Mgr inż. Justyna Kowalska

Kontakt:

tel. 793 614 703
adres: 
EuroCeras Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15 47-225 Kędzierzyn Koźle
e-mail: justyna.bodora@gmail.com

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • inżynier – Wydział Chemii Politechniki Śląskiej, kierunek Technologia Chemiczna, specjalność: Technologia polimerów i Tworzyw Sztucznych, Gliwice, 2012 (promotor: dr inż. Monika Śmiga-Matuszowicz),
 • magister – Wydział Chemii Politechniki Śląskiej, kierunek Technologia Chemiczna, specjalność: Technologia polimerów i Tworzyw Sztucznych, Gliwice, 2013 (promotor: prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak).

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2014 – nadal – laborant R&D, EuroCeras Sp. z o.o. Kędzierzyn Koźle, ul. Szkolna 15,
 • 2014 – nadal – doktorant Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (opiekun: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja).

 

Działalność naukowa:

 

 • Badanie procesu termicznej degradacji poliolefin (LDPE, HDPE, PP, LLDPE)
 • Otrzymywanie wosków poliolefinowych na drodze termicznej degradacji polimerów olefinowych
 • Charakterystyka jakościowo-ilościowa otrzymywanych wosków oraz wydzielających się produktów małocząsteczkowych
 • Określenie mechanizmu powstawania wosków poliolefinowych

 

Dorobek naukowy:

 

Zgłoszenia patentowe:

 

 1. Barton-Pudlik, K.Czaja, J.Kowalska: Kompozyty na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.414170 z 28.09.2015.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. J.Kowalska, K.Czaja: Thermal degradation of polyolefins, POLYMAT 2016 – Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze 27.06-28.06.2016, Poster 66, Book of abstracts (ISBN 978-83-926523-8-0).

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. Projekt  „Innowacyjność kluczem rozwoju” realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.