Obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Pochwały

Dr Monika Pochwała

W dniu 06.07.2019 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Pochwały zatytułowanej: Homo- i kopolimeryzacja olefin wobec nowych katalizatorów metaloorganicznych na bazie kompleksów metali przejściowych zawierających silseskwioksany. Promotorem pracy jest Pani dr hab. Marzena Białek, prof. UO. Recenzentami pracy byli prof. dr hab. inż. Piotr Król z Politechniki Rzeszowskiej oraz prof. dr hab. inż. Wincenty Skupiński z Politechniki Warszawskiej. Komisja Doktorska przyjęła obronę, a Rada Wydziału Chemii UO 13.06.2019 r. nadała stopień doktora nauk chemicznych. Gratulacje!