Mgr Beata Sacher-Majewska

Kontakt:

pok. 411 WCh
tel. 77 452 7148
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: beata.sacher@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, Instytut Chemii, 1989,
 • studia podyplomowe – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, 1996.

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 1988 – nadal – Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii – specjalista

 

Pełnione funkcje na Uniwersytecie Opolskim:

 

 • kierownik Pracowni Analizy Termicznej,
 • członek Rady Wydziału 2008-2012 oraz 2012 – 2016.

 

Działalność naukowa:

 

 • Charakterystyka przemian fazowych substancji chemicznych w zakresie temperatur od -150oC do 1100oC,
 • Analiza termiczna polimerów i materiałów polimerowych (różnicowa kalorymetria skaningowa DSC, analiza termograwimetryczna TGA ) w zakresie temperatur od -150oC do 1100oC,
 • Badania odporności materiałów na degradację termiczną w warunkach tlenowych i beztlenowych wraz z charakterystyką produktów termicznego rozkładu (TG-MS),
 • Badania rozkładu składu kopolimerów metodami stopniowej krystalizacji.

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. A. Chruściel, W. Hreczuch, K. Czaja, B. Sacher-Majewska; “On thermal behaviour of DMC catalysts for ring opening polymerization of epoxides”, Thermochim. Acta, 630, 78-89 (2016).
 2. A. Niemczyk, K. Dziubek, B. Sacher-Majewska, K. Czaja, M. Dutkiewicz, B. Marciniec; “Study of thermal properties polyethylene and polypropylene nanocomposites with long alkyl chain-substituted POSS filler”, J. Therm. Anal. Calorim., 125, 3, 1287-1299 (2016).
 3. J. Barton, A. Niemczyk, K. Czaja, Ł. Korach, B. Sacher-Majewska; “Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań”, Chemik, 68, 4, 280-287 (2014).
 4. A. Chruściel, W. Hreczuch, K. Jablońska, K. Czaja, J. Janik, B. Sacher-Majewska; “The molecular nature of the DMC catalysts activity. An experimental research”,  International Conference on Surfactants and Detergents, ICSD2014, Szanghaj 09-12.04.2014, publikacja pokonferencyjna w materiałach konferencyjnych s. 032 – 035.
 5. W. Ochędzan–Siodłak, B. Sacher-Majewska; “Biphasic ethylene polymerisation using ionic liquid over a titanocene catalyst activated by an alkyl aluminium compound”, Eur. Polym. J., 43, 3688-3694, (2007).
 6. M. Białek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska; “Studies of structural composition distribution heterogeneity in ethylene/1-hexene copolymers using thermal fractionation technique (SSA). Effect of catalyst structure”, Thermochim. Acta, 429, 149-154 (2005).
 7. M. Białek; K. Czaja, B. Sacher-Majewska; “The heterogeneity of ethylene/1-olefin copolymers. The effect of catalyst composition”, e-polymers; http://www.e-polymers.org/paris/data/L2492.pdf (2004).
 8. M. Białek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska; “Studies of ethylene/1-hexene copolymerization over zirconocene catalyst supported on MAO modified MgCl2(thf)2. The effect of copolymerization conditions on the intermolecular heterogeneity distribution of copolymers”, Polimery, 48, 9, 645-648 (2003).
 9. K. Czaja, B. Sacher, M. Białek; “Studies of intermolecular heterogeneity distribution in ethylene/1-hexene copolymers using DSC method”, J. Thermal. Anal., 67, 547-554 (2002).
 10. B. Sacher-Majewska, K. Czaja, Z. Hordyjewicz; “Wykorzystanie frakcjonowanej krystalizacji metodą DSC do badań rozkładu składu kopolimerów etylenu z 1-heksenem w zależności od udziału komonomeru”; rozdział w recenzowanych Materiałach Seminaryjnych VIII Krajowego Seminarium im. S. Bretsznajdera ISBN 83-910119-2-5, Wyd. Politechnika Warszawska, Instytut Chemii w Płocku, s. 167-171 (2002).

 

Patenty:

 

 1. K. Czaja, Ł. Korach, M. Sudoł, M. Wasielewski, B. Sacher: Sposób modyfikacji termoplastycznego tworzywa”, Patent nr 191 205, data zgł. 13.09.1999, data udzielenia: 2005.
 2. M. Białek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska: Sposób wytwarzania katalizatorów nośnikowych do syntezy liniowego, wielkocząsteczkowego polietylenu”, Patent nr 208 886, data zgł. 14.07.2006, data udzielenia: 2011.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. B. Sacher-Majewska, A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja: „Study of thermal properties of polyolefin/POSS nanocomposites”, 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA12, Zakopane, September 06-10, 2015, Book of Abstracts p. 401 – poster.
 2. J. Barton-Pudlik, K. Czaja, B. Sacher-Majewska, D. Sobków; Properties and evaluation of structural changes of thermoplastic polymer composites with renewable plant materials after accelerated weathering tests; ICCS18 – 18th International Conference on Composite Structures, Lizbona, 15.06 -18.06.2015r. (komunikat ustny)
 3. A. Chruściel, W. Hreczuch, K. Jablońska, K. Czaja, J. Janik, B. Sacher-Majewska: “The molecular nature of the DMC catalysts activity. An experimental research”, International Conference on Surfactants and Detergents, ICSD2014, Szanghaj, April  09-12, 2014, Book of Abstracts p. 032 – poster.
 4. B. Sacher-Majewska, M. Białek: “Charakterystyka rozkładu składu kopolimerów etylenu i 1-oktenu metodą SSA – wpływ warunków prowadzenia analizy”, I Seminarium Analizy Termicznej SeAT’2014, Zakopane, 06-09 kwiecień 2014, książka abstraktów  str. 43 – poster.
 5. A. Chruściel, K. Jabłońska, K. Czaja, J. Janik, B. Sacher-Majewska: „Badania strukturalnych uwarunkowań właściwości katalizatorów dimetalocyjankowych”, IX Targi Wiedzy Technologicznej PITRO, Opole, 24-25 październik 2013 – komunikat ustny.
 6. E. Dynowska, A. Chruściel, K. Lawniczak-Jabłońska, I.N. Demchenko, J. Janik, B. Sacher-Majewska: „Phase transitions in double metal cyanide catalysts”, X Krajowe Seminarium Użytkowników Promieniowania Synchrotronowego, Stalowa Wola, 9-10 września 2013, KSUPS2013: Abstracts/Synchrotron Radiation in Natural Science Vol. 12, No. 1-2 (2013) str. 40 – poster.
 7. E. Dynowska, A. Chruściel, K. Jabłońska, I. Demchenko, J. Janik, B. Sacher-Majewska: „Badania strukturalne i chemiczne katalizatorów dimetalocyjankowych”, 55 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 27-29 czerwca 2013, książka abstraktów str. 139. – poster.
 8. A. Chruściel, E. Dynowska, K. Jabłońska, A. Reszka, I. Demchenko, Z. Flisak, K. Czaja, J. Janik, B. Sacher-Majewska: „Badania strukturalnych uwarunkowań właściwości katalizatorów dimetalocyjnakowych”, 55 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 27-29 czerwca 2013, książka abstraktów str. 32 – komunikat ustny.
 9. B. Sacher-Majewska, M. Białek: “Effect of metal type and ligand structure in postmetallocene catalysts on chemical composition distribution heterogeneity in ethylene/1-octene copolymers”, 11th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA11, Zakopane, September 09-13, 2012, Book of Abstracts p. 135 – poster.
 10. K. Czaja, B. Sacher-Majewska, B. Mazoń, M. Białek: „Metody frakcjonowania poliolefin dla charakterystyki ich właściwości strukturalnych i molekularnych”, V Kongres Technologii Chemicznej, Poznań, 11-15 września 2006, Sekcja IV Materiały Polimerowe – poster.
 11. M. Białek, K. Czaja, Z. Hordyjewicz, B. Sacher-Majewska: “Characterization of ethylene/1-hexene copolymers by TREF and SSA Methods”, International Olefin Polymerization Conference, MOSPOL 2004, „Catalytic Olefin Polymerization” Moscow-Russia – June 22-25, 2004, Book of abstracts p. 122 – poster.
 12. M. Białek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska: “The heterogeneity of ethylene/1-olefin copolymers. The effect of catalyst composition”, IUPAC World Polymer Congress 2004, 40th International Symposium on Macromolecules, July 4-9, 2004 Paris-France, materiały konferencyjne – komunikat ustny.
 13. B. Sacher-Majewska, M. Białek, M. Sudoł, K. Czaja: „Rozkład składu kopolimerów etylenu z 1-heksenem otrzymanych wobec katalizatorów metalocenowych. Wpływ stężenia komonomeru”, IV Szkoła Analizy Termicznej SAT`04, Zakopane, 13-16 kwietnia 2004, Materiały konferencyjne s. 211 – poster.
 14. Z. Hordyjewicz, M. Białek, B. Sacher-Majewska, K. Czaja: “Studies of the chemical composition distribution in ethylene/1-hexene copolymers”, V International Polymer Seminar, Gliwice, July 3, 2003, Materiały konferencyjne s. 10 – poster.
 15. B. Sacher-Majewska, K. Czaja, Z. Hordyjewicz: „Wykorzystanie frakcjonowanej krystalizacji metodą DSC do badań rozkładu składu kopolimerów etylenu z 1-heksenem w zależności od udziału komonomeru”, VIII Krajowe Seminarium im. St. Bretsznajdera, Płock, 19-20 września 2002, Materiały seminaryjne s. 167 – komunikat ustny.
 16. B. Sacher-Majewska, K. Czaja, M. Białek: „Zastosowanie metody DSC do oznaczania rozkładu składu kopolimerów etylenu z 1-heksenem otrzymanych wobec katalizatora metalocenowego na nośniku magnezowym”, III Szkoła Analizy Termicznej SAT`02, Zakopane, 10-12 kwietnia 2002, Materiały konferencyjne s. 246 – poster.
 17. M. Białek, K. Czaja, B. Sacher: “The effect of catalyst on intermolecular heterogeneity distribution in ethylene/1-hexene copolymers”, XIII Symposium on Contemporary Chemical Physics, Tuapse (Rosja) September 25 – October 6, 2001, Abstracts p. 119 – poster (nagroda za prezentację).
 18. M. Białek, K. Czaja, B. Sacher: „Synteza i charakterystyka kopolimerów etylenu z 1-heksenem otrzymanych wobec metalocenowego katalizatora na nośniku magnezowym”, Zjazd Naukowy PTCh i SITPChem, Łódź, 11-15 września 2000, Materiały zjazdowe s. 151 – komunikat ustny.
 19. B. Sacher, M. Białek, K. Czaja: “Studies of intermolecular heterogeneity distribution in ethylene/1-hexene copolymers using DSC method”, CCTA 8, 8th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis of PTKAT, Zakopane, September 3-8, 2000, Book of Abstracts p. 139-140 – poster.
 20. K. Czaja, M. Sudoł, B. Sacher, M. Wasielewski: “Thermal Degradation of Modified Polyethylene Blends”, 7th International Seminar on “Organometallic catalysts for vinyl compound polymerization”, Opole-Turawa`99, September 12-17, 1999, Abstracts p. 80 – poster.
 21. K. Czaja, M. Sudoł, B. Sacher: “Thermooxidative degradation of modified polyethylene in the solid state”, 7th European Polymer Federation Symposium on Polymeric Materials, Szczecin (Poland), September 20-24, 1998, Book of Summaries p. 166 – poster.

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. Grant NCN, konkurs OPUS 4, umowa nr UMO-2012/07/B/ST5/03042: “Silseskwioksany w polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin jako komonomery i składniki metaloorganicznych układów katalitycznych”.
 2. Projekt INNOTECH-K2/IN2/21/181982/NCBR/12 “Opracowanie technologii produkcji dimetalocyjankowego katalizatora poliaddycji homologów oksiranu (K-DMC)”.
 3. Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-00-073/08-00 “Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów”.
 4. Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-00-092/08-00 “Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych”.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego w latach: 1998, 1999, 2002 oraz 2007.
 • Nagroda Prezydenta RP – Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, 2009.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close