Najnowsze publikacje:

2018

J. Kowalska, K. Czaja:

Cz.I. Poliolefiny i woski poliolefinowe.

Przemysł Chemiczny 2018, 97 (4), 1000-1003.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    15

Impact Factor (IF):             0,385

B. Bereska, K. Czaja, B. Dziuk, B. Zarychta, K. Ejsmont, J. Iłowska, M. Szmatoła,
A. Bereska:

Triclinic conformational polymorph of N,N,N′,N′-tetrakis(2-cyanoethyl)-1,2-ethylenediamine (TCED).

Z. Naturforsch. B 2018, 73, 305-309.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    15

Impact Factor (IF):             0,631

M. Białek, E. Bisz:

Dichlorovanadium(IV) diamine-bis(phenolate) complexes for ethylene (co)polymerization and 1-olefin isospecific polymerization.

J. Catal. 2018, 362, 65-73.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    45

Impact Factor (IF):             6,844

A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, D. Frączek, R. Piasecki, S. Rabiej,
M. Dutkiewicz:

Study and evaluation of dispersion of polyhedral oligomeric silsesquioxane and silica filler in polypropylene composites.

Polymer Composites 2018.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    30

Impact Factor (IF):             2,324

K. Mituła, M. Dutkiewicz, B. Dudziec, B. Marciniec, K. Czaja:

A library of monoalkenylsilsesquioxanes as potential comonomers for synthesis of hybrid materials.

J. Therm. Anal. Calorim. 2018, 132, 1545-1555.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    25

Impact Factor (IF):             1,953

J. Barton-Pudlik, K. Czaja, J. Lipok:

Resistance of conifer needle polyolefin composites (CNPCs) against biodecomposition caused by fungi.

J. Polym. Environ. 2018, 26, 1179-1193.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    30

Impact Factor (IF):             1,877

P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, K. Mituła, B. Dudziec:

Multi-alkenylsilsesquioxanes as comonomers and active species modifiers of metallocene catalyst in copolymerization with ethylene.

Polymers 2018, 10, 223, 1-19.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    40

Impact Factor (IF):             3,364

J. Barton-Pudlik, K. Czaja:

Fast-growing willow (Salix viminalis) as a filler in polyethylene composites.

Compos. Part B-Eng. 2018, 143, 68-74.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    45

Impact Factor (IF):             4,727

P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Białek, K. Mituła, B. Dudziec, B. Marciniec:

Synthesis and structural characterization of ethylene copolymers containing double-decker silsesquioxane as pendant groups and cross-linkage sites by coordinative copolymerization.

Eur. Polym. J. 2018, 100, 187-199.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    35

Impact Factor (IF):             3,531

2017

A. Niemczyk, K. Adamczyk-Tomiak, K. Dziubek, K. Czaja, S. Rabiej,
R. Szatanik, M. Dutkiewicz:

Study of polyethylene nanocomposites with polyhedral oligomeric silsesquioxane nanofillers—from structural characteristics to mechanical properties and processability.

Polymer Composites 2017.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    30

Impact Factor (IF):             2,324

P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Białek, K. Adamczyk-Tomiak, S. Rabiej,
B. Dudziec:

Ethylene/POSS copolymerization behavior of postmetallocene catalysts and copolymer characteristics.

J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2017, 55, 3918–3934.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    35

Impact Factor (IF):             2,952

M. Białek, M. Pochwała, A. Franczyk, K. Czaja, B. Marciniec:

Synthesis and Catalytic Properties for Olefin Polymerization of New Vanadium Complexes Containing Silsesquioxane Ligands with Different Denticity.

Polym. Int. 2017, 66, 960-967.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    35

Impact Factor (IF):             2,070

B. Bereska, K. Czaja, J. Nowicki, J. Iłowska, A. Bereska, M. Muszyński,
M. Szmatoła, R. Grabowski:

Effect of Superbasic Ionic Liquids on the Synthesis of Dendritic Polyamines via Aza-Michael Addition Reaction.

ChemistrySelect 2017, 2, 10020-10026.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:   

Impact Factor (IF):               

W. Ochędzan-Siodłak, A. Bihun:

Ethylene-Norbornene and Ethylene-Oct-1-ene Copolymerization using Vanadium Catalysts in Ionic Liquid Medium.

Pol. Bull. 2017, 74 (7), 2799-2817.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    25

Impact Factor (IF):             1,430

M. Białek, E. Bisz:

Polypropylene and Poly(ethylene-co-1-octene) Effective Synthesis with Diamine-bis(phenolate) Complexes. Effect of Complex Structure on Catalyst Activity and Product Microstructure.

J. Polym. Sci. Part A: Polym.Chem. 2017, 55, 2467-2476.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    35

Impact Factor (IF):             2,952

M. Białek, J. Fryga, G. Spaleniak, M. Żołnowska:

Synthesis and olefin homo- and copolymerization behavior of new vanadium complexes bearing [OSSO]-type ligands.

Reac. Kinet. Mech. Cat. 2017, 122, 259-273.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    15

Impact Factor (IF):             1,264

A. Kusakiewicz-Dawid, M. Porada, W. Ochędzan-Siodłak, M. A. Broda,
M. Bujak, D. Siodłak
:

Pyrazole amino acids: hydrogen bonding directed conformations of 3-amino-1H-pyrazole-5-carboxylic acid residue.

J. Pept. Sci. 2017, 23, 716726.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    20

Impact Factor (IF):             1,972

 J. Fryga, M. BiałekG. Spaleniak:

Synteza i charakterystyka kompleksów tytanu kowalencyjnie związanych z nośnikiem krzemionkowym oraz ich właściwości katalityczne w (ko)polimeryzacji etylenu.

Chemistry. Environment. Biotechnology 2017, 20, 35–41.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    5

Impact Factor (IF):               

P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, B. Dudziec, B. Marciniec:

Copolymers of ethylene with monoalkenyl- and monoalkenyl(siloxy)silsesquioxane (POSS) comonomers -Synthesis and characterization.

Eur. Polym. J. 2017, 90, 368-382.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    35

Impact Factor (IF):             3,531

J. Barton-Pudlik, K. Czaja, M. Grzymek, J. Lipok:

Evaluation of wood-polyethylene composites biodegradability caused by filamentous fungi.

Int. Biodeter. Biodegradation 2017, 118C, 10-18.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    30

Impact Factor (IF):             2,962

2016

A. Niemczyk, K. Dziubek, Ł. Korach, M. Grzymek, M. Dutkiewicz:

Nanocomposites with polyhedral oligomeric silsesquioxane nanofillers – characterization of morphology, thermal and mechanical properties.

Acta Innovations 2016, 21, 5-12.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    8

Impact Factor (IF):               

M. Białek, E. Bisz:

Novel diamine-bis(phenolate) Ti(IV) complexes – tuning the complex structure to control catalytic properties in α-olefin polymerization.

Appl. Catal. A-Gen. 2016, 525, 137-144.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    40

Impact Factor (IF):             4,339

A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik, M. Szołyga, M. Dutkiewicz,
B. Marciniec:

Polypropylene/silsesquioxane nanocomposites – study of free volumes, crystallinity degree and mass flow rate.

Polimery 2016, 61 (9), 610-615.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    15

Impact Factor (IF):             0,778

M. Pochwala, M. Białek, A. Franczyk, K. Czaja, B. Marciniec:

Synteza bimetalicznego silsekwioksanowego kompleksu tytanu (IV) i jego polimerycznego odpowiednika oraz ich właściwości katalityczne w polimeryzacji olefin.

Polimery 2016, 61 (9), 591-599.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    15

Impact Factor (IF):             0,778

J. Barton-Pudlik, K. Czaja:

Conifer Needles as Thermoplastic Composite Fillers. Structure and Properties.

BioResources 2016, 11 (3), 6211-6231.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    40

Impact Factor (IF):             1,321

W. Ochędzan-Siodłak, A. Bihun, A. Olszowy, M. Rajfur, T. Jesionowski,
K. Siwińska-Stefańska:

Ethylene polymerization using vanadium catalyst supported on silica modified by pyridinium ionic liquid.

Polym. Int. 2016, 65, 1089-1097.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    35

Impact Factor (IF):             2,070

A. Chruściel, W. Hreczuch, K. Czaja, K. Ławniczak-Jabłońska, J. Janik:

The complementary structural studies of the double metal cyanide type catalysts for the ring opening polymerization of the oxiranes.

Polimery 2016, 61 (6), 421-432.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    15

Impact Factor (IF):             0,778

A. Niemczyk, K. Dziubek, B. Sacher-Majewska, K Czaja, M. Dutkiewicz,
B. Marciniec:

Study of thermal properties of polyethylene and polypropylene nanocomposites with long alkyl chain-substituted POSS fillers.

J. Therm. Anal. Calorim. 2016, 125 (3), 1287-1299.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    25

Impact Factor (IF):             1,953

M. Pochwała, M. Białek, A. Franczyk, B. Marciniec, K. Czaja:

Synthesis and catalytic performance in ethylene and 1-octene polymerization of chlorotitanium(IV) silsesquioxane complexes. Effect of increasing ligand denticity and type of nonreactive organic substituents.

Eur. Polym. J. 2016, 79, 121-131.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    35

Impact Factor (IF):             3,531

A. Chruściel, W. Hreczuch, K. Czaja, B. Sacher-Majewska:

On thermal behaviour of DMC catalysts for ring opening polymerization of epoxides.

Therm. Acta 2016630, 78-89.

Pełny tekst publikacji

Liczba punktów MNiSW:    30

Impact Factor (IF):             2,236

h

W. Hreczuch, K. Dąbrowska, A.Chruściel, K. Materna, A. Sznajdrowska,
K. Czaja, W. Wang, Q. Li, Y. Sun:

Investigation of Propoxylation and Ethoxylation of 2-Ethylhexanol in the Presence of an Alkaline and DMC Type Catalyst at Initial Stages of the Syntheses.

China Detergents and Cosmetics 2016,  1 (1), 49-58.

Liczba punktów MNiSW:    

Impact Factor (IF):               

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close