Mgr Joanna Barton-Pudlik

Kontakt:

pok. 406 WCh
tel. 0 77 452 7146
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: jbarton@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011 (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja), obrona z wyróżnieniem.
 • International Project Management Association Polska (IPMA Polska) – certyfikat nr 209/2015.

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2014 – nadal – doktorantka Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (promotor: prof. dr hab. inż. K. Czaja),
 • 09.2014 – 12.2014 – asystent na Wydziale Chemii UO,
 • 2011 – 2014 – doktorantka Środowiskowego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Wrocławskiej,
 • 2010 – nadal – studia inżynierskie, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.

 

Staże naukowe:

 

 • EuroCeras Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle
  w ramach projektu „Innowacyjność kluczem rozwoju” realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematyka stażu: badania biorozkładu mikrowosków.
  Okres realizacji: 01.11.2014 – 30.06.2015
 • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź (Laboratorium Biodegradacji, Laboratorium MikrobiologicznejOkres realizacji: 10.03.2014 – 14.03.2014
 • Centrum Badawczo – Produkcyjne „Alcor” Ltd, w tym:
  • produkcja farb wodorozcieńczalnych – N.V. Martin Mathys S.A. (Belgia)
  • produkcja farb rozpuszczalnikowych – ROST-OLEUM Netherlands B.V. (Holandia)Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.08.2013

 

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • Członek Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Chemii UO w kadencji 2013-2015.

 

Działalność naukowa:

 

 • Opracowywanie, otrzymywanie oraz charakterystyka kompozytów na osnowie pololefinowej z napełniaczami naturalnymi.
 • Badania procesów biodegradacji kompozytów polimerowych.
 • Badania procesów starzenia fotooksydacyjnego kompozytów polimerowych w przyspieszonych warunkach laboratoryjnych.
 • Modyfikacja poliolefin

 

 

Dorobek naukowy:

 

 

Rozprawy i monografie naukowe, rozdziały w monografiach:

 

 1. J. Barton: Starzenie i biodegradacja kompozytów polimerowo – drzewnych [w] Na pograniczu Chemii i Biologii, tom XXIX, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2012, Poznań, str. 165-171.

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. J. Barton-Pudlik, K. Czaja, J. Lipok: Resistance of conifer needle polyolefin composites (CNPCs) against biodecomposition caused by fungi, J. Polym. Environ. 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10924-017-1024-3.
 2. J. Barton-Pudlik, K. Czaja, M. Grzymek, J. Lipok: Evaluation of wood-polyethylene composites biodegradability caused by filamentous fungi, Int. Biodeter. Biodegradation 2017, 118C, 10-18. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2017.01.014.
 3. J. Barton-Pudlik, K. Czaja, Conifer Needles as Thermoplastic Composite Fillers: Structure and Properties, Bioresources 2016, 11, 6211-6231. DOI: dx.doi.org/10.15376/biores.11.3.6211-6231.
 4. D. Sobków, J. Barton, K. Czaja, M. Sudoł, B. Mazoń: Badania odporności materiałów na działanie czynników środowiska naturalnego. Chemik 2014, 68, 347-350, ISSN 0009-2886.
 5. J. Barton, A. Niemczyk, K. Czaja, Ł. Korach, B. Sacher-Majewska: Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań. Chemik 2014, 68, 280- 283, ISSN 0009-2886.
 6. R. Szulc, S. Kudła, J. Barton: Badania nad zagospodarowaniem odpadów chemicznie sieciowanego polietylenu komórkowego. Przem. Chem. 2013, 92, 1802-1806.
 7. W. Spisak, K. Czaja, J. Barton, M. Petri: Wpływ dodatku bioaktywnych mikro cząsteczek srebra na właściwości użytkowe tynków mineralnych. Ceram. Mater. 2013, 65, 97-104. ISSN 1505-1269.
 8. R. Szulc, S. Kudła, J. Barton: Zagospodarowanie odpadów poliolefinowych w recyklingu materiałowym. Przem. Chem. 2012, 91, 1896-1901.

 

Publikacje konferencyjne (recenzowane):

 

 1. J. Barton, K. Czaja, J. Lipok, K. Kleinert: Biodegradacja i starzenie atmosferyczne termoplastycznych kompozytów polimerowych wytworzonych na bazie odnawialnych surowców roślinnych, Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2013, Międzyzdroje 4-7.06.2013 r., Materiały Konferencji, T. Spychaj, E. Wiśniewska (red), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, Szczecin 2013, ISBN 978-83-7553-153-0, s. 103-104.

 

Patenty:

 

 1. PL 224642, 2016. J. Barton, K. Czaja, J. Lipok: Kompozyty na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.408426 z 03.06 2014, opubl. 31.01.2017.
 2. PL 224640, 2016. J. Barton, K. Czaja, J. Lipok: Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.408425 z 03.06 2014, opubl. 31.01.2017.

 

Zgłoszenia patentowe:

 

 1. J. Barton-Pudlik, K. Czaja: Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.414171 z 28.09.2015.
 2. J. Barton-Pudlik, K. Czaja, J. Kowalska: Kompozyty na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.414170 z 28.09.2015.
 3. J. Barton, K. Czaja: Kompozyty na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.408424 z dnia 03.06 2014.
 4. J. Barton, K. Czaja: Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.408423 z 03.06 2014.
 5. R. Szulc, S. Kudła, J. Barton, J. Grittner, K. Szpilska, A. Wojtala, M. Romanowski, A. Pietruszka, G. Dzialuk, R. Fiszer: Sposób zagospodarowania odpadowego usieciowanego polietylenu piankowego. Zgł. nr P.402219 z 24.12.2012.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. J. Barton-Pudlik, K. Czaja: Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów z udziałem napełniaczy roślinnych. Platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, Kędzierzyn-Koźle 01.10-02.10.2015, komunikat ustny.
 2. J. Barton-Pudlik, K. Czaja, J. Lipok: Fungal biocorrosion as a reason of the changes in the structure of thermoplastic polymer composites reinforced with plant fillers. ICCS18 – 18th International Conference on Composite Structures, Lizbona 15.06 -18.06.2015, poster.
 3. J. Barton-Pudlik, K.Czaja, B. Sacher-Majewska, D. Sobków: Properties and evaluation of structural changes of thermoplastic polymer composites with renewable plant materials after accelerated weathering tests. ICCS18 – 18th International Conference on Composite Structures, Lizbona 15.06 -18.06.2015, komunikat ustny.
 4. J. Barton, K. Czaja: Thermoplastic polymer composites containing various renewable plant materials. Silesian Meetings polymer materials “POLYMAT60”, Zabrze 30.06-01.07.2014, poster.
 5. J. Barton, K. Czaja, D. Sobków: Preparation and characterization of thermoplastic polimer composites containing various renewable plant materials. Biobased Materials, 10th Congress for Biobased Materials, Stuttgart-Felbach 24-25.06.2014, poster.
 6. R. Szulc, K. Szpilska, J. Barton, A. Pietruszka: Wytwarzanie i właściwości polietylenowych, usieciowanych wyrobów piankowych z kompozycji zawierających odpadowy usieciowany polietylen. 12 Środkowo-Europejska Konferencja Recykling i odzysk syntetycznych i naturalnych materiałów polimerowych, Nauka-Przemysł 2013, Żagań-Drezno 10.10-12.10.2013.
 7. J. Barton, K. Czaja, J. Lipok, K. Dyl: Thermoplastic polymer composites with renewable plant materials – properties and degradation research. MoDeST 2013, Warszawa 08-10.09.2013, Materiały Konferencji, B. Witkowska-Mocek, H. Głowala, M. Choroś (red), Opublikowane przez Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 2013, s. 39-40, ISBN 978-83-925627-2-6.
 8. J. Barton, W. Spisak, K. Czaja: Biocontrol of waterborne paint resin degradation by using of galvanic microcells. European Polymer Congress, EPF 2013, Piza 16-21.06.2013, Book of Abstracts Oral O4-37.
 9. J. Barton, K. Czaja, J. Lipok, K. Kleinert: Biodegradacja i starzenie atmosferyczne termoplastycznych kompozytów polimerowych wytworzonych na bazie odnawialnych surowców roślinnych. Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2013, Międzyzdroje 4-7.06.2013, Materiały Konferencji, T. Spychaj, E. Wiśniewska (red), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, Szczecin 2013, s. 103-104. ISBN 978-83-7553-153-0.
 10. J. Barton, K. Czaja, S. Celeda, Ł. Korach, J. Lipok: Aktywność fungistatyczna napełniaczy kompozytów polimerowo-drzewnych. Seminarium Chemiczny Ring. Potencjał współpracy w obszarze B+R w regionie Opolszczyzny, Kędzierzyn-Koźle 25.01.2013, poster.
 11. J. Barton, K. Czaja, J. Lipok: Metody badań procesów biodegradacji. V Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych Wiązania wiedzy, Opole 14–15.12.2012, komunikat ustny.
 12. R. Szulc, S. Kudła, K. Szpilska, J. Barton: Zagospodarowanie odpadów poliolefinowych w recyklingu materiałowym. VIII Targi Wiedzy Technologicznej PITRO V, Opole 13–14.12.2012.
 13. J. Barton, K. Czaja, J. Lipok: Badania procesów biodegradacji – szansą rozwoju rynku nowoczesnych materiałów. VIII Targi Wiedzy Technologicznej PITRO V, Opole 13–14.12.2012, komunikat ustny.
 14. J. Barton, K. Czaja, S. Celeda, Ł. Korach, J. Lipok: Aktywność fungistatyczna napełniaczy kompozytów polimerowo-drzewnych. 55 Zjazd PTChem i SITPChem, Białystok 16-20.09.2012, poster.
 15. J. Barton, J. Lipok, Ł. Korach: Wood plastic composites with fungistatic properties. X Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na pograniczu Biologii i Chemii, Ustroń 26–29.05.2012, komunikat ustny.
 16. K. Czaja, Ł. Korach, J. Lipok, D. Wieczorek, J. Barton, E. Kasowska: Ocena możliwości zasiedlania powierzchni kompozytów WPC przez Trichoderma koningii. Nanokompozyty polimerowe, Pułtusk 19-20.04.2012, poster.

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. Innowacyjność kluczem rozwoju. Realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. UDA-POIG.01.03.01-00-073/08-00 (konsorcyjny projekt badawczy rozwojowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1.) pt.: Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów, lider konsorcjum Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie, Uniwersytet Opolski – realizator zadania nr 6: „Ocena właściwości fungistatycznych (ograniczających rozwój grzybów) i fungicydowych (grzybobójczych) kompozytów poliolefinowych i PVC z udziałem nanonapełniaczy krzemionkowych, z trwale wbudowanym w strukturę nanosrebrem i/lub nanomiedzią, okres realizacji projektu 01.04.2009 – 31.03.2012.

 

Kształcenie kadry naukowej:

 

 • Opiekun 7 prac magisterskich

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

Działalność popularyzująca naukę:

 

 • „Nauka dla przemysłu-przemysł z nauką” realizowany przez: Uniwersytet Opolski , University of Ferrara oraz ZSCHIMMER & SCHWARZ, MOHSDORF GmbH & Co KG w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • „Z peryferii do centrum” projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Udział w Międzynarodowych Warsztatach Tematycznych: „Przemiany ksenobiotyków fosfonoorganicznych w ekosystemach wodnych. Perspektywy zastosowania cyjanobakterii w biotechnologii środowiskowej fosfonianów”; 14-15.11.2011 oraz 23-24.01.2012; Opole;
 • Udział w pokazach chemicznych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
 • Udział i organizacja X-XIII Opolskiego Festiwalu Nauki 24.06-25.06.2012 r.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • 3 miejsce w konkursie na wybór najlepszych rozwiązań innowacyjnych doktorantek/doktorantów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego

 

Źródła finansowania:

 

 1. Projekt „Uniwersytecki Program Stypendialny 2011-2012” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 2. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego 2012-2013” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 3. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego 2013-2014” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 4. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II 2014-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.