Polimerowe materiały kompozytowe (7-D4-W-05)

Kierunek CHEMIA

Punkty kredytowe: 1

Wykład

15 godzin
Warunki zaliczenia: egzamin pisemny

Prowadzący: dr Katarzyna Dziubek

 

Tematyka poruszana w ramach kursu obejmuje podstawowe informacje dotyczące różnych materiałów kompozytowych, ich klasyfikacji ze względu na zastosowanie, skład, typ osnowy oraz rodzaj wykorzystanego napełniacza. W części szczegółowej dotyczącej polimerowych materiałów kompozytowych omawiane są najpopularniejsze rodzaje polimerowych osnów termoplastycznych oraz termoutwardzalnych, rodzaje stosowanych napełniaczy, prezentowane są funkcje podstawowych komponentów wchodzących w skład kompozytu oraz wybrane metody otrzymywania kompozytów. Poruszany zostaje problem kompatybilności faz oraz dyspersji napełniacza w osnowie, determinujące właściwości materiałów kompozytowych. Przedstawiane są metody charakterystyki poszczególnych grup polimerowych materiałów kompozytowych z uwzględnieniem właściwości użytkowych. Omawiane są kompozyty typu WPC (polimerowo-drzewne) wraz z charakterystyką stosowanych w nich napełniaczy pochodzenia naturalnego, w tym zagadnienia dotyczące odporności WPC na procesy starzenia. Omawiane są nanokompozyty i stosowane w nich nanonapełniacze (naturalne, syntetyczne). Charakteryzowane są główne kierunki zastosowania polimerowych materiałów kompozytowych.

 

Literatura:

 

  1. “Wiley Encyclopedia of Composites”. Vol. 1-5, eds. Luigi Nicolais, Assunta Borzacchielo, Wiley 2012.
  2. “Polymers, composites and nanocomposites : synthesis, properties and applications”, Stefan Kubica, Oleg V. Stoyanov, Gennady E. Zaikov; Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes, Torun 2012.
  3. Królikowski; „Polimerowe kompozyty konstrukcyjne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  4. Kurzydłowski, M. Lewandowska; „Nanomateriały inżynierskie, konstrukcyjne i funkcjonalne” Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  5. Jurkowski, B. Jurkowska; „Sporzadzanie kompozycji polimerowych. Elementy teorii i praktyki”, WNT, Warszawa 1995.
  6. Broniewski, J. Kapko, W. Płaczek, J. Thomalla; „Metody badań i ocena właściwości tworzyw sztucznych”, WNT, Warszawa 2000.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close