Mgr Dariusz Sobków

Kontakt:

pok. 410 WCh i 07 WCh
tel. 77 452 7135 lub 7134 
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: dariusz.sobkow@uni.opole.pl

(preferowany kontakt mailowy)

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000 (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja),
 • magister ekonomii – Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003 (promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Łangowska – Szczęśniak),
 • studia podyplomowe z informatyki – Wydział Przyrodniczo – Techniczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006,
 • studia podyplomowe w zakresie Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, WSHE w Brzegu 2011,
 • International Project Management Association Polska (IPMA Polska) – certyfikat nr 445/2013.

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 1999 – nadal – Uniwersytet Opolski – specjalista.

 

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • kierownik Pracowni Modyfikacji i Badań Polimerów.

 

Działalność naukowa:

 

 • Badania procesów starzenia fotooksydacyjnego polimerów w warunkach naturalnych i przyspieszonych warunkach laboratoryjnych.
 • Procesy wytłaczania poliolefin.
 • Chemiczna i fizyczna modyfikacja poliolefin.
 • Badania mechanizmów starzenia i stabilizacji poliolefin zachodzących pod wpływem czynników klimatycznych.

 

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 1. Sobków D., Czaja K., Wpływ warunków przyspieszonego starzenia na proces degradacji poliolefin, Polimery 2003, 48 (9), 627632.
 2. Sobków D., Sudoł M., Czaja K., Fotooksydacyjne starzenie stabilizowanego polipropylenu w warunkach laboratoryjnych i poligonowych, Przemysł Chemiczny 2007, 86 (10), 985-988.
 3. Sobków D., Czaja K., Modyfikacja polietylenu małej gęstości monofenylomaleamidem w celu uwrażliwienia otrzymanego tworzywa na degradację, [w] Recykling i odzysk materiałów polimerowych Nauka-Przemysł, Warszawa 2007, ISBN 978-83-925627-0-2, s. 161-162.
 4. Czaja K., Sudoł M., Sobków D.; Odporność materiałów na starzenie atmosferyczne [w] „Biokompozyty z surowców odnawialnych, S. Kuciel i H. Rydarowski (red), Politechnika Krakowska, (2012), ISBN 978-83-7242-639-0, s.273-298.
 5. Sobków D., Czaja K.; “Badania starzenia atmosferycznego w warunkach naturalnych kompozytów polimerowo-drzewnych” Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2013, Międzyzdroje 4-7.06.2013 r., Materiały Konferencji, T.Spychaj, E. Wiśniewska (red), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, Szczecin 2013, ISBN 978-83-7553-153-0, s. 133-114.
 6. Sobków D., Barton J, Czaja K, Sudoł M., Mazoń B., Badania odporności materiałów na działanie czynników środowiska naturalnego, CHEMIK 2014, 68, 4, 347–354.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. Sobków D., Czaja K., Wpływ natężenia promieniowania UV na przebieg starzenia atmosferycznego poliolefin, Materiały Polimerowe Pomerania Plast, Szczecin – Międzyzdroje 2001, 2-4.06 – poster.
 2. Sobków D., Czaja K., Badania starzenia atmosferycznego poliolefin w warunkach naturalnych i przyspieszonym teście laboratoryjnym, IV Kongres Technologii Chemicznej, Łódź 2003, 8-12.09 – poster.
 3. Sobków D., Czaja K., Badania procesu starzenia fotooksydacyjnego poliolefin, Materiały Polimerowe Pomerania Plast, Szczecin – Międzyzdroje 2004, 2-4.06 – poster.
 4. Sobków D., Czaja K., Badanie odporności materiałów na starzenie, I. Targi Wiedzy Technologicznej, Opole 2005 – komunikat.
 5. Sobków D., Czaja K., Modyfikacja polietylenu małej gęstości monofenylomaleamidem w celu uwrażliwienia otrzymanego tworzywa na degradację, 6. Środkowo-Europejska Konferencja „Recykling i odzysk materiałów polimerowych”, Ustroń-Jaszowiec 2007.10.17-19 – poster.
 6. Sobków D., Sudoł M., Stabilizacja elektronapięciowa polietylenu małej gęstości, IV Targi Wiedzy Technologicznej, Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny II, Opole 2008 – komunikat.
 7. Sobków D., Czaja K., Badanie odporności materiałów na starzenie atmosferyczne, XII Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, Kraków 2009.09.28-30.
 8. Sobków D., Czaja K.; “Badania starzenia atmosferycznego w warunkach naturalnych kompozytów polimerowo-drzewnych” Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2013, Międzyzdroje 4-7.06.2013 r.
 9. Barton J., Czaja K., Sobków D.; Preparation and characterization of thermoplastic polimer composites containing various renewable plant materials; Biobased Materials, 10th Congress for Biobased Materials, Stuttgart-Felbach, 24-25.06.2014 r. 

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. UDA-POIG.01.03.01-00-092/08-00 (konsorcyjny projekt badawczy rozwojowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1.) “Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych”, lider konsorcjum GIG Katowice, koordynator zadania badawczego nr 5: „Ocena wpływu czynników środowiskowych oraz obciążeń długotrwałych na zmiany właściwości wytworzonych kompozytów”, okres realizacji: 01.04.2009 – 31.03.2012.

 

Ponadto:

 

 • autor lub współautor ok. 30 sprawozdań, opinii i orzeczeń z zakresu inżynierii materiałowej i materiałoznawstwa chemicznego wykonanych na zlecenie przemysłu oraz innych instytucji.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • 2001 – Wyróżnienie za najciekawszy poster prezentowany w trakcie konferencji Pomerania Plast – Międzyzdroje 2001.
 • 2003 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego.