Mgr Julia Fryga

Kontakt:

pok. 413 WCh
tel. 0 77 452 7145
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: jherud@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

  • magister chemii – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015 (promotor: dr hab. Marzena Białek, Prof. UO).

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

  • 07.09-27.11.2015 – Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.
  • 2015 – 2019 – doktorantka Środowiskowego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Opolskiego (opiekun naukowy: dr hab. Marzena Białek, Prof. UO).

 

Staże naukowe:

 

  • 01.02 – 30.05.2014  B+K Polska GmbH sp. k. – badanie właściwości fizykochemicznych materiałów polimerowych.
  • 01.09 – 30.09.2015  Momentive Performance Materials GmbH, Europas Chemiepark Leverkusen – badanie reakcji kopolimeryzacji funkcjonalizowanych siloksanów

 

Działalność naukowa:

 

Synteza oraz charakterystyka metaloorganicznych katalizatorów postmetalocenowych, zawierających kompleksy metali przejściowych, głównie Ti i Zr oraz sprawdzenie ich właściwości katalitycznych w homopolimeryzacji i kopolimeryzacji olefin. Ponadto, określenie wpływu stosowanych katalizatorów i warunków polimeryzacji na właściwości tworzących się polimerów.

 

Wykaz dorobku

 

Udział w konferencjach:

 

  1. Herud J., Białek M., Spaleniak G., Żołnowska M., ,,Vanadium and titanium complexes bearing [OSSO]-type bis(phenolate) ligands: synthesis and catalytic properties in ethylene and 1-octene (co)polymerization”, POLYMAT 2016-SILESIAN MEETINGS ON POLYMER MATERIALS 27.06-28-06.2016; Zabrze, Silesian meeting on polymer materials POLYMAT 2016, str. 50, materiały konferencyjne.
  2. Herud J., Białek M., ,,Effect of chain transfer agent (CTA) on microstructure of  ethylene/1-octene copolymers”, POLYMAT 2016-SILESIAN MEETINGS ON POLYMER MATERIALS 27.06-28-06.2016; Zabrze, Silesian meeting on polymer materials POLYMAT 2016, str. 49, materiały konferencyjne.
  3. Białek M., Herud J., Bisz E, ,,Study of the compositional heterogeneity of ethylene/1-octene copolymers produced by vanadium complexes of diamine-bis(phenolate) ligands”, POLYMAT 2016-SILESIAN MEETINGS ON POLYMER MATERIALS 27.06-28-06.2016; Zabrze, Silesian meeting on polymer materials POLYMAT 2016, str. 49, materiały konferencyjne.
  4. Julia Herud, Marzena Białek, ,,Sterowanie mikrostrukturą kopolimerów etylenu z α-olefinami na drodze polimeryzacji koordynacyjnej’’, XIV Ogólnopolskie Seminarium dla Doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii”, 22 – 25 maja 2016, Karpacz.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close