Mgr Monika Pochwała

Kontakt:

pok. 413 WCh
tel. 0 77 452 7145
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: mpochwala@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 (promotor: dr hab. Marzena Białek, prof. UO, opiekun: dr Grzegorz Spaleniak)

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2013 – 2014 – doktorantka Środowiskowego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Wrocławskiej (opiekun: dr hab. Marzena Białek, prof. UO),
 • Od 2014 – doktorantka Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (promotor: dr hab. Marzena Białek, prof. UO).

 

Działalność naukowa:

 

Badania dotyczące polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin wobec nowych metaloorganicznych katalizatorów zawierających kompleksy metali przejściowych z ligandami silseskwioksylowymi. Charakterystyka otrzymanych produktów polimerowych oraz ocena wpływu struktury kompleksów i warunków reakcji na aktywność układów katalitycznych i właściwości polimerów.

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. M. Pochwala, M. Białek, A. Franczyk, K. Czaja, B. Marciniec: Synteza bimetalicznego silsekwioksanowego kompleksu tytanu (IV) i jego polimerycznego odpowiednika oraz ich właściwości katalityczne w polimeryzacji olefin, Polimery, 2016, 61 (9), 591-599, DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.591
 2. M. Pochwała, M. Białek, A. Franczyk, B. Marciniec, K. Czaja: Synthesis and catalytic performance in ethylene and 1-octenepolymerization of chlorotitanium(IV) silsesquioxane complexes. Effect of increasing ligand denticity and type of nonreactive organic substituentsSynthesis and catalytic performance in ethylene and 1-octene polymerization of chlorotitanium(IV) silsesquioxane complexes. Effect of increasing ligand denticity and type of nonreactive organic substituents”, Eur. Polym. J., 2016, 79, 121–131, DOI: dx.doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2016.04.020
 3. M. Pochwała, M. Białek: Zastosowanie kompleksów metali przejściowych z ligandami POSS w polimeryzacji olefin, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, 13-22, ISBN 978-83-232-2803-5
 4. M. Białek, M. Pochwała, G. Spaleniak: Olefin Polymerization and Copolymerization by Complexes Bearing [ONNO]-Type Salan Ligands: Effect of Ligand Structure and Metal Type (Titanium, Zirconium and Vanadium)”, J. Polym. Sci. Pol. Chem., 2014, 52, 2111–2123, DOI: dx.doi.org/10.1002/pola.27218

 

Udział w konferencjach:

 

 1. M. Pochwała, M. Białek, A. Franczyk, K. Czaja, B. Marciniec: Synthesis and olefin polymerization properties of titanium and vanadium complexes bearing Mg-containing silsesquioxane ligands, POLYMAT- Silsesian meetings on polymer materials, Zabrze 27-28.06.2016, poster, Book of abstracts, str. 50, ISBN 978-83-926523-8-0.
 2. A. Franczyk, K. Stefanowska, M. Pochwała, K. Czaja, M. Białek, B. Marciniec: Metalosilseskwioksany jako katalizatory procesu polimeryzacji olefin, II Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy – Badania i Rozwój, Poznań 24.11.2015, poster.
 3. A. Franczyk, M. Pochwała, K. Stefanowska, K. Czaja, M. Białek, B. Marciniec: Metalosilseskwioksany – synteza i aktywność katalityczna w procesach polimeryzacji olefin, II Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców, Poznań 17.11.2015, komunikat ustny.
 4. M. Pochwała, M. Białek, A. Franczyk: Wpływ rodzaju metalu przejściowego i struktury liganda na właściwości katalityczne metalosilseskwioksanów w polimeryzacji olefin, Platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, Kędzierzyn-Koźle 1-2.10.2015, poster.
 5. A. Franczyk, M. Pochwała, M. Białek, K. Czaja, B. Marciniec: Titanium and vanadium containing metallasilsesquioxanes – synthesis and uses in olefin polymerization, International Symposium on Synthesis and Catalysis, Evora 2-4.09.2015, poster.
 6. M. Pochwała, M. Białek, A. Franczyk, K. Czaja, B. Marciniec: Wpływ metalu przejściowego (Ti, V, Zr) w metalosilseskwioksanach na ich właściwości katalityczne w polimeryzacji etylenu i 1-oktenu, 8. Kongres Technologii Chemicznej, „Surowce-energia-materiały’’, Rzeszów 30.08-4.09.2015, komunikat ustny, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 7. A. Franczyk, M. Pochwała, M. Białek, K. Czaja, B. Marciniec: Metallasilsesquioxanes – synthesis and their use in olefin polymerization, 10th International Workshop on Silicon-Based Polymers, Aussois 26-30.04.2015, poster.
 8. M. Pochwała, M. Białek: Ethylene polymerization with metallasilsesquioxane complexes, POLYMAT60 International Conference – Silsesian meetings on polymer materials, Zabrze 30.06-1.07.2014, poster, Book of abstracts, str. 26, ISBN 978-83-926523-7-3.
 9. M. Pochwała, M. Białek: Właściwości katalityczne kompleksów z ligandami silseskwioksylowymi w polimeryzacji olefin, XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów „Na Pograniczu Chemii i Biologii”, Karpacz 21-24.05.2014, komunikat ustny.
 10. M. Pochwała, M. Białek, G. Spaleniak: Synteza i właściwości katalityczne w (ko)polimeryzacji olefin salanowych kompleksów Ti, V i Zr, IX Targi Wiedzy Technologicznej w ramach projektu Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny V, Opole 24-25.10.2013, poster.

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. ID 205 390, grant NCN zgł. w konkursie OPUS 4. Silseskwioksany w polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin jako komonomery i składniki metaloorganicznych układów katalitycznych. Umowa nr UMO-2012/07/B/ST5/03042, termin realizacji 06.08.2013 – 05.08.2016, wykonawca.

 

Źródła finansowania:

 

 1. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II 2014-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego 2013-2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close