hab. inż.

Krystyna Czaja

8. Magdalena Wosik Kompozyty polimerowe z napełniaczami mineralnymi i roślinnymi. Prof. dr hab. inż.

Krystyna Czaja

9. Agata Zug Polimeryzacja etylenu  wobec katalizatora wanadocenowego z udziałem cieczy jonowych Dr Wioletta Ochędzan-Siodłak