Postępowanie doktorskie

(w zakresie chemii polimerów i pokrewnym)

Trwające

Doktoranci ze wszczętym przewodem doktorskim:
2019
 • Dawid Kansy
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
  Promotor pomocniczy: Dr Kornelia Bosowska
 • Justyna Kowalska
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
2018
 • Julia Fryga
  Promotor: Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
2016
 • Anna Bihun
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
  Promotor pomocniczy: Dr Wioletta Ochędzan-Siodłak
 • Paweł Groch
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
  Promotor pomocniczy: Dr Katarzyna Dziubek
 • Arkadiusz Niemczyk
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
  Promotor pomocniczy: Dr Katarzyna Dziubek
2014
 • Monika Pochwała
  Promotor: Dr hab. Marzena Białek, prof. UO

Zakończone

Słuchacze studiów doktoranckich:
2019
 • Paweł Groch
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja                                Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Dziubek
  Jednostka macierzysta: Wydział Chemii UO
 • Arkadiusz Niemczyk
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja      
  Promotor pomocniczy: dr Katarzyna Dziubek                                    Jednostka macierzysta: Wydział Chemii UO
 • Monika Pochwała
  Promotor: Dr hab. Marzena Białek, prof. UO                              Jednostka macierzysta: Wydział Chemii UO
2018
 • Katarzyna Piechota (ICSO)
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
  Promotor pomocniczy: dr Stanisław Kudła (ICSO)
  Jednostka macierzysta: ICSO „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
 • Iwona Żymełka-Miara (CMPiW PAN w Zabrzu)
  Promotor: Dr hab. inż. Agnieszka Kowalczuk
  Jednostka macierzysta: CMPiW PAN w Zabrzu
 • Hanna Nosal (ICSO)
  Promotor: Dr hab. inż. Janusz Nowicki (ICSO)
  Promotor pomocniczy: Dr inż. Marek Warzała (ICSO)
  Jednostka macierzysta: ICSO „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
2017
 • Joanna Barton-Pudlik
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
  Jednostka macierzysta: Wydział Chemii UO
 • Jarosław Janik (MEXEO)
  Promotor: Dr hab. inż. Wiesław Hreczuch (MEXEO)
  Promotor pomocniczy: dr inż. Arkadiusz Chruściel (MEXEO)
  Jednostka macierzysta: Wydział Chemii UO
 • Ewa Dresler (ICSO)
  Promotor: Dr hab. inż. Radomir Jasiński (Politechnika Krakowska)
  Promotor pomocniczy: Dr Ewa Nowakowska-Bogdan
  Jednostka macierzysta: ICSO „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
2016
 • Elwira Bisz
  Promotor: Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
  Jednostka macierzysta: Wydział Chemii UO
 • Bartłomiej Bereska
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
  Promotor pomocniczy: Dr Jolanta Iłowska (ICSO)
  Jednostka macierzysta: ICSO „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
2015
 • Natalia Oleszko (z wyróżnieniem)
  Promotor: Dr hab. Barbara Trzebicka, prof. PAN
  Promotor pomocniczy: Dr Alicja Utrata-Wesołek
  Jednostka macierzysta: CMPiW PAN w Zabrzu
2013
 • Katarzyna Dziubek (z wyróżnieniem)
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
  Jednostka macierzysta: Wydział Chemii UO
2012
 • Anna Pietruszka (z wyróżnieniem)
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
  Jednostka macierzysta: Wydział Chemii UO
2011
 • Agata Krasuska
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
  Jednostka macierzysta: Wydział Chemii UO
2010
 • Barbara Mendrek
  Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Dworak
  Jednostka macierzysta: Wydział Chemii UO

  Europejskie Studium Doktoranckie „Advanced Polymer Materials” (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Gliwicach, Wydział Chemii Politechniki Śląskiej, Instytut Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytet Techniczny i Instytut Badań Polimerów w Dreźnie, Instytut Karola, Instytut Technologii Chemicznej i Instytut Chemii Makromolekularnej w Pradze)

Doktoranci nie posiadający wszczętego przewodu doktorskiego:
2014
 • Mateusz Kullas
  Opiekun naukowy: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
Osoby zatrudnione w UO lub ICSO:
2006
 • Marek Sudoł
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
  Jednostka macierzysta: Instytut Chemii UO
2005
 • Anna Wojtala
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
  Jednostka macierzysta: ICSO „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
 • Łukasz Korach (z wyróżnieniem)
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja
  Jednostka macierzysta: Instytut Chemii UOEuropejskie Studium Doktoranckie „Advanced Polymer Materials” (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Gliwicach, Wydział Chemii Politechniki Śląskiej, Instytut Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytet Techniczny i Instytut Badań Polimerów w Dreźnie, Instytut Karola, Instytut Technologii Chemicznej i Instytut Chemii Makromolekularnej w Pradze)
2004
 • Wioletta Ochędzan-Siodłak (z wyróżnieniem)
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Maria Nowakowska
  Jednostka macierzysta: Instytut Chemii
2003
 • Zygmunt Flisak (z wyróżnieniem)
  Promotor: Dr hab. Krzysztof Szczegot
  Jednostka macierzysta: Instytut Chemii UO
1999
 • Marzena Białek (z wyróżnieniem)
  Promotor: Dr hab. inż. Krystyna Czaja
  Jednostka macierzysta: Instytut Chemii UO
 • Iwona Sibelska-Wiercigroch
  Promotor: Dr hab. Krzysztof Szczegot
  Jednostka macierzysta: Instytut Chemii UO
1997
 • Bożena Król
  Promotor: Dr hab. inż. Krystyna Czaja
  Jednostka macierzysta: ICSO „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu
1996
 • Kornelia Bosowska
  Promotor: Prof. dr hab. inż. Maria Nowakowska
  Jednostka macierzysta: Instytut Chemii UO
1994
 • Barbara Dawidowska
  Promotor: Dr hab. inż. Krystyna Czaja
  Jednostka macierzysta: Instytut Chemii UO