Mgr inż. Mateusz Kullas

Kontakt:

pok. 406 WCh
tel. 0 77 452 7146
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: mkullas@uni.opole.pl

   

 

      

Stopnie i tytuły naukowe:

 

  • magister – Wydział Chemii Politechniki Śląskiej, kierunek Technologia Chemiczna, specjalność Technologia Polimerów i Tworzyw Sztucznych, Gliwice, 2014 (promotor: dr inż. Gabriela Dudek).
  • inżynier – Wydział Chemii Politechniki Śląskiej, kierunek Technologia Chemiczna, specjalność Technologia Polimerów i Tworzyw Sztucznych, Gliwice, 2013 (promotor: dr hab. inż. Izabela Barszczewska – Rybarek).

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

  • 2014 – nadal – doktorant Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (opiekun: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja).
  • 11.2015 – nadal – Technolog Mieszanek Elastomerowych, Silspek Rubber Sp. z o.o. Sp. K., Dobrzeń Wielki, ul. Jańskiego 2
  • 06.2014 – 10.2015 – Specjalista ds. Procesu, Dział Rozwoju i Nowych Technologii, Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom S. A., Wolbrom, ul. 1 Maja 100
  • 08.2013 – 10.2018 – praktykant, Polymerics GmbH, Berlin, Landsberger Allee 378 A
  • 09.2012 – 10.2012 – praktykant, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Zabrze, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 34

 

Działalność naukowa:

 

  • Otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna, mechaniczna oraz reologiczna kompozytów na osnowach polietylenu i polipropylenu.
  • Transport masy związków organicznych w polimerach ze szczególnym uwzględnieniem poliolefin oraz kompozytów na osnowach polietylenu i polipropylenu.