Mgr Katarzyna Piechota

Kontakt:

tel. 0 77 487 35 79
adres: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”,
Zakład Poliolefin, ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

e-mail: szpilska.k@icso.com.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009 (promotor: dr Stanisław Kudła).

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2010 – nadal  Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Zakład Tworzyw Sztucznych asystent.
 • 2011 – 2014 –  doktorantka Środowiskowego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Opolskiego
  i Politechniki Wrocławskiej
 • 2014 – nadal – doktorantka Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (promotor: prof. dr hab. inż. K. Czaja).

 

Działalność naukowa:

 

 • Procesy chemicznej modyfikacji glinokrzemianów.
 • Kompozyty na osnowie poliolefin z udziałem modyfikowanych glinokrzemianów, w tym ich wytwarzanie metodą wytłaczania oraz badania właściwości fizykochemicznych i użytkowych, takich jak właściwości mechaniczne, przetwórcze oraz odporność ogniowa i odporność na warunki atmosferyczne.

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. Szpilska K., Kudła S., Czaja K. “Kompozyty poliolefinowe napełnione modyfikowanymi nanorurkami haloizytowymi”, Przemysł Chemiczny, 2015, 12, 2130-2132.
 2. Szpilska K., Czaja K., Kudła S., “Thermall stability and flammability of polyolefin/halloysite nanotubes composites”, Polimery, 2015, 11/12, 671-750.
 3. Szpilska K., Czaja K., Kudła S.: „Halloysite nanotubes as polymer fillers – a review”, Polimery, 2015, 2015, 60, 359-371.
 4. Kudła S., Szpilska K., Bujnowicz K.: „Nanokompozyty polimerowe na osnowie poliolefin jako potencjalne materiały dla przemysłu kablowego. Badania stopnia palności”. Przem. Chem. 2013 tom 92 nr 10 s. 1792-1797.
 5. Szpilska K., Warycha J.: „Badania struktury i właściwości wytrzymałościowych kompozytów poliolefin z nanorurkami haloizytowymi. [w:] Modyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2011”. Red. R. Steller. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011, s. 309-313 [ISBN 978-83-86520-09-1].
 6. Kudła S., Szpilska K., Sikora A., Warycha J.: „SEM and AFM imaging of inorganic nanotubes”. Pol.J.Appl.Chem. 2011 tom 55 nr 2 s. 73-80.
 7. Szpilska K., Kudła S.: „Badania wpływu modyfikowanego bentonitu na właściwości wytrzymałościowe przy rozciąganiu kompozytów na osnowie poliolefin”. Przem. Chem. 2010 tom 89 nr 10 s. 1283-1285.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. Szpilska, K.Czaja, S.Kudła, J.Kosno, “Kompozyty polipropylenowe z udziałem glinokrzemianówmodyfikowanych solami z grupy imidazolin” konferencja “Platforma Wymiany Wiedzy i Doświadczenia”, 1-2 października 2015 (referat).
 2. Szpilska, K.Czaja, M.Mendel, A.Wojtala, “Wpływ modyfikowanego haloizytu na właściwości reologiczne i wytrzymałościowe kompozytów polietylenu z wodorotlenkiem glinu” konferencja “Platforma Wymiany Wiedzy i Doświadczenia”, 1-2 października 2015 (poster).
 3. Szpilska, K.Czaja, A.Wojtalal, M.Mendel, S.Kudła, “Modyfikowany haloizyt jako kompatybilizator w wysokonapełnionych kompozytach polietylenowych”, XXII Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów, 21 – 2 3 września 2015, Kudowa Zdrój (poster).
 4. Szpilska, K.Czaja, S.Kudła, „Modified aluminosilicates as a multifunctional fillers of polyolefines composites”, SILESIAN MEETINGS ON POLYMER MATERIALS, Zabrze 30.06-01.07.2014r (poster).
 5. Szpilska, K.Czaja, S.Kudła, „Kompozyty polipropylenowe z udziałem haloizytu modyfikowanego surowcami pochodzenia naturalnego”, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna KOMPOZYTY-NAUKA-PRZEMYSŁ, Ustroń-Jaszowiec, 2-4 grudnia 2013 (poster).
 6. Szulc R., Szpilska K., Barton J., Pietruszka A.: „Zagospodarowanie odpadowego, usieciowanego polietylenu w procesie wytwarzania materiałów porowanych”, IX Targi Wiedzy Technologicznej, Opole 24-25.10.2013 (poster).
 7. Szulc R., Szpilska K., Barton J., Pietruszka A.: „Wytwarzanie i właściwości polietylenowych, usieciowanych wyrobów piankowych z kompozycji zawierających odpadowy, usieciowany polietylen”, 12 Środkowo-Europejska Konferencja Recykling i odzysk syntetycznych i naturalnych materiałów polimerowych Nauka-Przemysł 2013, Żagań-Drezno 10-12.10.2013 (poster).
 8. Szulc R., Kudła S., Szpilska K.: „Zagospodarowanie odpadów z usieciowanego polietylenu”, 12 Środkowo-Europejska Konferencja Recykling i odzysk syntetycznych i naturalnych materiałów polimerowych Nauka-Przemysł 2013, Żagań-Drezno 10-12.10.2013 (referat).
 9. Szpilska K., Czaja K., Kudła S.: “The influence of aluminosilicates modification on the functional properties of polyolefines composites”, Nanocomposites MoDeSt Workshop 2013, Warszawa 08-10.09.2013 (referat).
 10. Szpilska K., Czaja K., Kudła S.: „Kompozyty polietylenowe z udziałem nanorurek haloizytowych”, Seminarium „Chemiczny ring – Potencjał współpracy w obszarze B +R w regionie Opolszczyzny”, Kędzierzyn 25.01.2013 (poster)
 11. Szpilska K.: „Modyfikowane nanorurki haloizytowe jako napełniacze i kompatybilizatory blend polimerowych. Synteza i charakterystyka”, Konferencja sprawozdawcza projektu “Wiedza i praktyka 2 – klucz do sukcesu w biznesie”, Opole 23.04.2012 (referat).
 12. Szpilska K., Czaja K., Kudła S.: „Zastosowanie nanorurek pochodzenia naturalnego w roli napełniaczy polimerów”, VIII Targi Wiedzy Technologicznej, Opole 13-14.12.2012 (referat).
 13. Szulc R., Kudła S., Szpilska K., Barton J.: „Zagospodarowanie odpadów poliolefinowych w recyklingu materiałowym”, VIII Targi Wiedzy Technologicznej, Opole 13-14.12.2012 (referat).
 14. Szpilska K., Czaja K., Kudła S.: „Nanorurki haloizytowe jako potencjalne napełniacze polimerów”, X Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów “Na pograniczu biologii i chemii”, Ustroń 26-29.05.2012 (referat).
 15. Szulc R., Szpilska K., Kudła S.: „Poliolefiny poużytkowe jako surowce do produkcji sieciowanych materiałów porowatych”, 11. Środkowo-Europejska Konferecja “Recykling i Odzysk Syntetycznych i Naturalnych Materiałów Polimerowych. NAUKA – PRZEMYSŁ 2012”, Augustów-Wilno 30.08-02.09.2012 (poster).
 16. Kudła S., Bujnowicz Krzysztof, Szpilska K.: “Influence of selected additives on flammability of flame retarded, halogen-free polyolefinic composites”, 7. Konferencja MoDeSt, Praga (Czechy) 02-06.09.2012 (poster).
 17. Moroń Leszek, Kudła S., Szpilska K., Zawadzka Ewa: “Influence of MMT clay delamination on electrical charge accumulation and transport in polyolefine matrices”, 7th International Conference on Nanostructured Polymers and Nanocomposites, Praga (Czechy) 24-27.04.2012 (poster).
 18. Szpilska K., Czaja K., Kudła S.: „Nanorurki jako potencjalne napełniacze polimerów”, VII Targi Wiedzy Technologicznej, Opole 20-21.10.2011 (referat).
 19. Szpilska K., Kudła S., Warycha Joanna: „Badania właściwości wytrzymałościowych kompozytów poliolefin z nanorurkami haloizytowymi”, XX Konferencja Naukowa “Modyfikacja Polimerów”, Wrocław 12-14.09.2011 (poster).
 20. Szpilska K., Kudła S.: “Halloysite nanotubes – a new filler and compatibilization agent in polymer blends”, Międzynarodowa konferencja naukowa “Eurofillers 2011”, Drezno 21-25.08.2011 (poster).
 21. Kudła S., Szpilska K.: “Cross-linked composites of ethylene (co)polymers with organoclays for electro-technical applications”, Międzynarodowa konferencja naukowa “Eurofillers 2011”, Drezno 21-25.08.2011 (poster).
 22. Kudła S., Szpilska K., Sikora Andrzej, Warycha Joanna: „SEM and AFM imaging of inorganic nanotubes”, Międzynarodowa konferencja naukowa “Polymers on the Odra River”, Opole 06-07.07.2011 (poster).
 23. Kudła S., Sikora Andrzej, Szpilska K., Warycha Joanna: “Investigation of interactions between modified inorganic nanotubes and organic peroxides in polymer matrix”, 1st COINAPO Topical Meeting: „Polymer composites with inorganic tubular nanomaterials. Fabrication, properties and technical applications”, Saragossa (Hiszpania) 25-26.10.2010 (poster).
 24. Szulc R., Szpilska K.: „Pianki polietylenowe, technologie otrzymywania, produkcja w Polsce”, VI Targi Wiedzy Technologicznej, Opole 14-15.10.2010 (referat).

 

Zgłoszenia patentowe:

 

 1. Szpilska K., Czaja K., Kudła S., Kosno J., Grittner J., Romanowski M., Wojtala A., “Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin”, patent z dnia 13 września 2016r. (nr zgł. pat. P.407729).
 2. Szpilska K., Czaja K., Kudła S., Kosno J., Grittner J., Romanowski M., Wojtala A., “Kompozyty na osnowie poliolefin”, patent z dnia 13 września 2016r. (nr zgł. pat. P.407728).
 3. Szpilska K., Czaja K., Kudła S., Kosno J., Sabura E., Semeniuk I., „ Sposób otrzymywania modyfikowanego haloizytu”, patent PL 221291.
 4. Szpilska K., Czaja K., Kudła S., Kosno J., Grittner J., Dzialuk G., Romanowski M., Wojtala A., Szulc R., Pietruszka A.: „Kompozyty na osnowie poliolefin oraz sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin”, zgłoszenie nr 405258 z 6.09.2013.
 5. Kudła S., Dzialuk G., Grittner J., Pietruszka A., Romanowski M., Szpilska K., Szulc R., Wojtala A.: „Kompozyt polimerów termoplastycznych i sposób otrzymywania kompozytu polimerów termoplastycznych”, zgłoszenie nr 404269 z 10.06.2013.
 6. Kudła S., Dzialuk G., Grittner J., Pietruszka A., Romanowski M., Szpilska K., Szulc R., Wojtala A.: „Interkalowane glinokrzemiany warstwowe i sposób interkalacji glinokrzemianów”, zgłoszenie nr 404345 z 17.06.2013.
 7. Kudła S., Dzialuk G., Grittner J., Pietruszka A., Romanowski M., Szpilska K., Szulc R., Wojtala A.: „Bezhalogenowe tworzywa uniepalnione i sposób wytwarzania bezhalogenowych tworzyw uniepalnionych”, zgłoszenie nr 403778 z 6.05.2013.
 8. Kudła S., Dzialuk G., Grittner J., Pietruszka A., Romanowski M., Szpilska K., Szulc R., Wojtala A.: „Sposób eksfoliacji glinokrzemianów warstwowych”, zgłoszenie nr 404013 z 22.05.2013.
 9. Romanowski M., Wojtala A., Kudła S., Wilk Z., Nikolczuk K., Kosno J., Hadzik J., Szpilska K.: „Plastyczny materiał wybuchowy”, zgłoszenie nr 399042 z 30.04.2012.
 10. Romanowski M., Wojtala A., Kudła S., Wilk Z., Nikolczuk K., Kosno J., Hadzik J., Szpilska K.: „Plastyczny materiał wybuchowy”, zgłoszenie nr 398344 z 7.03.2012.
 11. Romanowski M., Wojtala A., Kosno J., Grittner J., Dzialuk G., Kudła S., Szulc R., Szpilska K., Pietruszka A.: „Kompozyty poliolefinowe o wysokim stopniu napełnienia”, zgłoszenie nr 402192 z 21.12.2012.
 12. Szulc R., Kudła S., Barton J., Grittner J., Szpilska K., Wojtala A., Romanowski M., Pietruszka A., Dzialuk G., Fiszer Renata: „Sposób zagospodarowania odpadowego usieciowanego polietylenu piankowego”, zgłoszenie nr 402219 z 24.12.2012.
 13. Wojtala A., Romanowski M., Grittner J., Kosno J., Kudła S., Szulc R., Szpilska K., Pietruszka A., Dzialuk G.: „Kompozyt tworzyw polietylenowych”, zgłoszenie nr 402217 z 24.12.2012.

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. Projekt „IniTech” o tytule „Komercjalizacja technologii wytwarzania i stosowania nanokompozytów polimerowych na osnowie poliolefin”, ICSO „Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle, Zakład Poliolefin, realizator, data rozpoczęcia: 01.04.2010r, data zakończenia: 31.03.2014r.
 2. Projekt „InnoTech” ścieżka InTech o tytule „Opracowanie technologii wytwarzania nowych odmian uniepalnionych poliolefinowych materiałów porowanych”, ICSO „Blachownia”, Kędzierzyn-Koźle, Zakład Poliolefin, realizator, data rozpoczęcia: 01.01.2014r, data zakończenia: 31.12.2016r
 3. Projekt „Wiedza i praktyka 2 – klucz do sukcesu w biznesie”
  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt, 2011.
 4. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego 2012-2013” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 5. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego 2013-2014” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 6. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II 2014-2015” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • Nagroda w konkursie na wybór najlepszych rozwiązań innowacyjnych doktorantek/doktorantów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego.

 

Źródła finansowania:

 

 • Środki statutowe ICSO, 2011-2016.