Mgr Marek Grzymek

Kontakt:

pok. 311
tel. 77 452 7138
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: marek.grzymek@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

  • magister chemii – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, 1990 r.

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

  • 10.03.1997 – nadal opiekun techniczny w Pracowni Analizy Instrumentalnej.
  • 01.10.1994 – nadal specjalista w Pracowni Spektroskopii Absorpcyjnej w Podczerwieni.
  • 01.10.1990 – 31.09.1994 – technik chemik.