Dr Paweł Groch

Kontakt:

pok. 401 WCh
tel. 0 77 452 7135
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: pawel.groch@uni.opole.pl

   

Numer ORCID: 0000-0002-4422-0692

Link do profilu na ResearchGate

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • doktor nauk chemicznych – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019 (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja), obrona z wyróżnieniem
 • magister chemii – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 (promotor: dr hab. Teobald Kupka, prof. UO)

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2019 – nadal Uniwersytet Opolski – adiunkt
 • 2014 – 2019 – doktorant Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, promotor pomocniczy: dr Katarzyna Dziubek).
 • 2013 – 2014 – doktorant Środowiskowego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Wrocławskiej (opiekun: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja),

 

Działalność naukowa:

 

Badania dotyczące polimeryzacji i kopolimeryzacji silseskwioksanów z olefinami wobec nowych metaloorganicznych katalizatorów metalocenowych. Określenie wpływu struktury oraz stężenia komonomeru (POSS) podczas prowadzenia reakcji na jego stopień wbudowywania w łańcuch polimeru. Charakterystyka właściwości chemicznych, fizycznych, mechanicznych oraz stabilność termiczna otrzymanych materiałów polimerowych.

 

 

Dorobek naukowy:

 

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska: Thermal behaviour of ethylene copolymers with di- and tri-alkenylsilsesquioxane comonomers synthesized by post-metallocene catalysts, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2020, DOI: 10.1007/s10973-020-09491-4.
 2. P. Groch, K. Czaja, B. Sacher-Majewska: Thermal stability of ethylene copolymers with multi-alkenylsilsesquioxane comonomers synthesized by organometallic catalyst – Effect of copolymer structure, Polymer Degradation and Stability 2020, 172, 109075, DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2020.109075.
 3. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Grzymek: Investigation of thermal stability of ethylene copolymers with POSS – Study under static and dynamic conditions, Polymer Degradation and Stability 2018, 156, 218-227, DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2018.09.010.
 4. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Białek, D. Man: Tri-alkenyl polyhedral oligomeric silsequioxanes as comonomers and active center modifiers in ethylene copolymerization catalyzed by bis(phenoxy-imine) Ti, Zr, V and V salen-type complexes, Applied Catalysis A, General 2018, 567, 122-131, DOI: 10.1016/j.apcata.2018.09.011.
 5. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, K. Mituła, B. Dudziec: Multi-alkenylsilsesquioxanes as comonomers and active species modifiers of metallocene catalyst in copolymerization with ethylene. Polymers 2018, 10, 223, 1-19. DOI: 10.3390/polym10020223.
 6. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Białek, K. Mituła, B. Dudziec, B. Marciniec: Synthesis and structural characterization of ethylene copolymers containing double-decker silsesquioxane as pendant groups and cross-linkage sites by coordinative copolymerization. Eur. Polym. J. 2018, 100, 187-199. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2018.01.039.
 7. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Białek, K. Adamczyk-Tomiak, S. Rabiej, B. Dudziec: Ethylene/POSS copolymerization behavior of postmetallocene catalysts and copolymer characteristics. J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. 2017, 55, 3918–3934. DOI: 10.1002/pola.28778.
 8. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, B. Dudziec, B. Marciniec: Copolymers of ethylene with monoalkenyl- and monoalkenyl(siloxy)silsesquioxane (POSS) comonomers -Synthesis and characterization. Eur. Polym. J. 2017, 90, 368-382. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2017.03.038.
 9. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: Polimeryzacja koordynacyjna alkenylosilseskwioksanów i ich kopolimeryzacja z olefinami lub styrenem. Polimery 2015, 60 (5), 289-297. DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.289.
 10. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: Silseskwioksany i ich zastosowanie w syntezie materiałów polimerowych. Polimery 2015, 60 (4), 219-231. DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.219.

 

 

Wykonanie recenzji publikacji zgłoszonych do czasopism indeksowanych w bazie Journal Citation Reports:

 

 1. Polymers
 2. Materials
 3. Catalysts
 4. Applied Science
 5. SN Applied Science

 

 

Patenty:

 

 1. PL 233 823, 2019 K. Dziubek, K. Czaja, P. Groch, B. Dudziec, B. Marciniec: Sposób otrzymywania kopolimerów etylenu. Zgł. nr P.418183 z 02.08.2016. Opublikowane 29.11.2019.
 2. PL 233 702, 2019 K. Dziubek, K. Czaja, P. Groch, B. Dudziec, B. Marciniec: Sposób otrzymywania kopolimerów etylenu. Zgł. nr P.418184 z 02.08.2016. Opublikowane 29.11.2019.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: Stabilność termiczna hybrydowych materiałów polimerowych zawierających alkenylosilseskwioksanowych otrzymane wobec katalizatorów metaloorganicznych. 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa 02-06.09.2019, komunikat sekcyjny S04KS03, Materiały zjazdowe, str. S04-18, ISBN.
 2. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Białek, D. Man: Alkenylsilsesquioxanes as comonomers and active centre modifiers in ethylene copolymerization catalyzed by metallocene and postmetallocene catalysts. Blue Sky Conferences on Catalytic Olefin Polymerization, Neapol and Sorrento 24-28.06.2019, poster.
 3. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Białek, D. Man: POSS jako komonomer i modyfikator centrów aktywnych katalizatorów metalocenowych i postmetalocenowych w kopolimeryzacji z etylenem. 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków 17-21.09.2018, komunikat sekcyjny S04KS16, Materiały zjazdowe, str. S04-12, ISBN 978-83-60988-27-5.
 4. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: Stabilność termiczna w warunkach dynamicznych kopolimerów etylenu z mono-alkenylosilseskwioksanami otrzymanymi wobec katalizatora ansa-metalocenowego. 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków 17-21.09.2018, poster S04P54, Materiały zjazdowe, str. S04-34, ISBN 978-83-60988-27-5.
 5. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, U. Szeluga, A. Marcinkowski: Właściwości strukturalno-mechaniczne kopolimerów etylenu z multi-alkenylosilseskwioksanami otrzymanymi wobec katalizatora metalocenowego. IX Kongres Technologii Chemicznej, Gdańsk 03-07.09.2018, komunikat ustny K2C-5, Księga abstraktów, str. 114. ISBN 978-83-7348-753-6.
 6. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Grzymek: Termiczne starzenie w warunkach statycznych kopolimerów etylenu z mono-alkenylosilseskwioksanami otrzymanymi wobec katalizatora metalocenowego. IX Kongres Technologii Chemicznej, Gdańsk 03-07.09.2018, poster P2C-4, Księga abstraktów, str. 127. ISBN 978-83-7348-753-6.
 7. B. Sacher-Majewska, P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: Thermal behaviour of ethylene copolymers with multi-alkenylsilsesquioxanes obtained by different organometallic catalytic systems. 13th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of the Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis, Zakopane 02-06.09.2018, poster S04-P10, Księga abstraktów, str. 112.
 8. P. Groch, K. Dziubek, M. Białek, K. Czaja, B. Dudziec, B. Marciniec: Synteza i właściwości kopolimerów etylenu z dialkenylosilseskwioksanem otrzymanych wobec katalizatorów metalocenowych i postmetalocenowych. 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław 17-21.09.2017, komunikat ustny, Book of abstracts, p. 353, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 9. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, B. Dudziec, B. Marciniec: Copolymerization of ethylene with POSS: effect of comonomer structure on properties of copolymers. Międzynarodowa Konferencja Polsko-Chińska „One Belt One Road – wiele szans, wiele możliwości”, Opole 25.04.2017, poster.
 10. P. Groch, K. Czaja, K. Dziubek, M. Białek, B. Dudziec, B. Marciniec: Kopolimeryzacja etylenu z dialkenylosilseskwioksanem wobec katalizatorów metalocenowych i postmetalocenowych. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „KOMPOZYTY – POLIMERY – NAUKA – PRZEMYSŁ’2017”, Ustroń 04-07.04.2017, komunikat ustny, Book of abstracts, str. 57. ISBN 978-83-63555-52-8.
 11. P. Groch, K. Czaja, K. Dziubek, M. Białek, B. Dudziec, B. Marciniec: Kopolimery etylenu z wieloalkenylosilseskwioksanami uzyskane przy udziale katalizatorów metaloorganicznych. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „KOMPOZYTY – POLIMERY – NAUKA – PRZEMYSŁ’2017”, Ustroń 04-07.04.2017, poster 24, Book of abstracts, str. 84. ISBN 978-83-63555-52-8.
 12. P. Groch: Polimerowe materiały kompozytowe o obniżonej palności. II Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne Technologie Konstrukcje Materiały dla sektora Chemii i Energetyki, Opole 27-28.10.2016, referat.
 13. KDziubek, P. Groch, K. Czaja, B. Dudziec, B. Marciniec: POSS/Ethylene Copolymers – Synthesis and Characterization. 9th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers, MoDeSt 2016, Kraków 04-08.09.2016, poster PIII.7, Book of abstracts, p.189. ISBN 978-83-925627-3-3.
 14. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: Synthesis, characterization and properties of ethylene/POSS copolymers. POLYMAT 2016 – Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze 27-28.06.2016, poster 61, Book of abstracts, p. 51. ISBN 978-83-926523-8-0.
 15. P. Groch, K. Czaja, K. Dziubek, M. Białek, B. Dudziec, B. Marciniec: Wpływ składu katalizatorów metaloorganicznych na syntezę i właściwości kopolimerów etylenu z monoalkenylosilseskwioksanami. VI Konferencja Naukowa Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2016, Międzyzdroje 07-10.06.2016, Komunikat młodych, book of abstracts, str. 99-100. ISBN 979-83-7663-213-1.
 16. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: Badania procesu kopolimeryzacji etylenu z monoalkenylosilseskwioksanami wobec katalizatora metalocenowego. Platforma Wymiany Wiedzy i Doświadczenia, Kędzierzyn-Koźle 01-02.10.2015, poster, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 17. P. Groch, K. Czaja, K. Dziubek, B. Dudziec, B. Marciniec: Monoalkenylosilseskwioksany jako komonomery w koordynacyjnej kopolimeryzacji z etylenem wobec katalizatorów metalocenowych. 8. Kongres Technologii Chemicznej „Surowce – energia – materiały”, TECHEM8, Rzeszów, 30.08-04.09.15, referat sekcyjny S3-K14, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 18. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: POSS/ethylene copolymer materials – study on structural, morphological and thermal properties. 18th International Conference on Composite Structures, ICCS18, Lisbon, 15.06-18.06.15, poster 7988, Book of abstracts, p. 167-168.
 19. P. Groch, K. Czaja, M. Białek, K. Dziubek: Polymerization and copolymerization of alkenesilsesquioxanes over organometallic catalyst. Silesian Meetings of Polymer Materials, POLYMAT60, Zabrze, 30.06-1.07.2014, poster 84, Book of abstracts, p. 58. ISBN 978-83-926523-7-3.
 20. P. Groch, K. Czaja: Polymerization of silsesquixanes and their copolymerization with olefins over organometalic catalysts. XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii”, Karpacz, 21.05-4.05.2014, komunikat ustny.
 21. P. Groch, T. Kupka, M. Stachów, L. Stobiński: Molecular Modeling of Hydrogen Storage. M+-H2 and M+-benzene vs. Metal Organic Frameworks. Sixth ACC Cyfronet AGH User’s – KU KDM’13, Zakopane, 28.02-1.03.2013, komunikat ustny, Proceedings, p. 59-60. ISBN 978-83-61433-07-1.
 22. T. Kupka, M. Stachów, M. Nieradka, K. Radula-Janik, P. Groch, M. Broda, A. Buczek, L. Stobiński, K. Pasterny, E. Chełmecka, S. Sauer, J. Kongstead, H. Kjear, J. Kaminsky, T. Pluta: Molecular Modeling of Small and Medium Size Molecular Systems. Structure and Spectroscopy., Sixth ACC Cyfronet AGH User’s – KU KDM’13, Zakopane, 28.02-1.03.2013, komunikat ustny, Proceedings, p. 55-56. ISBN 978-83-61433-07-1.

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. ID 205 390, grant NCN zgł. w konkursie OPUS 4. Silseskwioksany w polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin jako komonomery i składniki metaloorganicznych układów katalitycznych. Umowa nr UMO-2012/07/B/ST5/03042, termin realizacji 06.08.2013 – 05.08.2016, wykonawca.

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Działalność popularyzująca naukę:

 

 • Udział i organizacja XV Opolskiego Festiwalu Nauki, 26-29.05.2017.
 • Przeprowadzenie ciekawych zajęć laboratoryjnych dla klasy maturalnej o profilu biologiczno- chemicznym z Zespołu Szkół Urszulańskich z Rybnika, 16.03.2017.
 • Przeprowadzenie ciekawych zajęć laboratoryjnych dla klasy maturalnej z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica z Opola, 25.11.2016.
 • Przeprowadzenie ciekawych zajęć laboratoryjnych dla klasy maturalnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr II z Opola, 25.11.2016.
 • Przeprowadzenie ciekawych zajęć laboratoryjnych dla klasy maturalnej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr II z Opola, 26.11.2016.
 • Wygłoszenie prezentacji pt. „Materiały polimerowe wrażliwe na bodźce” w trakcie II edycji Spotkania Młodych Chemików w Kędzierzynie-Koźlu 01.06.2016.
 • Udział w pokazie chemicznym dla szkoły ponadgimnazjalnej.
 • Udział i organizacja XIV Opolskiego Festiwalu Nauki, 10-13.06.2016.
 • Udział i organizacja XIII Opolskiego Festiwalu Nauki, 29.05-01.06.2015.
 • Udział i organizacja XII Opolskiego Festiwalu Nauki, 31.05-2.06.2014.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • Nagroda za zajecie I miejsca w konkursie na najlepszy poster na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „KOMPOZYTY – POLIMERY – NAUKA – PRZEMYSŁ’2017”, Ustroń 04-07.04.2017. Skład osobowy zespołu oraz tytuł nagrodzonego posteru; Groch, K. Czaja, K. Dziubek, M. Białek, B. Dudziec, B. Marciniec: Kopolimery etylenu z wieloalkenylosilseskwioksanami uzyskane przy udziale katalizatorów metaloorganicznych.
 • II miejsce w konkursie pn.: „Forum Młodych Innowatorów”, przyznane za projekt pt. „Polimerowe materiały kompozytowe o obniżonej palności”, którego autorami byli mgr Paweł Groch oraz mgr Arkadiusz Niemczyk. Organizatorem konkursu była Grupa Azoty ZAK S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem” z siedzibą w Opolu, Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster. Finał konkursu odbył się 26.10.2016 w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Źródła finansowania:

 

 1. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II 2014-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego 2013-2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.