Oferta badań we współpracy i na potrzeby jednostek pozauczelnianych w zakresie tematyki badawczej zespołu, tj.:

 • opracowanie i synteza nowych katalizatorów do polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin,
 • badania procesów niskociśnieniowej polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin,
 • badania procesów modyfikacji tworzyw sztucznych, głównie poliolefin (mikrowytłaczarka dwuślimakowa i mikrowtryskarka laboratoryjna, wytłaczarka jednoślimakowa z głowicą otworową do otrzymywania granulatów oraz szczelinową do otrzymywania folii),
 • badania procesów starzenia atmosferycznego materiałów:
  • w warunkach naturalnych (stacja poligonowa z zestawem czujników do pomiaru parametrów klimatycznych),
  • w warunkach przyspieszonych, laboratoryjnych (badania odporności na światło – Xenotest Alpha HE – lampa ksenonowa chłodzona powietrzem, Wezerometr Ci4000 – lampa ksenonowa chłodzona wodą),
 • charakterystyka molekularna polimerów – ciężar cząsteczkowy i jego rozkład (wysokotemperaturowy chromatograf żelowy HT GPC z potrójna detekcją),
 • charakterystyka strukturalna polimerów (FTIR, NMR, TREF – frakcjonowanie preparatywne),
 • badanie właściwości reologicznych tworzyw (plastometr),
 • charakterystyka właściwości fizyko-mechanicznych:
  • właściwości termiczne (DSC w tym niskotemperaturowe, TG),
  • oznaczanie udarności (odporności na uderzenie) próbek z karbem lub bez karbu metodami Charpy’ego w zakresie obciążeń 0,5-50 J oraz Izoda w zakresie obciążeń 2,75-22 J, zrywanie udarowe do 25 J
  • właściwości mechaniczne (maszyna wytrzymałościowa),
  • twardość wg. Shore’a,
  • gęstość nasypowa i rozkład granulometryczny,
  • skaningowy mikroskop elektronowy SEM z przystawką EDS.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close