Mgr Beata Mazoń

Kontakt:

pok. 109 WCh
tel. 77 452 7110
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: beata.mazon@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Uniwersytet Wrocławski, Instytut Chemii, 1991.

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 1991 – nadal – Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii – specjalista

 

Pełnione funkcje na Uniwersytecie Opolskim:

 

 • kierownik Pracowni Chromatografii Żelowej,
 • członek Rady Wydziału 2005-2008.
 • członek Rektorskiej Komisji Świadczeń Socjalnych 2016-2020 (Podkomisja ds. Mieszkaniowych)

 

Działalność naukowa:

 

 • Charakterystyka molekularna polimerów, głównie poliolefin – ciężar cząsteczkowy i jego rozkład.

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. W. Ochędzan-Siodłak, B. Mazoń; „ Effect of sample preparation on gel permeation chromatography results of determination of molecular weight of polyethylene obtained with using of zirconocene catalyst activated by methyaluminoxane”; Polimery, 48, 829 (2003).

 

Patenty:

 

 1. K. Czaja, M. Białek, B. Mazoń: „ Sposób wytwarzania katalizatorów do syntezy rozgałęzionego polietylenu i oligomerów etylenu”, PL 208 887 B1, data zgłoszenia 14.07.2006; decyzja o udzieleniu patentu z dnia 18.01.2011.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. K. Czaja, B. Sacher-Majewska, B. Mazoń, M. Białek: „Metody frakcjonowania poliolefin dla charakterystyki ich właściwości strukturalnych i molekularnych”, V Kongres Technologii Chemicznej, Poznań, 11-15 września 2006, Sekcja IV Materiały Polimerowe – poster.

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-00-073/08-00 “Nanokompozyty polimerowe o zwiększonej odporności na działanie mikroorganizmów”.
 2. Projekt nr UDA-POIG.01.03.01-00-092/08-00 “Nowe przyjazne dla środowiska kompozyty polimerowe z wykorzystaniem surowców odnawialnych”.
 3. Grant zwykły: nr 7 T09B 083 21, UO, termin realizacji 2001-2004, wykonawca. K.Czaja, M. Białek, Ł. Korach, M. Sudoł, B. Mazoń, B. Sacher-Majewska. „Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami wobec nośnikowych katalizatorów metalocenowych”.
 4. Grant zwykły: nr 3 T09A 168 29, UO, termin realizacji 2005-2008, wykonawca. K. Czaja, M. Białek, W. Bukowski, M. Sudoł, B. Sacher-Majewska, B. Mazoń. „Saleny i ich pochodne jako ligandy postmetalocenowych katalizatorów oligomeryzacji, polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin”.
 5. Grant zwykły: nr 3 T09B 003 29, UO, termin realizacji 2005-2008, wykonawca. W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska, M. Sudoł, B. Mazoń, M. Rajfur. „ Kompleksowe katalizatory metaloorganiczne z udziałem cieczy jonowych do polimeryzacji etylenu”.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego w latach: 2004.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close