Mgr Dariusz Sobków

Kontakt:

pok. 410 WCh i 07 WCh
tel. 77 452 7135 lub 7134 
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: dariusz.sobkow@uni.opole.pl

(preferowany kontakt mailowy)

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2000 (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja),
 • magister ekonomii – Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003 (promotor: prof. dr hab. inż. Urszula Łangowska – Szczęśniak),
 • studia podyplomowe z informatyki – Wydział Przyrodniczo – Techniczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006,
 • studia podyplomowe w zakresie Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, WSHE w Brzegu 2011,
 • International Project Management Association Polska (IPMA Polska) – certyfikat nr 445/2013.

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 1999 – nadal – Uniwersytet Opolski – specjalista.

 

Pełnione funkcje na Uniwersytecie Opolskim:

 

 • kierownik Pracowni Modyfikacji i Badań Polimerów.

 

Działalność naukowa:

 

 • Badania procesów starzenia fotooksydacyjnego polimerów w warunkach naturalnych i przyspieszonych warunkach laboratoryjnych.
 • Procesy wytłaczania poliolefin.
 • Chemiczna i fizyczna modyfikacja poliolefin.
 • Badania mechanizmów starzenia i stabilizacji poliolefin zachodzących pod wpływem czynników klimatycznych.

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 1. Sobków D., Czaja K., Wpływ warunków przyspieszonego starzenia na proces degradacji poliolefin, Polimery 2003, 48 (9), 627632.
 2. Sobków D., Sudoł M., Czaja K., Fotooksydacyjne starzenie stabilizowanego polipropylenu w warunkach laboratoryjnych i poligonowych, Przemysł Chemiczny 2007, 86 (10), 985-988.
 3. Sobków D., Czaja K., Modyfikacja polietylenu małej gęstości monofenylomaleamidem w celu uwrażliwienia otrzymanego tworzywa na degradację, [w] Recykling i odzysk materiałów polimerowych Nauka-Przemysł, Warszawa 2007, ISBN 978-83-925627-0-2, s. 161-162.
 4. Czaja K., Sudoł M., Sobków D.; Odporność materiałów na starzenie atmosferyczne [w] „Biokompozyty z surowców odnawialnych, S. Kuciel i H. Rydarowski (red), Politechnika Krakowska, (2012), ISBN 978-83-7242-639-0, s.273-298.
 5. Sobków D., Czaja K.; “Badania starzenia atmosferycznego w warunkach naturalnych kompozytów polimerowo-drzewnych” Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2013, Międzyzdroje 4-7.06.2013 r., Materiały Konferencji, T.Spychaj, E. Wiśniewska (red), Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, Szczecin 2013, ISBN 978-83-7553-153-0, s. 133-114.
 6. Sobków D., Barton J, Czaja K, Sudoł M., Mazoń B., Badania odporności materiałów na działanie czynników środowiska naturalnego, CHEMIK 2014, 68, 4, 347–354.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. Sobków D., Czaja K., Wpływ natężenia promieniowania UV na przebieg starzenia atmosferycznego poliolefin, Materiały Polimerowe Pomerania Plast, Szczecin – Międzyzdroje 2001, 2-4.06 – poster.
 2. Sobków D., Czaja K., Badania starzenia atmosferycznego poliolefin w warunkach naturalnych i przyspieszonym teście laboratoryjnym, IV Kongres Technologii Chemicznej, Łódź 2003, 8-12.09 – poster.
 3. Sobków D., Czaja K., Badania procesu starzenia fotooksydacyjnego poliolefin, Materiały Polimerowe Pomerania Plast, Szczecin – Międzyzdroje 2004, 2-4.06 – poster.
 4. Sobków D., Czaja K., Badanie odporności materiałów na starzenie, I. Targi Wiedzy Technologicznej, Opole 2005 – komunikat.
 5. Sobków D., Czaja K., Modyfikacja polietylenu małej gęstości monofenylomaleamidem w celu uwrażliwienia otrzymanego tworzywa na degradację, 6. Środkowo-Europejska Konferencja „Recykling i odzysk materiałów polimerowych”, Ustroń-Jaszowiec 2007.10.17-19 – poster.
 6. Sobków D., Sudoł M., Stabilizacja elektronapięciowa polietylenu małej gęstości, IV Targi Wiedzy Technologicznej, Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny II, Opole 2008 – komunikat.
 7. Sobków D., Czaja K., Badanie odporności materiałów na starzenie atmosferyczne, XII Seminarium Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn, Kraków 2009.09.28-30.
 8. Sobków D., Czaja K.; “Badania starzenia atmosferycznego w warunkach naturalnych kompozytów polimerowo-drzewnych” Materiały Polimerowe Pomerania – Plast 2013, Międzyzdroje 4-7.06.2013 r.
 9. Barton J., Czaja K., Sobków D.; Preparation and characterization of thermoplastic polimer composites containing various renewable plant materials; Biobased Materials, 10th Congress for Biobased Materials, Stuttgart-Felbach, 24-25.06.2014 r. 

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. UDA-POIG.01.03.01-00-092/08-00 (konsorcyjny projekt badawczy rozwojowy współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1.) “Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych”, lider konsorcjum GIG Katowice, koordynator zadania badawczego nr 5: „Ocena wpływu czynników środowiskowych oraz obciążeń długotrwałych na zmiany właściwości wytworzonych kompozytów”, okres realizacji: 01.04.2009 – 31.03.2012.

 

Ponadto:

 

 • autor lub współautor ok. 30 sprawozdań, opinii i orzeczeń z zakresu inżynierii materiałowej i materiałoznawstwa chemicznego wykonanych na zlecenie przemysłu oraz innych instytucji.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • 2001 – Wyróżnienie za najciekawszy poster prezentowany w trakcie konferencji Pomerania Plast – Międzyzdroje 2001.
 • 2003 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close