Mgr Julia Fryga

 

Kontakt:

pok. 413 WCh
tel. 0 77 452 7145
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: jherud@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015 (promotor: dr hab. Marzena Białek, Prof. UO).

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 07.09-27.11.2015 – Nutricia Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o.
 • 2015 – 2019 – doktorantka Środowiskowego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Opolskiego (opiekun naukowy: dr hab. Marzena Białek, Prof. UO).

 

Staże naukowe:

 

 • 01.02 – 30.05.2014  B+K Polska GmbH sp. k. – badanie właściwości fizykochemicznych materiałów polimerowych.
 • 01.09 – 30.09.2015  Momentive Performance Materials GmbH, Europas Chemiepark Leverkusen – badanie reakcji kopolimeryzacji funkcjonalizowanych siloksanów

 

Działalność naukowa:

 

Synteza oraz charakterystyka metaloorganicznych katalizatorów postmetalocenowych, zawierających kompleksy metali przejściowych (głównie z metalami bliższych grup układu okresowego) oraz sprawdzenie ich właściwości katalitycznych w (ko)polimeryzacji olefin. Modyfikacja właściwości poliolefin na drodze kopolimeryzacji etylenu z różnego typu komonomerami winylowymi oraz charakterystyka ich składu i właściwości.

 

Wykaz dorobku

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. Białek, J. Fryga, G. Spaleniak, M. Żołnowska: Synthesis and Olefin Homo- and Copolymerization Behaviour of New Vanadium Complexes Bearing [OSSO]-Type Ligands. Reac. Kinet. Mech. Cat. 2017, 122, 259–273. DOI: 10.1007/s11144-017-1225-8.
 2. J. Fryga, M. Białek, G.Spaleniak: Synteza i charakterystyka kompleksów tytanu kowalencyjnie związanych z nośnikiem krzemionkowym oraz ich właściwości katalityczne w (ko)polimeryzacji etylenu. Chem. Environ. Biotechnol. 2017, 20, 35-41. DOI: 10.16926/cebj.2017.20.06.

 

Zgłoszenia patentowe:

 

 1. M. Białek, J. Fryga: Sposób otrzymywania kopolimerów etylenu z alkoholami nienasyconymi. Zgł. nr P.422857 z 15.09.2017.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. J. Fryga, M. Białek: Kopolimeryzacja etylenu z monomerami winylowymi wobec katalizatorów zawierających diamino-bis(fenolanowe) kompleksy metali przejściowych.
  XI Wrocławskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, Wrocław 9-10.12.2017, komunikat ustny, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 2. J. Fryga, M. Białek: Kopolimeryzacja etylenu z monomerami polarnymi wobec katalizatorów post-metalocenowych. 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław 17-21.09.2017, komunikat ustny, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej, S04K09.
 3. J. Fryga, M. Białek, G. Spaleniak: Synteza i charakterystyka kompleksów tytanu kowalencyjnie związanych z nośnikiem oraz ich właściwości katalityczne w (ko)polimeryzacji etylenu. XIX międzynarodowa studencka sesja naukowa, Katowice 18.05.2017, komunikat ustny, książka abstraktów, str. 15.
 4. M. Białek, A. Franczyk, J. Fryga, A. Wiatr, N. Hajdasz, K. Czaja, B. Marciniec: Silseskwioksanowe kompleksy tytanu i wanadu zawierające atomy fluoru jako katalizatory homopolimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu. XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków 15-17.03. 2017, poster 49, książka abstraktów, str. 164, ISBN 978-83-60514-26-9.
 5. J. Fryga, M. Białek: Wpływ CTA na mikrostrukturę kopolimerów etylenu z wyższymi α-olefinami zsyntezowanych z udziałem kompleksów cyrkonu i tytanu z ligandami wielodonorowymi. XLIX Ogólnopolskie Kolokwium Katalityczne, Kraków 15-17.03. 2017, komunikat ustny, książka abstraktów, str. 9, ISBN 978-83-60514-26-9.
 6. J. Fryga: Otrzymywanie kopolimerów etylenu z 1-olefinami o różnej mikrostrukturze i właściwościach z zastosowaniem nowych technik polimeryzacji koordynacyjnej. IX Wrocławskie Studenckie Sympozjum Chemiczne, 3-4.12.2016, komunikat ustny, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 7. J. Herud, M. Białek, G. Spaleniak, M. Żołnowska: Vanadium and titanium complexes bearing [OSSO]-type bis(phenolate) ligands: synthesis and catalytic properties in ethylene and 1-octene (co)polymerization. POLYMAT 2016-Silesian Meetings On Polymer Materials, Zabrze 27.06-28-06.2016, poster 57, Book of abstracts, p. 50, ISBN 978-83-926523-8-0.
 8. M. Białek, J. Herud, E. Bisz: Study of the compositional heterogeneity of ethylene/1-octene copolymers produced by vanadium complexes of diamine-bis(phenolate) ligands. POLYMAT 2016-Silesian Meetings On Polymer Materials, Zabrze 27.06-28-06.2016, poster 58, Book of abstracts, p. 50, ISBN 978-83-926523-8-0.
 9. J. Herud, M. Białek: Effect of chain transfer agent (CTA) on microstructure of  ethylene/1-octene copolymers. POLYMAT 2016-Silesian Meetings On Polymer Materials, Zabrze 27.06-28-06.2016, poster 56, Book of abstracts, p. 49, ISBN 978-83-926523-8-0.
 10. J. Herud, M. Białek: Sterowanie mikrostrukturą kopolimerów etylenu z α-olefinami na drodze polimeryzacji koordynacyjnej. XV Seminarium Doktorantów ,,Na pograniczu chemii i biologii”, Karpacz 21 – 24.05.2017, komunikat ustny.

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Działalność popularyzująca naukę:

 

 • Udział i organizacja XV Opolskiego Festiwalu Nauki, 26-29.05.2017.
 • Przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych dla klasy maturalnej z Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica z Opola, 25.11.2016.
 • Udział i organizacja XV Opolskiego Festiwalu Nauki, 10-13.06.2016.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close