Mgr Katarzyna Piechota

Kontakt:

tel. 0 77 487 35 79
adres: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”,
Zakład Poliolefin, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

e-mail: szpilska.k@icso.com.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009 (promotor: dr Stanisław Kudła).

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2010 – nadal  Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Zakład Tworzyw Sztucznych asystent.
 • 2011 – 2014 –  doktorantka Środowiskowego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Opolskiego
  i Politechniki Wrocławskiej
 • 2014 – nadal – doktorantka Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (promotor: prof. dr hab. inż. K. Czaja).

 

Działalność naukowa:

 

 • Procesy chemicznej modyfikacji glinokrzemianów.
 • Kompozyty na osnowie poliolefin z udziałem modyfikowanych glinokrzemianów, w tym ich wytwarzanie metodą wytłaczania oraz badania właściwości fizykochemicznych i użytkowych, takich jak właściwości mechaniczne, przetwórcze oraz odporność ogniowa i odporność na warunki atmosferyczne.

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. Szpilska K., Kudła S., Czaja K. “Kompozyty poliolefinowe napełnione modyfikowanymi nanorurkami haloizytowymi”, Przemysł Chemiczny, 2015, 12, 2130-2132.
 2. Szpilska K., Czaja K., Kudła S., “Thermall stability and flammability of polyolefin/halloysite nanotubes composites”, Polimery, 2015, 11/12, 671-750.
 3. Szpilska K., Czaja K., Kudła S.: „Halloysite nanotubes as polymer fillers – a review”, Polimery, 2015, 2015, 60, 359-371.
 4. Kudła S., Szpilska K., Bujnowicz K.: „Nanokompozyty polimerowe na osnowie poliolefin jako potencjalne materiały dla przemysłu kablowego. Badania stopnia palności”. Przem. Chem. 2013 tom 92 nr 10 s. 1792-1797.
 5. Szpilska K., Warycha J.: „Badania struktury i właściwości wytrzymałościowych kompozytów poliolefin z nanorurkami haloizytowymi. [w:] Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2011”. Red. R. Steller. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011, s. 309-313 [ISBN 978-83-86520-09-1].
 6. Kudła S., Szpilska K., Sikora A., Warycha J.: „SEM and AFM imaging of inorganic nanotubes”. Pol.J.Appl.Chem. 2011 tom 55 nr 2 s. 73-80.
 7. Szpilska K., Kudła S.: „Badania wpływu modyfikowanego bentonitu na właściwości wytrzymałościowe przy rozciąganiu kompozytów na osnowie poliolefin”. Przem. Chem. 2010 tom 89 nr 10 s. 1283-1285.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. Szpilska, K.Czaja, S.Kudła, J.Kosno, “Kompozyty polipropylenowe z udziałem glinokrzemianówmodyfikowanych solami z grupy imidazolin” konferencja “Platforma Wymiany Wiedzy i Doświadczenia”, 1-2 października 2015 (referat).
 2. Szpilska, K.Czaja, M.Mendel, A.Wojtala, “Wpływ modyfikowanego haloizytu na właściwości reologiczne i wytrzymałościowe kompozytów polietylenu z wodorotlenkiem glinu” konferencja “Platforma Wymiany Wiedzy i Doświadczenia”, 1-2 października 2015 (poster).
 3. Szpilska, K.Czaja, A.Wojtalal, M.Mendel, S.Kudła, “Modyfikowany haloizyt jako kompatybilizator w wysokonapełnionych kompozytach polietylenowych”, XXII Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów, 21 – 2 3 września 2015, Kudowa Zdrój (poster).
 4. Szpilska, K.Czaja, S.Kudła, „Modified aluminosilicates as a multifunctional fillers of polyolefines composites”, SILESIAN MEETINGS ON POLYMER MATERIALS, Zabrze 30.06-01.07.2014r (poster).
 5. Szpilska, K.Czaja, S.Kudła, „Kompozyty polipropylenowe z udziałem haloizytu modyfikowanego surowcami pochodzenia naturalnego”, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna KOMPOZYTY-NAUKA-PRZEMYSŁ, Ustroń-Jaszowiec, 2-4 grudnia 2013 (poster).
 6. Szulc R., Szpilska K., Barton J., Pietruszka A.: „Zagospodarowanie odpadowego, usieciowanego polietylenu w procesie wytwarzania materiałów porowanych”, IX Targi Wiedzy Technologicznej, Opole 24-25.10.2013 (poster).
 7. Szulc R., Szpilska K., Barton J., Pietruszka A.: „Wytwarzanie i właściwości polietylenowych, usieciowanych wyrobów piankowych z kompozycji zawierających odpadowy, usieciowany polietylen”, 12 Środkowo-Europejska Konferencja Recykling i odzysk syntetycznych i naturalnych materiałów polimerowych Nauka-Przemysł 2013, Żagań-Drezno 10-12.10.2013 (poster).
 8. Szulc R., Kudła S., Szpilska K.: „Zagospodarowanie odpadów z usieciowanego polietylenu”, 12 Środkowo-Europejska Konferencja Recykling i odzysk syntetycznych i naturalnych materiałów polimerowych Nauka-Przemysł 2013, Żagań-Drezno 10-12.10.2013 (referat).
 9. Szpilska K., Czaja K., Kudła S.: “The influence of aluminosilicates modification on the functional properties of polyolefines composites”, Nanocomposites MoDeSt Workshop 2013, Warszawa 08-10.09.2013 (referat).
 10. Szpilska K., Czaja K., Kudła S.: „Kompozyty polietylenowe z udziałem nanorurek haloizytowych”, Seminarium „Chemiczny ring – Potencjał współpracy w obszarze B +R w regionie Opolszczyzny”, Kędzierzyn 25.01.2013 (poster)
 11. Szpilska K.: „Modyfikowane nanorurki haloizytowe jako napełniacze i kompatybilizatory blend polimerowych. Synteza i charakterystyka”, Konferencja sprawozdawcza projektu “Wiedza i praktyka 2 – klucz do sukcesu w biznesie”, Opole 23.04.2012 (referat).
 12. Szpilska K., Czaja K., Kudła S.: „Zastosowanie nanorurek pochodzenia naturalnego w roli napełniaczy polimerów”, VIII Targi Wiedzy Technologicznej, Opole 13-14.12.2012 (referat).
 13. Szulc R., Kudła S., Szpilska K., Barton J.: „Zagospodarowanie odpadów poliolefinowych w recyklingu materiałowym”, VIII Targi Wiedzy Technologicznej, Opole 13-14.12.2012 (referat).
 14. Szpilska K., Czaja K., Kudła S.: „Nanorurki haloizytowe jako potencjalne napełniacze polimerów”, X Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów “Na pograniczu biologii i chemii”, Ustroń 26-29.05.2012 (referat).
 15. Szulc R., Szpilska K., Kudła S.: „Poliolefiny poużytkowe jako surowce do produkcji sieciowanych materiałów porowatych”, 11. Środkowo-Europejska Konferecja “Recykling i Odzysk Syntetycznych i Naturalnych Materiałów Polimerowych. NAUKA – PRZEMYSŁ 2012”, Augustów-Wilno 30.08-02.09.2012 (poster).
 16. Kudła S., Bujnowicz Krzysztof, Szpilska K.: “Influence of selected additives on flammability of flame retarded, halogen-free polyolefinic composites”, 7. Konferencja MoDeSt, Praga (Czechy) 02-06.09.2012 (poster).
 17. Moroń Leszek, Kudła S., Szpilska K., Zawadzka Ewa: “Influence of MMT clay delamination on electrical charge accumulation and transport in polyolefine matrices”, 7th International Conference on Nanostructured Polymers and Nanocomposites, Praga (Czechy) 24-27.04.2012 (poster).
 18. Szpilska K., Czaja K., Kudła S.: „Nanorurki jako potencjalne napełniacze polimerów”, VII Targi Wiedzy Technologicznej, Opole 20-21.10.2011 (referat).
 19. Szpilska K., Kudła S., Warycha Joanna: „Badania właściwości wytrzymałościowych kompozytów poliolefin z nanorurkami haloizytowymi”, XX Konferencja Naukowa “Modyfikacja Polimerów”, Wrocław 12-14.09.2011 (poster).
 20. Szpilska K., Kudła S.: “Halloysite nanotubes – a new filler and compatibilization agent in polymer blends”, Międzynarodowa konferencja naukowa “Eurofillers 2011”, Drezno 21-25.08.2011 (poster).
 21. Kudła S., Szpilska K.: “Cross-linked composites of ethylene (co)polymers with organoclays for electro-technical applications”, Międzynarodowa konferencja naukowa “Eurofillers 2011”, Drezno 21-25.08.2011 (poster).
 22. Kudła S., Szpilska K., Sikora Andrzej, Warycha Joanna: „SEM and AFM imaging of inorganic nanotubes”, Międzynarodowa konferencja naukowa “Polymers on the Odra River”, Opole 06-07.07.2011 (poster).
 23. Kudła S., Sikora Andrzej, Szpilska K., Warycha Joanna: “Investigation of interactions between modified inorganic nanotubes and organic peroxides in polymer matrix”, 1st COINAPO Topical Meeting: „Polymer composites with inorganic tubular nanomaterials. Fabrication, properties and technical applications”, Saragossa (Hiszpania) 25-26.10.2010 (poster).
 24. Szulc R., Szpilska K.: „Pianki polietylenowe, technologie otrzymywania, produkcja w Polsce”, VI Targi Wiedzy Technologicznej, Opole 14-15.10.2010 (referat).

 

Zgłoszenia patentowe:

 

 1. Szpilska K., Czaja K., Kudła S., Kosno J., Grittner J., Romanowski M., Wojtala A., “Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin”, patent z dnia 13 września 2016r. (nr zgł. pat. P.407729).
 2. Szpilska K., Czaja K., Kudła S., Kosno J., Grittner J., Romanowski M., Wojtala A., “Kompozyty na osnowie poliolefin”, patent z dnia 13 września 2016r. (nr zgł. pat. P.407728).
 3. Szpilska K., Czaja K., Kudła S., Kosno J., Sabura E., Semeniuk I., „ Sposób otrzymywania modyfikowanego haloizytu”, patent PL 221291.
 4. Szpilska K., Czaja K., Kudła S., Kosno J., Grittner J., Dzialuk G., Romanowski M., Wojtala A., Szulc R., Pietruszka A.: „Kompozyty na osnowie poliolefin oraz sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin”, zgłoszenie nr 405258 z 6.09.2013.
 5. Kudła S., Dzialuk G., Grittner J., Pietruszka A., Romanowski M., Szpilska K., Szulc R., Wojtala A.: „Kompozyt polimerów termoplastycznych i sposób otrzymywania kompozytu polimerów termoplastycznych”, zgłoszenie nr 404269 z 10.06.2013.
 6. Kudła S., Dzialuk G., Grittner J., Pietruszka A., Romanowski M., Szpilska K., Szulc R., Wojtala A.: „Interkalowane glinokrzemiany warstwowe i sposób interkalacji glinokrzemianów”, zgłoszenie nr 404345 z 17.06.2013.
 7. Kudła S., Dzialuk G., Grittner J., Pietruszka A., Romanowski M., Szpilska K., Szulc R., Wojtala A.: „Bezhalogenowe tworzywa uniepalnione i sposób wytwarzania bezhalogenowych tworzyw uniepalnionych”, zgłoszenie nr 403778 z 6.05.2013.
 8. Kudła S., Dzialuk G., Grittner J., Pietruszka A., Romanowski M., Szpilska K., Szulc R., Wojtala A.: „Sposób eksfoliacji glinokrzemianów warstwowych”, zgłoszenie nr 404013 z 22.05.2013.
 9. Romanowski M., Wojtala A., Kudła S., Wilk Z., Nikolczuk K., Kosno J., Hadzik J., Szpilska K.: „Plastyczny materiał wybuchowy”, zgłoszenie nr 399042 z 30.04.2012.
 10. Romanowski M., Wojtala A., Kudła S., Wilk Z., Nikolczuk K., Kosno J., Hadzik J., Szpilska K.: „Plastyczny materiał wybuchowy”, zgłoszenie nr 398344 z 7.03.2012.
 11. Romanowski M., Wojtala A., Kosno J., Grittner J., Dzialuk G., Kudła S., Szulc R., Szpilska K., Pietruszka A.: „Kompozyty poliolefinowe o wysokim stopniu napełnienia”, zgłoszenie nr 402192 z 21.12.2012.
 12. Szulc R., Kudła S., Barton J., Grittner J., Szpilska K., Wojtala A., Romanowski M., Pietruszka A., Dzialuk G., Fiszer Renata: „Sposób zagospodarowania odpadowego usieciowanego polietylenu piankowego”, zgłoszenie nr 402219 z 24.12.2012.
 13. Wojtala A., Romanowski M., Grittner J., Kosno J., Kudła S., Szulc R., Szpilska K., Pietruszka A., Dzialuk G.: „Kompozyt tworzyw polietylenowych”, zgłoszenie nr 402217 z 24.12.2012.

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. Projekt „IniTech” o tytule „Komercjalizacja technologii wytwarzania i stosowania nanokompozytów polimerowych na osnowie poliolefin”, ICSO „Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle, Zakład Poliolefin, realizator, data rozpoczęcia: 01.04.2010r, data zakończenia: 31.03.2014r.
 2. Projekt „InnoTech” ścieżka InTech o tytule „Opracowanie technologii wytwarzania nowych odmian uniepalnionych poliolefinowych materiałów porowanych”, ICSO „Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle, Zakład Poliolefin, realizator, data rozpoczęcia: 01.01.2014r, data zakończenia: 31.12.2016r
 3. Projekt „Wiedza i praktyka 2 – klucz do sukcesu w biznesie”
  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt, 2011.
 4. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego 2012-2013” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 5. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego 2013-2014” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 6. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II 2014-2015” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • Nagroda w konkursie na wybór najlepszych rozwiązań innowacyjnych doktorantek/doktorantów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.

 

Źródła finansowania:

 

 • Środki statutowe ICSO, 2011-2016.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close