Mgr inż. Dawid Kansy

Kontakt:

pok. 406 WCh
tel. 0 77 452 7146
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: dkansy@uni.opole.pl

   

Numer ORCID: 0000-0002-5330-1275

      

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister – Wydział Technologii Chemicznej, kierunek Technologia Chemiczna, specjalność Technologia Organiczna, Politechnika Poznańska, Poznań, 2014 (promotor: dr Andrzej Skrzypczak).
 • inżynier – Wydział Technologii Chemicznej, kierunek Technologia Ochrony Środowiska, Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2013 (promotor: dr Andrzej Skrzypczak),

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2014 – nadal – doktorant Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (opiekun: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja).

 

Staże naukowe:

 

 • 06/2014 – 09/2015 – RKK ENGINEERING – Ustawianie parametrów procesu wtryskiwania, analiza przyczyn odchyleń procesu technologicznego i gotowego wyrobu.
 • 01.07 – 31.07.2013 – Marcegaglia Poland Kluczbork – analiza spektralna, kontrola jakości produktów.

 

Działalność naukowa:

 

 • Synteza oraz charakterystyka modyfikatorów biobójczych.
 • Otrzymywanie kompozytów na osnowie poliolefinowej z udziałem dodatków biobójczych pochodzenia naturalnego.
 • Badania mikrobiologiczne.

 

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. D. Kansy, K. Bosowska, K. Czaja, A. Poliwoda: The formation of glycerol oligomers with two new types of end groups in the presence of a homogeneous alkaline catalyst, Polymers 2019, 11, 144. DOI: 10.3390/polym11010144.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. Kansy D., Bosowska K.,Czaja K., Receive biocidal composites on the matrix of polyethylene, Silesian meetings on polymer materials Polymat, Zabrze, 2016, Poster.
 2. Kansy D., Bosowska K.,Czaja K., Otrzymywanie i charakterystyka polietylenu zawierającego biobójczą substancję pochodzenia naturalnego, Pomerania-Plast, Międzyzdroje, 2016, Poster.
 3. Kansy D., Skrzypczak A., Otrzymywanie czwartorzędowych soli amoniowych z anionem zawierającym pierścień aromatyczny, VIII Sympozjum Czwartorzędowe sole amoniowe i obszar ich zastosowania nt: „Ciecze jonowe – od syntezy przez właściwości do aplikacji”, Poznań, 2013, Poster.