Mgr inż. Justyna Kowalska

Kontakt:

tel. 793 614 703
adres: 
EuroCeras Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15 47-225 Kędzierzyn Koźle
e-mail: justyna.bodora@gmail.com

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • inżynier – Wydział Chemii Politechniki Śląskiej, kierunek Technologia Chemiczna, specjalność: Technologia polimerów i Tworzyw Sztucznych, Gliwice, 2012 (promotor: dr inż. Monika Śmiga-Matuszowicz),
 • magister – Wydział Chemii Politechniki Śląskiej, kierunek Technologia Chemiczna, specjalność: Technologia polimerów i Tworzyw Sztucznych, Gliwice, 2013 (promotor: prof. dr hab. inż. Jan Zawadiak).

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2014 – nadal – laborant R&D, EuroCeras Sp. z o.o. Kędzierzyn Koźle, ul. Szkolna 15,
 • 2014 – nadal – doktorant Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (opiekun: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja).

 

Działalność naukowa:

 

 • Badanie procesu termicznej degradacji poliolefin (LDPE, HDPE, PP, LLDPE)
 • Otrzymywanie wosków poliolefinowych na drodze termicznej degradacji polimerów olefinowych
 • Charakterystyka jakościowo-ilościowa otrzymywanych wosków oraz wydzielających się produktów małocząsteczkowych
 • Określenie mechanizmu powstawania wosków poliolefinowych

 

Dorobek naukowy:

 

Zgłoszenia patentowe:

 

 1. Barton-Pudlik, K.Czaja, J.Kowalska: Kompozyty na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.414170 z 28.09.2015.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. J.Kowalska, K.Czaja: Thermal degradation of polyolefins, POLYMAT 2016 – Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze 27.06-28.06.2016, Poster 66, Book of abstracts (ISBN 978-83-926523-8-0).

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. Projekt  „Innowacyjność kluczem rozwoju” realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close