Mgr Monika Pochwała

Kontakt:

pok. 413 WCh
tel. 0 77 452 7145
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: mpochwala@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 (promotor: dr hab. Marzena Białek, prof. UO, opiekun: dr Grzegorz Spaleniak)

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2013 – 2014 – doktorantka Środowiskowego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Wrocławskiej (opiekun: dr hab. Marzena Białek, prof. UO),
 • Od 2014 – doktorantka Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (promotor: dr hab. Marzena Białek, prof. UO).

 

Działalność naukowa:

 

Badania dotyczące polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin wobec nowych metaloorganicznych katalizatorów zawierających kompleksy metali przejściowych z ligandami silseskwioksylowymi. Charakterystyka otrzymanych produktów polimerowych oraz ocena wpływu struktury kompleksów i warunków reakcji na aktywność układów katalitycznych i właściwości polimerów.

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. M. Pochwala, M. Białek, A. Franczyk, K. Czaja, B. Marciniec: Synteza bimetalicznego silsekwioksanowego kompleksu tytanu (IV) i jego polimerycznego odpowiednika oraz ich właściwości katalityczne w polimeryzacji olefin, Polimery, 2016, 61 (9), 591-599, DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.591
 2. M. Pochwała, M. Białek, A. Franczyk, B. Marciniec, K. Czaja: Synthesis and catalytic performance in ethylene and 1-octenepolymerization of chlorotitanium(IV) silsesquioxane complexes. Effect of increasing ligand denticity and type of nonreactive organic substituentsSynthesis and catalytic performance in ethylene and 1-octene polymerization of chlorotitanium(IV) silsesquioxane complexes. Effect of increasing ligand denticity and type of nonreactive organic substituents”, Eur. Polym. J., 2016, 79, 121–131, DOI: dx.doi.org/10.1016/j.eurpolymj.2016.04.020
 3. M. Pochwała, M. Białek: Zastosowanie kompleksów metali przejściowych z ligandami POSS w polimeryzacji olefin, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, 13-22, ISBN 978-83-232-2803-5
 4. M. Białek, M. Pochwała, G. Spaleniak: Olefin Polymerization and Copolymerization by Complexes Bearing [ONNO]-Type Salan Ligands: Effect of Ligand Structure and Metal Type (Titanium, Zirconium and Vanadium)”, J. Polym. Sci. Pol. Chem., 2014, 52, 2111–2123, DOI: dx.doi.org/10.1002/pola.27218

 

Udział w konferencjach:

 

 1. M. Pochwała, M. Białek, A. Franczyk, K. Czaja, B. Marciniec: Synthesis and olefin polymerization properties of titanium and vanadium complexes bearing Mg-containing silsesquioxane ligands, POLYMAT- Silsesian meetings on polymer materials, Zabrze 27-28.06.2016, poster, Book of abstracts, str. 50, ISBN 978-83-926523-8-0.
 2. A. Franczyk, K. Stefanowska, M. Pochwała, K. Czaja, M. Białek, B. Marciniec: Metalosilseskwioksany jako katalizatory procesu polimeryzacji olefin, II Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy – Badania i Rozwój, Poznań 24.11.2015, poster.
 3. A. Franczyk, M. Pochwała, K. Stefanowska, K. Czaja, M. Białek, B. Marciniec: Metalosilseskwioksany – synteza i aktywność katalityczna w procesach polimeryzacji olefin, II Poznańskie Sympozjum Młodych Naukowców, Poznań 17.11.2015, komunikat ustny.
 4. M. Pochwała, M. Białek, A. Franczyk: Wpływ rodzaju metalu przejściowego i struktury liganda na właściwości katalityczne metalosilseskwioksanów w polimeryzacji olefin, Platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, Kędzierzyn-Koźle 1-2.10.2015, poster.
 5. A. Franczyk, M. Pochwała, M. Białek, K. Czaja, B. Marciniec: Titanium and vanadium containing metallasilsesquioxanes – synthesis and uses in olefin polymerization, International Symposium on Synthesis and Catalysis, Evora 2-4.09.2015, poster.
 6. M. Pochwała, M. Białek, A. Franczyk, K. Czaja, B. Marciniec: Wpływ metalu przejściowego (Ti, V, Zr) w metalosilseskwioksanach na ich właściwości katalityczne w polimeryzacji etylenu i 1-oktenu, 8. Kongres Technologii Chemicznej, „Surowce-energia-materiały’’, Rzeszów 30.08-4.09.2015, komunikat ustny, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 7. A. Franczyk, M. Pochwała, M. Białek, K. Czaja, B. Marciniec: Metallasilsesquioxanes – synthesis and their use in olefin polymerization, 10th International Workshop on Silicon-Based Polymers, Aussois 26-30.04.2015, poster.
 8. M. Pochwała, M. Białek: Ethylene polymerization with metallasilsesquioxane complexes, POLYMAT60 International Conference – Silsesian meetings on polymer materials, Zabrze 30.06-1.07.2014, poster, Book of abstracts, str. 26, ISBN 978-83-926523-7-3.
 9. M. Pochwała, M. Białek: Właściwości katalityczne kompleksów z ligandami silseskwioksylowymi w polimeryzacji olefin, XII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów „Na Pograniczu Chemii i Biologii”, Karpacz 21-24.05.2014, komunikat ustny.
 10. M. Pochwała, M. Białek, G. Spaleniak: Synteza i właściwości katalityczne w (ko)polimeryzacji olefin salanowych kompleksów Ti, V i Zr, IX Targi Wiedzy Technologicznej w ramach projektu Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny V, Opole 24-25.10.2013, poster.

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. ID 205 390, grant NCN zgł. w konkursie OPUS 4. Silseskwioksany w polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin jako komonomery i składniki metaloorganicznych układów katalitycznych. Umowa nr UMO-2012/07/B/ST5/03042, termin realizacji 06.08.2013 – 05.08.2016, wykonawca.

 

Źródła finansowania:

 

 1. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II 2014-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego 2013-2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.