Mgr Paweł Groch

Kontakt:

pok. 406 WCh
tel. 0 77 452 7146
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: pgroch@uni.opole.pl

Link do profilu na ResearchGate

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 (promotor: dr hab. Teobald Kupka, prof. UO)

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2013 – 2014 – doktorant Środowiskowego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Wrocławskiej (opiekun: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja),
 • 2014 – nadal – doktorant Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, promotor pomocniczy: dr Katarzyna Dziubek).

 

Działalność naukowa:

 

Badania dotyczące polimeryzacji i kopolimeryzacji silseskwioksanów z olefinami wobec nowych metaloorganicznych katalizatorów metalocenowych. Określenie wpływu struktury oraz stężenia komonomeru (POSS) podczas prowadzenia reakcji na jego stopień wbudowywania w łańcuch polimeru. Charakterystyka właściwości chemicznych, fizycznych, mechanicznych oraz stabilność termiczna otrzymanych materiałów polimerowych.

 

Dorobek naukowy:

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, K. Mituła, B. Dudziec: Multi-alkenylsilsesquioxanes as comonomers and active species modifiers of metallocene catalyst in copolymerization with ethylene. Polymers 2018, 10, 223, 1-19. DOI: 10.3390/polym10020223.
 2. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Białek, K. Mituła, B. Dudziec, B. Marciniec: Synthesis and structural characterization of ethylene copolymers containing double-decker silsesquioxane as pendant groups and cross-linkage sites by coordinative copolymerization. Eur. Polym. J. 2018, 100, 187-199. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2018.01.039.
 3. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Białek, K. Adamczyk-Tomiak, S. Rabiej, B. Dudziec: Ethylene/POSS copolymerization behavior of postmetallocene catalysts and copolymer characteristics. J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2017, 55, 3918–3934. DOI: 10.1002/pola.28778.
 4. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, B. Dudziec, B. Marciniec: Copolymers of ethylene with monoalkenyl- and monoalkenyl(siloxy)silsesquioxane (POSS) comonomers -Synthesis and characterization. Eur. Polym. J. 2017, 90, 368-382. DOI: doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2017.03.038.
 5. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: Polimeryzacja koordynacyjna alkenylosilseskwioksanów i ich kopolimeryzacja z olefinami lub styrenem. Polimery 2015, 60 (5), 289-297. DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.289.
 6. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: Silseskwioksany i ich zastosowanie w syntezie materiałów polimerowych. Polimery 2015, 60 (4), 219-231. DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.219.

 

Zgłoszenia patentowe:

 

 1. K. Dziubek, K. Czaja, P. Groch, B. Dudziec, B. Marciniec: Sposób otrzymywania kopolimerów etylenu. Zgł. nr P.418183 z 02.08.2016.
 2. K. Dziubek, K. Czaja, P. Groch, B. Dudziec, B. Marciniec: Sposób otrzymywania kopolimerów etylenu. Zgł. nr P.418184 z 02.08.2016.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. P. Groch, K. Dziubek, M. Białek, K. Czaja, B. Dudziec, B. Marciniec: Synteza i właściwości kopolimerów etylenu z dialkenylosilseskwioksanem otrzymanych wobec katalizatorów metalocenowych i postmetalocenowych. 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław 17-21.09.2017, komunikat ustny, Book of abstracts, p. 353, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 2. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, B. Dudziec, B. Marciniec: Copolymerization of ethylene with POSS: effect of comonomer structure on properties of copolymers. Międzynarodowa Konferencja Polsko-Chińska „One Belt One Road – wiele szans, wiele możliwości”, Opole 25.04.2017, poster.
 3. P. Groch, K. Czaja, K. Dziubek, M. Białek, B. Dudziec, B. Marciniec: Kopolimeryzacja etylenu z dialkenylosilseskwioksanem wobec katalizatorów metalocenowych i postmetalocenowych. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „KOMPOZYTY – POLIMERY – NAUKA – PRZEMYSŁ’2017”, Ustroń 04-07.04.2017, komunikat ustny, Book of abstracts, str. 57. ISBN 978-83-63555-52-8.
 4. P. Groch, K. Czaja, K. Dziubek, M. Białek, B. Dudziec, B. Marciniec: Kopolimery etylenu z wieloalkenylosilseskwioksanami uzyskane przy udziale katalizatorów metaloorganicznych. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „KOMPOZYTY – POLIMERY – NAUKA – PRZEMYSŁ’2017”, Ustroń 04-07.04.2017, poster 24, Book of abstracts, str. 84. ISBN 978-83-63555-52-8.
 5. P. Groch: Polimerowe materiały kompozytowe o obniżonej palności. II Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne Technologie Konstrukcje Materiały dla sektora Chemii i Energetyki, Opole 27-28.10.2016, referat.
 6. KDziubek, P. Groch, K. Czaja, B. Dudziec, B. Marciniec: POSS/Ethylene Copolymers – Synthesis and Characterization. 9th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers, MoDeSt 2016, Kraków 04-08.09.2016, poster PIII.7, Book of abstracts, p.189. ISBN 978-83-925627-3-3.
 7. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: Synthesis, characterization and properties of ethylene/POSS copolymers. POLYMAT 2016 – Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze 27-28.06.2016, poster 61, Book of abstracts, p. 51. ISBN 978-83-926523-8-0.
 8. P. Groch, K. Czaja, K. Dziubek, M. Białek, B. Dudziec, B. Marciniec: Wpływ składu katalizatorów metaloorganicznych na syntezę i właściwości kopolimerów etylenu z monoalkenylosilseskwioksanami. VI Konferencja Naukowa Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2016, Międzyzdroje 07-10.06.2016, Komunikat młodych, book of abstracts, str. 99-100. ISBN 979-83-7663-213-1.
 9. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: Badania procesu kopolimeryzacji etylenu z monoalkenylosilseskwioksanami wobec katalizatora metalocenowego. Platforma Wymiany Wiedzy i Doświadczenia, Kędzierzyn-Koźle 01-02.10.2015, poster, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 10. P. Groch, K. Czaja, K. Dziubek, B. Dudziec, B. Marciniec: Monoalkenylosilseskwioksany jako komonomery w koordynacyjnej kopolimeryzacji z etylenem wobec katalizatorów metalocenowych. 8. Kongres Technologii Chemicznej „Surowce – energia – materiały”, TECHEM8, Rzeszów, 30.08-04.09.15, referat sekcyjny S3-K14, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 11. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: POSS/ethylene copolymer materials – study on structural, morphological and thermal properties. 18th International Conference on Composite Structures, ICCS18, Lisbon, 15.06-18.06.15, poster 7988, Book of abstracts, p. 167-168.
 12. P. Groch, K. Czaja, M. Białek, K. Dziubek: Polymerization and copolymerization of alkenesilsesquioxanes over organometallic catalyst. Silesian Meetings of Polymer Materials, POLYMAT60, Zabrze, 30.06-1.07.2014, poster 84, Book of abstracts, p. 58. ISBN 978-83-926523-7-3.
 13. P. Groch, K. Czaja: Polymerization of silsesquixanes and their copolymerization with olefins over organometalic catalysts. XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii”, Karpacz, 21.05-4.05.2014, komunikat ustny.
 14. P. Groch, T. Kupka, M. Stachów, L. Stobiński: Molecular Modeling of Hydrogen Storage. M+-H2 and M+-benzene vs. Metal Organic Frameworks. Sixth ACC Cyfronet AGH User’s – KU KDM’13, Zakopane, 28.02-1.03.2013, komunikat ustny, Proceedings, p. 59-60. ISBN 978-83-61433-07-1.
 15. T. Kupka, M. Stachów, M. Nieradka, K. Radula-Janik, P. Groch, M. Broda, A. Buczek, L. Stobiński, K. Pasterny, E. Chełmecka, S. Sauer, J. Kongstead, H. Kjear, J. Kaminsky, T. Pluta: Molecular Modeling of Small and Medium Size Molecular Systems. Structure and Spectroscopy., Sixth ACC Cyfronet AGH User’s – KU KDM’13, Zakopane, 28.02-1.03.2013, komunikat ustny, Proceedings, p. 55-56. ISBN 978-83-61433-07-1.

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. ID 205 390, grant NCN zgł. w konkursie OPUS 4. Silseskwioksany w polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin jako komonomery i składniki metaloorganicznych układów katalitycznych. Umowa nr UMO-2012/07/B/ST5/03042, termin realizacji 06.08.2013 – 05.08.2016, wykonawca.

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Działalność popularyzująca naukę:

 

 • Udział i organizacja XV Opolskiego Festiwalu Nauki, 26-29.05.2017.
 • Przeprowadzenie ciekawych zajęć laboratoryjnych dla klasy maturalnej o profilu biologiczno- chemicznym z Zespołu Szkół Urszulańskich z Rybnika, 16.03.2017.
 • Przeprowadzenie ciekawych zajęć laboratoryjnych dla klasy maturalnej z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica z Opola, 25.11.2016.
 • Przeprowadzenie ciekawych zajęć laboratoryjnych dla klasy maturalnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr II z Opola, 25.11.2016.
 • Przeprowadzenie ciekawych zajęć laboratoryjnych dla klasy maturalnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr II z Opola, 26.11.2016.
 • Wygłoszenie prezentacji pt. „Materiały polimerowe wrażliwe na bodźce” w trakcie II edycji Spotkania Młodych Chemików w Kędzierzynie-Koźlu 01.06.2016.
 • Udział w pokazie chemicznym dla szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Udział i organizacja XIV Opolskiego Festiwalu Nauki, 10-13.06.2016.
 • Udział i organizacja XIII Opolskiego Festiwalu Nauki, 29.05-01.06.2015.
 • Udział i organizacja XII Opolskiego Festiwalu Nauki, 31.05-2.06.2014.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • Nagroda za zajecie I miejsca w konkursie na najlepszy poster na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „KOMPOZYTY – POLIMERY – NAUKA – PRZEMYSŁ’2017”, Ustroń 04-07.04.2017. Skład osobowy zespołu oraz tytuł nagrodzonego posteru; Groch, K. Czaja, K. Dziubek, M. Białek, B. Dudziec, B. Marciniec: Kopolimery etylenu z wieloalkenylosilseskwioksanami uzyskane przy udziale katalizatorów metaloorganicznych.
 • II miejsce w konkursie pn.: „Forum Młodych Innowatorów”, przyznane za projekt pt. „Polimerowe materiały kompozytowe o obniżonej palności”, którego autorami byli mgr Paweł Groch oraz mgr Arkadiusz Niemczyk. Organizatorem konkursu była Grupa Azoty ZAK S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem” z siedzibą w Opolu, Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster. Finał konkursu odbył się 26.10.2016 w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Źródła finansowania:

 

 1. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II 2014-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego 2013-2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close