Mgr Joanna Barton-Pudlik

Kontakt:

pok. 406 WCh
tel. 0 77 452 7146
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: jbarton@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011 (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja), obrona z wyróżnieniem.
 • International Project Management Association Polska (IPMA Polska) – certyfikat nr 209/2015.

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2014 – nadal – doktorantka Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (promotor: prof. dr hab. inż. K. Czaja),
 • 09.2014 – 12.2014 – asystent na Wydziale Chemii UO,
 • 2011 – 2014 – doktorantka Środowiskowego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Wrocławskiej,
 • 2010 – nadal – studia inżynierskie, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej.

 

Staże naukowe:

 

 • EuroCeras Sp. z o.o., Kędzierzyn-Koźle
  w ramach projektu „Innowacyjność kluczem rozwoju” realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tematyka stażu: badania biorozkładu mikrowosków.
  Okres realizacji: 01.11.2014 – 30.06.2015
 • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łódź (Laboratorium Biodegradacji, Laboratorium MikrobiologicznejOkres realizacji: 10.03.2014 – 14.03.2014
 • Centrum Badawczo – Produkcyjne „Alcor” Ltd, w tym:
  • produkcja farb wodorozcieńczalnych – N.V. Martin Mathys S.A. (Belgia)
  • produkcja farb rozpuszczalnikowych – ROST-OLEUM Netherlands B.V. (Holandia)Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.08.2013

 

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • Członek Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Chemii UO w kadencji 2013-2015.

 

Działalność naukowa:

 

 • Opracowywanie, otrzymywanie oraz charakterystyka kompozytów na osnowie pololefinowej z napełniaczami naturalnymi.
 • Badania procesów biodegradacji kompozytów polimerowych.
 • Badania procesów starzenia fotooksydacyjnego kompozytów polimerowych w przyspieszonych warunkach laboratoryjnych.
 • Modyfikacja poliolefin

 

Dorobek naukowy:

 

Rozprawy i monografie naukowe, rozdziały w monografiach:

 

 1. J. Barton: Starzenie i biodegradacja kompozytów polimerowo – drzewnych [w] Na pograniczu Chemii i Biologii, tom XXIX, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza 2012, Poznań, str. 165-171.

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. J. Barton-Pudlik, K. Czaja, J. Lipok: Resistance of conifer needle polyolefin composites (CNPCs) against biodecomposition caused by fungi, J. Polym. Environ. 2017, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10924-017-1024-3.
 2. J. Barton-Pudlik, K. Czaja, M. Grzymek, J. Lipok: Evaluation of wood-polyethylene composites biodegradability caused by filamentous fungi, Int. Biodeter. Biodegradation 2017, 118C, 10-18. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ibiod.2017.01.014.
 3. J. Barton-Pudlik, K. Czaja, Conifer Needles as Thermoplastic Composite Fillers: Structure and Properties, Bioresources 2016, 11, 6211-6231. DOI: dx.doi.org/10.15376/biores.11.3.6211-6231.
 4. D. Sobków, J. Barton, K. Czaja, M. Sudoł, B. Mazoń: Badania odporności materiałów na działanie czynników środowiska naturalnego. Chemik 2014, 68, 347-350, ISSN 0009-2886.
 5. J. Barton, A. Niemczyk, K. Czaja, Ł. Korach, B. Sacher-Majewska: Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań. Chemik 2014, 68, 280- 283, ISSN 0009-2886.
 6. R. Szulc, S. Kudła, J. Barton: Badania nad zagospodarowaniem odpadów chemicznie sieciowanego polietylenu komórkowego. Przem. Chem. 2013, 92, 1802-1806.
 7. W. Spisak, K. Czaja, J. Barton, M. Petri: Wpływ dodatku bioaktywnych mikro cząsteczek srebra na właściwości użytkowe tynków mineralnych. Ceram. Mater. 2013, 65, 97-104. ISSN 1505-1269.
 8. R. Szulc, S. Kudła, J. Barton: Zagospodarowanie odpadów poliolefinowych w recyklingu materiałowym. Przem. Chem. 2012, 91, 1896-1901.

 

Publikacje konferencyjne (recenzowane):

 

 1. J. Barton, K. Czaja, J. Lipok, K. Kleinert: Biodegradacja i starzenie atmosferyczne termoplastycznych kompozytów polimerowych wytworzonych na bazie odnawialnych surowców roślinnych, Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2013, Międzyzdroje 4-7.06.2013 r., Materiały Konferencji, T. Spychaj, E. Wiśniewska (red), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, Szczecin 2013, ISBN 978-83-7553-153-0, s. 103-104.

 

Patenty:

 

 1. PL 224642, 2016. J. Barton, K. Czaja, J. Lipok: Kompozyty na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.408426 z 03.06 2014, opubl. 31.01.2017.
 2. PL 224640, 2016. J. Barton, K. Czaja, J. Lipok: Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.408425 z 03.06 2014, opubl. 31.01.2017.

 

Zgłoszenia patentowe:

 

 1. J. Barton-Pudlik, K. Czaja: Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.414171 z 28.09.2015.
 2. J. Barton-Pudlik, K. Czaja, J. Kowalska: Kompozyty na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.414170 z 28.09.2015.
 3. J. Barton, K. Czaja: Kompozyty na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.408424 z dnia 03.06 2014.
 4. J. Barton, K. Czaja: Sposób wytwarzania kompozytów na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.408423 z 03.06 2014.
 5. R. Szulc, S. Kudła, J. Barton, J. Grittner, K. Szpilska, A. Wojtala, M. Romanowski, A. Pietruszka, G. Dzialuk, R. Fiszer: Sposób zagospodarowania odpadowego usieciowanego polietylenu piankowego. Zgł. nr P.402219 z 24.12.2012.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. J. Barton-Pudlik, K. Czaja: Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów z udziałem napełniaczy roślinnych. Platforma wymiany wiedzy i doświadczenia, Kędzierzyn-Koźle 01.10-02.10.2015, komunikat ustny.
 2. J. Barton-Pudlik, K. Czaja, J. Lipok: Fungal biocorrosion as a reason of the changes in the structure of thermoplastic polymer composites reinforced with plant fillers. ICCS18 – 18th International Conference on Composite Structures, Lizbona 15.06 -18.06.2015, poster.
 3. J. Barton-Pudlik, K.Czaja, B. Sacher-Majewska, D. Sobków: Properties and evaluation of structural changes of thermoplastic polymer composites with renewable plant materials after accelerated weathering tests. ICCS18 – 18th International Conference on Composite Structures, Lizbona 15.06 -18.06.2015, komunikat ustny.
 4. J. Barton, K. Czaja: Thermoplastic polymer composites containing various renewable plant materials. Silesian Meetings polymer materials “POLYMAT60”, Zabrze 30.06-01.07.2014, poster.
 5. J. Barton, K. Czaja, D. Sobków: Preparation and characterization of thermoplastic polimer composites containing various renewable plant materials. Biobased Materials, 10th Congress for Biobased Materials, Stuttgart-Felbach 24-25.06.2014, poster.
 6. R. Szulc, K. Szpilska, J. Barton, A. Pietruszka: Wytwarzanie i właściwości polietylenowych, usieciowanych wyrobów piankowych z kompozycji zawierających odpadowy usieciowany polietylen. 12 Środkowo-Europejska Konferencja Recykling i odzysk syntetycznych i naturalnych materiałów polimerowych, Nauka-Przemysł 2013, Żagań-Drezno 10.10-12.10.2013.
 7. J. Barton, K. Czaja, J. Lipok, K. Dyl: Thermoplastic polymer composites with renewable plant materials – properties and degradation research. MoDeST 2013, Warszawa 08-10.09.2013, Materiały Konferencji, B. Witkowska-Mocek, H. Głowala, M. Choroś (red), Opublikowane przez Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa 2013, s. 39-40, ISBN 978-83-925627-2-6.
 8. J. Barton, W. Spisak, K. Czaja: Biocontrol of waterborne paint resin degradation by using of galvanic microcells. European Polymer Congress, EPF 2013, Piza 16-21.06.2013, Book of Abstracts Oral O4-37.
 9. J. Barton, K. Czaja, J. Lipok, K. Kleinert: Biodegradacja i starzenie atmosferyczne termoplastycznych kompozytów polimerowych wytworzonych na bazie odnawialnych surowców roślinnych. Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2013, Międzyzdroje 4-7.06.2013, Materiały Konferencji, T. Spychaj, E. Wiśniewska (red), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, Szczecin 2013, s. 103-104. ISBN 978-83-7553-153-0.
 10. J. Barton, K. Czaja, S. Celeda, Ł. Korach, J. Lipok: Aktywność fungistatyczna napełniaczy kompozytów polimerowo-drzewnych. Seminarium Chemiczny Ring. Potencjał współpracy w obszarze B+R w regionie Opolszczyzny, Kędzierzyn-Koźle 25.01.2013, poster.
 11. J. Barton, K. Czaja, J. Lipok: Metody badań procesów biodegradacji. V Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych Wiązania wiedzy, Opole 14–15.12.2012, komunikat ustny.
 12. R. Szulc, S. Kudła, K. Szpilska, J. Barton: Zagospodarowanie odpadów poliolefinowych w recyklingu materiałowym. VIII Targi Wiedzy Technologicznej PITRO V, Opole 13–14.12.2012.
 13. J. Barton, K. Czaja, J. Lipok: Badania procesów biodegradacji – szansą rozwoju rynku nowoczesnych materiałów. VIII Targi Wiedzy Technologicznej PITRO V, Opole 13–14.12.2012, komunikat ustny.
 14. J. Barton, K. Czaja, S. Celeda, Ł. Korach, J. Lipok: Aktywność fungistatyczna napełniaczy kompozytów polimerowo-drzewnych. 55 Zjazd PTChem i SITPChem, Białystok 16-20.09.2012, poster.
 15. J. Barton, J. Lipok, Ł. Korach: Wood plastic composites with fungistatic properties. X Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na pograniczu Biologii i Chemii, Ustroń 26–29.05.2012, komunikat ustny.
 16. K. Czaja, Ł. Korach, J. Lipok, D. Wieczorek, J. Barton, E. Kasowska: Ocena możliwości zasiedlania powierzchni kompozytów WPC przez Trichoderma koningii. Nanokompozyty polimerowe, Pułtusk 19-20.04.2012, poster.

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. Innowacyjność kluczem rozwoju. Realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. UDA-POIG.01.03.01-00-073/08-00 (konsorcyjny projekt badawczy rozwojowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1.) pt.: Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów, lider konsorcjum Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie, Uniwersytet Opolski – realizator zadania nr 6: „Ocena właściwości fungistatycznych (ograniczających rozwój grzybów) i fungicydowych (grzybobójczych) kompozytów poliolefinowych i PVC z udziałem nanonapełniaczy krzemionkowych, z trwale wbudowanym w strukturę nanosrebrem i/lub nanomiedzią, okres realizacji projektu 01.04.2009 – 31.03.2012.

 

Kształcenie kadry naukowej:

 

 • Opiekun 7 prac magisterskich

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

Działalność popularyzująca naukę:

 

 • „Nauka dla przemysłu-przemysł z nauką” realizowany przez: Uniwersytet Opolski , University of Ferrara oraz ZSCHIMMER & SCHWARZ, MOHSDORF GmbH & Co KG w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • „Z peryferii do centrum” projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Udział w Międzynarodowych Warsztatach Tematycznych: „Przemiany ksenobiotyków fosfonoorganicznych w ekosystemach wodnych. Perspektywy zastosowania cyjanobakterii w biotechnologii środowiskowej fosfonianów”; 14-15.11.2011 oraz 23-24.01.2012; Opole;
 • Udział w pokazach chemicznych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
 • Udział i organizacja X-XIII Opolskiego Festiwalu Nauki 24.06-25.06.2012 r.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • 3 miejsce w konkursie na wybór najlepszych rozwiązań innowacyjnych doktorantek/doktorantów w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Opolskiego pn. Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego

 

Źródła finansowania:

 

 1. Projekt „Uniwersytecki Program Stypendialny 2011-2012” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 2. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego 2012-2013” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 3. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego 2013-2014” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 4. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II 2014-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close