Najnowsze publikacje: 

2021

P. Groch, K. Czaja, U. Szeluga, S. Rabiej, M. Bączek:

The effect of macromolecular architecture of ethylene copolymers with multi-alkenylsilsesquioxane on morphological, rheological and dynamic mechanical behavior

Polymer 2021, 212, 123172.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    100

Impact Factor (IF):             4,231

2020

P. Groch, A. Bihun-Kisiel, A. Piontek, W. Ochędzan-Siodłak:

Structural and thermal properties of ethylene-norbornene copolymers obtained using vanadium homogeneous and SIL catalysts

Polymers 2020, 12 (11), 1-14.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    100

Impact Factor (IF):             3,426

J. Kowalska, K. Czaja:

Poliolefiny i woski poliolefinowe. Cz. II*. Energia aktywacji przepływu lepkiego.

Przemysł Chemiczny 2020, 99 (6), 852-855.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    40

Impact Factor (IF):             0,485

M. Białek, J. Fryga:

Homopolymerization of styrenic monomers and their copolymerization with ethylene using group 4 non‐metallocene catalysts.

Journal of Applied Science 2020, 137:e49349

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    70

Impact Factor (IF):             2,188

P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska:

Thermal behavior of ethylene copolymers with di- and tri-alkenylsilsesquioxane comonomers synthesized by post-metallocene catalysts

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2020.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    70

Impact Factor (IF):             2,731

P. Groch, K. Czaja, B. Sacher-Majewska:

Thermal stability of ethylene copolymers with multi-alkenylsilsesquioxanes comonomers synthesized by organometallic catalyst – Effect of copolymer structure.

Polymer Degradation and Stability 2020, 172, 109075.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    100

Impact Factor (IF):             4,032

2019

W. Ochędzan-Siodłak, D. Siodłak, A. Piontek, K. Dolezal:

Titanium and vanadium catalysts with 2-hydroxyphenyloxazoline and oxazine ligands for ethylene-norbornene (co)polymerization.

Catalysts  2019, 9, 1041.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:      100

Impact Factor (IF):               3.444

A. Piontek, W. Ochędzan-Siodłak, E. Bisz, M. Szostak:

Nickel-catalyzed C(sp2)-C(sp3) Kumada cross-coupling of aryl tosylates with alkyl grignard reagents.

Adv. Synth. Catal.  2019, 361, 2329-2336.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:      140

Impact Factor (IF):               5.451

A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, D. Frączek, R. Piasecki, S. Rabiej,
M. Dutkiewicz:

Study and evaluation of dispersion of polyhedral oligomeric silsesquioxane and silica filler in polypropylene composites.

Polymer Composites 2019, 40, 1354-1364. Published online: 15.04.2018.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    30

Impact Factor (IF):             1,943

A. Niemczyk, K. Adamczyk-Tomiak, K. Dziubek, K. Czaja, S. Rabiej,
R. Szatanik, M. Dutkiewicz:

Study of polyethylene nanocomposites with polyhedral oligomeric silsesquioxane nanofillers—from structural characteristics to mechanical properties and processability.

Polymer Composites 2019, 40 (S1), E350-E364. Published online 06.12.2017.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    30

Impact Factor (IF):             1,943

A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik:

Polyethylene composites filled with n-alkyl-functionalized siloxane-silsesquioxane resins and sol-gel silicas.

Polymer Composites 2019.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    30

Impact Factor (IF):             1,943

J. Fryga, M. Białek:

Effect of AlR3 (R = Me, Et, iBu) addition on the composition and microstructure of ethylene/1-olefin copolymers made with postmetallocene complexes of group 4 elements.

Polymer Journal 2019, 51, 19-29.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    25

Impact Factor (IF):             2,170

M. Białek, J. Fryga:

Effective copolymerization of ethylene with α,ω-alkenols and homopolymerization of α,ω-alkenols catalyzed by aminophenolate zirconium complex.

Reactive and Functional Polymers 2019, 137, 11-20.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    35

Impact Factor (IF):             2,975

S. Grzeszczyk, K. Jurowski, K. Bosowska, M. Grzymek:

The role of nanoparticles in decreased washout of underwater concrete.

Construction and Building Materials 2019, 203, 670-678.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    40

Impact Factor (IF):             3,485

D. Kansy, K. Bosowska, K. Czaja, A. Poliwoda:

The formation of glycerol oligomers with two new types of end groups in the presence of a homogeneous alkaline catalyst.

Polymers 2019, 11, 144.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    40

Impact Factor (IF):             2,935

A. Niemczyk, K. Dziubek, M. Grzymek, K. Czaja:

Accelerated labolatory weathering of polypropylene composites filled with synthetic silicon-based compounds.

Polymer Degradation and Stability 2019, 161, 30-38.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    35

Impact Factor (IF):             3,193

2018

A. Niemczyk, K. Czaja, K. Dziubek, M. Szołyga, S. Rabiej, R. Szatanik:

Functionalized siloxane-silsesquioxane resins and propylene based composites: morphological, structural, thermal and mechanical properties.

Polymer Composites 2018.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    30

Impact Factor (IF):             1,943

W. Ochędzan-Siodłak, A. Bihun-Kisiel, D. Siodłak. A. Poliwoda, B. Dziuk:

2-(1,3-Oxazolin-2-yl)pyridine and 2,6-bis(1,3-oxazolin-2-yl) pyridine.

Data in Brief 2018, 21, 449-465.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:   

Impact Factor (IF):               

P. Groch, K. Dziubek, K. CzajaM. Białek, D. Man:

Tri-alkenyl polyhedral oligomeric silsesquioxanes as comonomers and active center modifiers in ethylene copolymerization catalyzed by bis(phenoxy-imine) Ti, Zr, V and V salen-type complexes.

Applied Catalysis A: General 2018, 567, 122-131.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    40

Impact Factor (IF):             4,521

P. Groch, K. Dziubek, K. CzajaM. Grzymek:

Investigation of thermal stability of ethylene copolymers with POSS – Study under static and dynamic conditions.

Polymer Degradation and Stability 2018, 156, 218-227.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    35

Impact Factor (IF):             3,193

A. Niemczyk, K. Dziubek, B. Sacher-Majewska, K. Czaja, J. Czech-Polak,
R. Oliwa, J. Lenża, M. Szołyga:

Thermal Stability and Flame Retardancy of Polypropylene Composites Containing Siloxane-Silsesquioxane Resins.

Polymers 2018, 10, 1019.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    40

Impact Factor (IF):             2,935

W. Ochędzan-Siodłak, A. Bihun-Kisiel, D. Siodłak. A. Poliwoda, B. Dziuk:

Titanium and vanadium catalysts with oxazoline ligands for ethylene-norbornene (co)polymerization.

Eur. Polym. J. 2018, 106, 148-155.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    35

Impact Factor (IF):             3,741

J. Kowalska, K. Czaja:

Cz.I. Poliolefiny i woski poliolefinowe.

Przemysł Chemiczny 2018, 97 (4), 1000-1003.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    15

Impact Factor (IF):             0,399

B. Bereska, K. Czaja, B. Dziuk, B. Zarychta, K. Ejsmont, J. Iłowska, M. Szmatoła,
A. Bereska:

Triclinic conformational polymorph of N,N,N′,N′-tetrakis(2-cyanoethyl)-1,2-ethylenediamine (TCED).

Z. Naturforsch. B 2018, 73, 305-309.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    15

Impact Factor (IF):             0,757

M. Białek, E. Bisz:

Dichlorovanadium(IV) diamine-bis(phenolate) complexes for ethylene (co)polymerization and 1-olefin isospecific polymerization.

J. Catal. 2018, 362, 65-73.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    45

Impact Factor (IF):             6,759

K. Mituła, M. Dutkiewicz, B. Dudziec, B. Marciniec, K. Czaja:

A library of monoalkenylsilsesquioxanes as potential comonomers for synthesis of hybrid materials.

J. Therm. Anal. Calorim. 2018, 132, 1545-1555.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    25

Impact Factor (IF):             2,209

J. Barton-Pudlik, K. Czaja, J. Lipok:

Resistance of conifer needle polyolefin composites (CNPCs) against biodecomposition caused by fungi.

J. Polym. Environ. 2018, 26, 1179-1193.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    30

Impact Factor (IF):             1,971

P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, K. Mituła, B. Dudziec:

Multi-alkenylsilsesquioxanes as comonomers and active species modifiers of metallocene catalyst in copolymerization with ethylene.

Polymers 2018, 10, 223, 1-19.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    40

Impact Factor (IF):             2,935

J. Barton-Pudlik, K. Czaja:

Fast-growing willow (Salix viminalis) as a filler in polyethylene composites.

Compos. Part B-Eng. 2018, 143, 68-74.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    45

Impact Factor (IF):             4,920

P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Białek, K. Mituła, B. Dudziec, B. Marciniec:

Synthesis and structural characterization of ethylene copolymers containing double-decker silsesquioxane as pendant groups and cross-linkage sites by coordinative copolymerization.

Eur. Polym. J. 2018, 100, 187-199.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    35

Impact Factor (IF):             3,741

2017

P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Białek, K. Adamczyk-Tomiak, S. Rabiej,
B. Dudziec:

Ethylene/POSS copolymerization behavior of postmetallocene catalysts and copolymer characteristics.

J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2017, 55, 3918–3934.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    35

Impact Factor (IF):             2,588

M. Białek, M. Pochwała, A. Franczyk, K. Czaja, B. Marciniec:

Synthesis and Catalytic Properties for Olefin Polymerization of New Vanadium Complexes Containing Silsesquioxane Ligands with Different Denticity.

Polym. Int. 2017, 66, 960-967.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    35

Impact Factor (IF):             2,352

B. Bereska, K. Czaja, J. Nowicki, J. Iłowska, A. Bereska, M. Muszyński,
M. Szmatoła, R. Grabowski:

Effect of Superbasic Ionic Liquids on the Synthesis of Dendritic Polyamines via Aza-Michael Addition Reaction.

ChemistrySelect 2017, 2, 10020-10026.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:   

Impact Factor (IF):               

W. Ochędzan-Siodłak, A. Bihun:

Ethylene-Norbornene and Ethylene-Oct-1-ene Copolymerization using Vanadium Catalysts in Ionic Liquid Medium.

Polym. Bull. 2017, 74 (7), 2799-2817.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    25

Impact Factor (IF):             1,589

M. Białek, E. Bisz:

Polypropylene and Poly(ethylene-co-1-octene) Effective Synthesis with Diamine-bis(phenolate) Complexes. Effect of Complex Structure on Catalyst Activity and Product Microstructure.

J. Polym. Sci. Part A: Polym.Chem. 2017, 55, 2467-2476.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    35

Impact Factor (IF):             2,588

M. Białek, J. Fryga, G. Spaleniak, M. Żołnowska:

Synthesis and olefin homo- and copolymerization behavior of new vanadium complexes bearing [OSSO]-type ligands.

Reac. Kinet. Mech. Cat. 2017, 122, 259-273.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    15

Impact Factor (IF):             1,515

A. Kusakiewicz-Dawid, M. Porada, W. Ochędzan-Siodłak, M. A. Broda,
M. Bujak, D. Siodłak
:

Pyrazole amino acids: hydrogen bonding directed conformations of 3-amino-1H-pyrazole-5-carboxylic acid residue.

J. Pept. Sci. 2017, 23, 716726.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    20

Impact Factor (IF):             1,969

 J. Fryga, M. BiałekG. Spaleniak:

Synteza i charakterystyka kompleksów tytanu kowalencyjnie związanych z nośnikiem krzemionkowym oraz ich właściwości katalityczne w (ko)polimeryzacji etylenu.

Chemistry. Environment. Biotechnology 2017, 20, 35–41.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    5

Impact Factor (IF):               

P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, B. Dudziec, B. Marciniec:

Copolymers of ethylene with monoalkenyl- and monoalkenyl(siloxy)silsesquioxane (POSS) comonomers -Synthesis and characterization.

Eur. Polym. J. 2017, 90, 368-382.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    35

Impact Factor (IF):             3,741

J. Barton-Pudlik, K. Czaja, M. Grzymek, J. Lipok:

Evaluation of wood-polyethylene composites biodegradability caused by filamentous fungi.

Int. Biodeter. Biodegradation 2017, 118C, 10-18.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    30

Impact Factor (IF):             3,562

2016

A. Niemczyk, K. Dziubek, Ł. Korach, M. Grzymek, M. Dutkiewicz:

Nanocomposites with polyhedral oligomeric silsesquioxane nanofillers – characterization of morphology, thermal and mechanical properties.

Acta Innovations 2016, 21, 5-12.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    8

Impact Factor (IF):               

M. Białek, E. Bisz:

Novel diamine-bis(phenolate) Ti(IV) complexes – tuning the complex structure to control catalytic properties in α-olefin polymerization.

Appl. Catal. A-Gen. 2016, 525, 137-144.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    40

Impact Factor (IF):             4,339

A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik, M. Szołyga, M. Dutkiewicz,
B. Marciniec:

Polypropylene/silsesquioxane nanocomposites – study of free volumes, crystallinity degree and mass flow rate.

Polimery 2016, 61 (9), 610-615.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    15

Impact Factor (IF):             0,778

M. Pochwala, M. Białek, A. Franczyk, K. Czaja, B. Marciniec:

Synteza bimetalicznego silsekwioksanowego kompleksu tytanu (IV) i jego polimerycznego odpowiednika oraz ich właściwości katalityczne w polimeryzacji olefin.

Polimery 2016, 61 (9), 591-599.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    15

Impact Factor (IF):             0,778

J. Barton-Pudlik, K. Czaja:

Conifer Needles as Thermoplastic Composite Fillers. Structure and Properties.

BioResources 2016, 11 (3), 6211-6231.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    40

Impact Factor (IF):             1,321

W. Ochędzan-Siodłak, A. Bihun, A. Olszowy, M. Rajfur, T. Jesionowski,
K. Siwińska-Stefańska:

Ethylene polymerization using vanadium catalyst supported on silica modified by pyridinium ionic liquid.

Polym. Int. 2016, 65, 1089-1097.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    35

Impact Factor (IF):             2,070

A. Chruściel, W. Hreczuch, K. Czaja, K. Ławniczak-Jabłońska, J. Janik:

The complementary structural studies of the double metal cyanide type catalysts for the ring opening polymerization of the oxiranes.

Polimery 2016, 61 (6), 421-432.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    15

Impact Factor (IF):             0,778

A. Niemczyk, K. Dziubek, B. Sacher-Majewska, K Czaja, M. Dutkiewicz,
B. Marciniec:

Study of thermal properties of polyethylene and polypropylene nanocomposites with long alkyl chain-substituted POSS fillers.

J. Therm. Anal. Calorim. 2016, 125 (3), 1287-1299.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    25

Impact Factor (IF):             1,953

M. Pochwała, M. Białek, A. Franczyk, B. Marciniec, K. Czaja:

Synthesis and catalytic performance in ethylene and 1-octene polymerization of chlorotitanium(IV) silsesquioxane complexes. Effect of increasing ligand denticity and type of nonreactive organic substituents.

Eur. Polym. J. 2016, 79, 121-131.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    35

Impact Factor (IF):             3,531

A. Chruściel, W. Hreczuch, K. Czaja, B. Sacher-Majewska:

On thermal behaviour of DMC catalysts for ring opening polymerization of epoxides.

Therm. Acta 2016630, 78-89.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    30

Impact Factor (IF):             2,236

h
W. Hreczuch, K. Dąbrowska, A.Chruściel, K. Materna, A. Sznajdrowska,
K. Czaja, W. Wang, Q. Li, Y. Sun:

Investigation of Propoxylation and Ethoxylation of 2-Ethylhexanol in the Presence of an Alkaline and DMC Type Catalyst at Initial Stages of the Syntheses.

China Detergents and Cosmetics 2016,  1 (1), 49-58.

Liczba punktów MNiSW:    

Impact Factor (IF):