Mgr inż. Dawid Kansy

Kontakt:

pok. 406 WCh
tel. 0 77 452 7146
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: dkansy@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister – Wydział Technologii Chemicznej, kierunek Technologia Chemiczna, specjalność Technologia Organiczna, Politechnika Poznańska, Poznań, 2014 (promotor: dr Andrzej Skrzypczak).
 • inżynier – Wydział Technologii Chemicznej, kierunek Technologia Ochrony Środowiska, Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2013 (promotor: dr Andrzej Skrzypczak),

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2014 – nadal – doktorant Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (opiekun: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja).

 

Staże naukowe:

 

 • 06/2014 – 09/2015 – RKK ENGINEERING – Ustawianie parametrów procesu wtryskiwania, analiza przyczyn odchyleń procesu technologicznego i gotowego wyrobu.
 • 01.07 – 31.07.2013 – Marcegaglia Poland Kluczbork – analiza spektralna, kontrola jakości produktów.

 

Działalność naukowa:

 

 • Synteza oraz charakterystyka modyfikatorów biobójczych.
 • Otrzymywanie kompozytów na osnowie poliolefinowej z udziałem dodatków biobójczych pochodzenia naturalnego.
 • Badania mikrobiologiczne.

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

Udział w konferencjach:

 

 1. Kansy D., Bosowska K.,Czaja K., Receive biocidal composites on the matrix of polyethylene, Silesian meetings on polymer materials Polymat, Zabrze, 2016, Poster.
 2. Kansy D., Bosowska K.,Czaja K., Otrzymywanie i charakterystyka polietylenu zawierającego biobójczą substancję pochodzenia naturalnego, Pomerania-Plast, Międzyzdroje, 2016, Poster.
 3. Kansy D., Skrzypczak A., Otrzymywanie czwartorzędowych soli amoniowych z anionem zawierającym pierścień aromatyczny, VIII Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszar ich zastosowania nt: „Ciecze jonowe – od syntezy przez właściwości do aplikacji”, Poznań, 2013, Poster.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close