Dr Arkadiusz Niemczyk

Kontakt:

e-mail: aniemczyk@uni.opole.pl

   

Numer ORCID: 0000-0002-5711-7053

Link do profilu na ResearchGate

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • doktor nauk chemicznych – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019 (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja), obrona z wyróżnieniem
 • magister chemii – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 (promotor: dr Łukasz Korach), obrona z wyróżnieniem.

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2016 – 2018 – Uniwersytet Opolski – chemik.
 • 2014 – 2019 – doktorant Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja).
 • 2013 – 2014 – doktorant Środowiskowego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Wrocławskiej (opiekun: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja).

 

Staże naukowe:

 

 1. Firma „Mexeo” Wiesław Hreczuch w Kędzierzynie-Koźlu,
  • Okres pobytu: 30.04.2014 – 31.12.2014
  • Tematyka stażu: Otrzymywanie i charakterystyka emulsji woskowych oraz poligliceroli. Przygotowywanie aparatury oraz rozwiązywanie problemów technologicznych.

 

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w kadencji 2016-2020 (reprezentant doktorantów).
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016-2020 (reprezentant doktorantów).
 • Członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UO w kadencji 2015-2016, 2016-2017 oraz 2017-2018.
 • Członek Stypendialnej Komisji Doktoranckiej Wydziału Chemii UO w kadencji 2015-2016, 2016-2017 oraz 2017-2018.
 • Członek Rady Wydziału Chemii UO w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 (reprezentant doktorantów).
 • Członek Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Chemii UO w kadencji 2016-2020.
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Chemii UO w kadencji 2016-2020.
 • Członek Rady Samorządu Doktorantów UO w kadencji 2015-2017.
 • Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Chemii UO w kadencji 2015-2017.
 • Członek Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Chemii UO w kadencji 2013-2015.

 

Działalność naukowa:

 

Badania dotyczące otrzymywania materiałów kompozytowych, w tym nanokompozytowych, na osnowie polietylenowej i propylenowej z syntetycznymi napełniaczami zawierającymi m.in. związki krzemu, glinu oraz cynku, w celu uzyskania materiałów o poprawionych właściwościach fizykochemicznych (odporności termicznej, właściwości mechanicznych, itp.). Charakterystyka otrzymanych materiałów kompozytowych i ocena wpływu napełniaczy na wybrane właściwości.

 

 

Dorobek naukowy:

 

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. A. Niemczyk, K.Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik: Polyethylene composites filled with n-alkyl-functionalized siloxane-silsesquioxane resins and sol-gel silicas. Polymer Composites 2019. http://dx.doi.org/10.1002/pc.25296.
 2. A. Niemczyk, K. Dziubek, M. Grzymek, K. Czaja: Accelerated labolatory weathering of polypropylene composites filled with synthetic silicon-based compounds. Polymer Degradation and Stability 2019, 161, 30-38. https://doi.org.10.1016/j.polymdegradstab.2019.01.005.
 3. A. Niemczyk, K. Czaja, K. Dziubek, M. Szołyga, S. Rabiej, R. Szatanik: Functionalized siloxane-silsesquioxane resins and propylene based composites: morphological, structural, thermal and mechanical properties. Polymer Composites 2018. https://doi.org/10.1002/pc.25154.
 4. A. Niemczyk, K. Dziubek, B. Sacher-Majewska, K. Czaja, J. Czech-Polak, R. Oliwa, J. Lenża, M. Szołyga: Thermal Stability and Flame Retardancy of Polypropylene Composites Containing Siloxane-Silsesquioxane Resins. Polymers 2018, 10, 1019, https://doi.org/10.3390/polym10091019.
 5. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, D. Frączek, R. Piasecki, S. Rabiej, M. Dutkiewicz: Study and evaluation of dispersion of polyhedral oligomeric silsesquioxane and silica filler in polypropylene composites. Polymer Composites 2019, 40, 1354-1364. Published online: 15.04.2018, http://dx.doi.org/10.1002/pc.24866.
 6. A. Niemczyk, K. Adamczyk-Tomiak, K. Dziubek, K. Czaja, S. Rabiej, R. Szatanik, M. Dutkiewicz: Study of polyethylene nanocomposites with polyhedral oligomeric silsesquioxane nanofillers—from structural characteristics to mechanical properties and processability. Polymer Composites 2019, 40 (S1), E350-E364. Published online 06.12.2017. http://dx.doi.org/10.1002/pc.24678.
 7. A. Niemczyk, K. Dziubek, Ł. Korach, M. Grzymek, M. Dutkiewicz: Nanocomposites with polyhedral oligomeric silsesquioxane nanofillers – characterization of morphology, thermal and mechanical properties. Acta Innovations 2016, 21, 5-12, http://www.proakademia.eu/acta-innovations/wydania/numery2016/nr-21/403.html.
 8. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik, M. Szołyga, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: Polypropylene/polyhedral oligomeric silsesquioxane nanocomposites – study of free volumes, crystallinity degree and mass flow rate. Polimery 2016, 61 (9), 610-615. DOI: http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.610.
 9. A. Niemczyk, K. Dziubek, B. Sacher-Majewska, K. Czaja, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: Study of thermal properties of polyethylene and polypropylene nanocomposites with long alkyl chain substituted POSS fillers. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2016, 125 (3), 1287-1299. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10973-016-5497-4.
 10. J. Barton, A. Niemczyk, K. Czaja, Ł. Korach, B. Sacher-Majewska: Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań. Chemik 2014, 68, 280-287.

 

Publikacje konferencyjne (recenzowane):

 

 1. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, D. Frączek, R. Piasecki, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: Wpływ stopnia dyspersji napełniacza na właściwości kompozytów polipropylenowych zawierających syntetyczne związki krzemu. Materiały konferencji Pomerania Plast 2016 w Międzyzdrojach; Szczecin 2016, s. 117-118. ISBN 978-83-7663-213-1,.
 2. Ł. Korach, A. Niemczyk, K. Czaja: Polyethylene composites filled with POSS particles. Nanocomposites MoDeSt, Warsaw 08-10.09.2013, oral communication, Book of abstracts, p. 61. ISBN 978-83-925627-2-6.

 

Zgłoszenia patentowe:

 

 1. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska, M. Szołyga, B. Marciniec: Kompozyty na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.422798 z 09.09.2017.
 2. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska, M. Szołyga, B. Marciniec: Sposób otrzymywania kompozytów na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.422797 z 09.09.2017.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. A. Niemczyk, K. Dziubek, B. Sacher-Majewska, K. Czaja, M. Szołyga, J. Lenża: Stabilność termiczna kompozytów polipropylenowych zawierających żywice siloksanowo-silseskwioksanowe. 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków 17-21.09.2018, komunikat sekcyjny S04KS25, Materiały zjazdowe, str. S04-15, ISBN 978-83-60988-27-5.
 2. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, M. Szołyga, J. Czech-Polak, R. Oliwa: Palność kompozytów polipropylen/żywica siloksanowo-silseskwioksanowa. 61. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków 17-21.09.2018, poster S04P58, Materiały zjazdowe, str. S04-35, ISBN 978-83-60988-27-5.
 3. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, M. Szołyga, S. Rabiej, R. Szatanik: Kompozyty polipropylenowe zawierające funkcjonalizowane żywice siloksanowo-silseskwioksanowe – badania właściwości strukturalnych, termicznych i mechanicznych. IX Kongres Technologii Chemicznej, Gdańsk 03-07.09.2018, komunikat ustny K2C-2, Księga abstraktów, str. 111. ISBN 978-83-7348-753-6.
 4. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik, M. Szołyga: Wpływ funkcjonalizacji żywicy siloksanowo-silseskwioksanowej oraz krzemionki zol-żelowej na właściwości polietylenowych materiałów kompozytowych. IX Kongres Technologii Chemicznej, Gdańsk 03-07.09.2018, poster P2C-8, Księga abstraktów, str. 131. ISBN 978-83-7348-753-6.
 5. A. Niemczyk, A. Gruszka, K. Dziubek, B. Sacher-Majewska, K. Czaja, M. Szołyga, M. Dutkiewicz: Badania właściwości termicznych kompozytów poliolefina/żywica siloksanowo-silseskwioksanowa. 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław 17-21.09.2017, komunikat ustny, Book of abstracts, p. 349, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 6. M. Dutkiewicz, K. Dziubek, M. Szołyga, A. Niemczyk, K. Czaja, B. Marciniec: Functionalized Siloxane-silsesquioxane Resins as Fillers for Polyolefin Based Composites. 2017 International Symposium on Silsesquioxanes-Based Functional Materials (SFM2017), Jinan (China) 11-15.08.2017, Oral Presentation OR-04, Book of abstracts, p. 44.
 7. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja: Polyethylene and polypropylene composites with sol-gel silica filler. Międzynarodowa Konferencja Polsko-Chińska “One Belt One Road – wiele szans, wiele możliwości”, Opole 25.04.2017, poster.
 8. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, K. Adamczyk-Tomiak, S. Rabiej, M. Dutkiewicz: Żywice siloksanowo-silseskwioksanowe jako napełniacze polipropylenowych materiałów kompozytowych. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna “KOMPOZYTY – POLIMERY – NAUKA – PRZEMYSŁ’2017”, Ustroń 04-07.04.2017, referat, Book of abstracts, str. 53. ISBN 978-83-63555-52-8.
 9. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik, M. Szołyga: Kompozyty polietylen/żywica siloksanowo-silseskwioksanowa – otrzymywanie i charakterystyka. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna “KOMPOZYTY – POLIMERY – NAUKA – PRZEMYSŁ’2017”, Ustroń 04-07.04.2017, poster 23, Book of abstracts, str. 83. ISBN 978-83-63555-52-8.
 10. K. Adamczyk-Tomiak, A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, S. Rabiej: WAXD and SAXS investigations of the structure of HDPE/POSS and LDPE/POSS nanocomposites. XIPS 2016 – 10th Conference on X-Ray Investigations of Polymer Structure, Ustroń 06-09.12.2016, poster.
 11. A. Niemczyk: Polimerowe materiały kompozytowe o obniżonej palności. II Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne Technologie Konstrukcje Materiały dla sektora Chemii i Energetyki, Opole 27-28.10.2016, referat.
 12. K. Dziubek, A. Niemczyk, K. Czaja, S. Rabiej, R. Szatanik, M. Dutkiewicz: Polyolefin composites with POSS and sol-gel silica fillers – structural, physicochemical and mechanical properties. MoDeSt 2016 – The 9th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers, Cracov 04-08.09.2016, oral communication II.18, Book of abstracts, p. 88. ISBN 978-83-925627-3-3.
 13. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja: Polyethylene and polypropylene composites filled with sol-gel silica. POLYMAT 2016 – Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze 27-28.06.2016, poster 62, Book of abstracts, p. 52. ISBN 978-83-926523-8-0.
 14. M. Szołyga, A. Niemczyk, K. Czaja, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: HDPE and PP/siloxane-silsesquioxane resin composites – synthesis and characterization. POLYMAT 2016 – Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze 27-28.06.2016, poster 60, Book of abstracts, p. 51. ISBN 978-83-926523-8-0.
 15. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, D. Frączek, R. Piasecki, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: Wpływ stopnia dyspersji napełniacza na właściwości kompozytów polipropylenowych zawierających syntetyczne związki krzemu. VI Konferencja Naukowa Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2016, Międzyzdroje 07-10.06.2016, komunikat młodych, Book of abstracts, str. 117-118. ISBN 979-83-7663-213-1.
 16. K. Czaja, A. Niemczyk, W. Hreczuch, S. Grzeszczyk, E. Janowska-Renas: Nowe polimerowe superplastyfikatory do mieszanek betonowych. Polski Kongres Reologii, Opole 21-23.10.2015, poster 4, Book of abstracts, str. 51-52. ISBN 978-83-65235-15-2.
 17. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik: Nanokompozyty polietylenowe zawierające napełniacze krzemionkowe. Platforma Wymiany Wiedzy i Doświadczenia, Kędzierzyn-Koźle 01-02.10.2015, komunikat ustny, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 18. B. Sacher-Majewska, A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja: Study of thermal properties of polyolefin/POSS nanocomposites. CCTA12 – 12th  Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Zakopane 06-10.09.2015, poster S06_P29, Book of abstracts, p. 401. ISBN 978-83-7784-684-1.
 19. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: Związki krzemu jako napełniacze poliolefinowych materiałów kompozytowych. 8. Kongres Technologii Chemicznej, Rzeszów 30.08-04.09.2015, referat sekcyjny S3-R3, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 20. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja: Thermal, mechanical and morphological properties of nanosized silica/polyethylene and POSS/polyethylene nanocomposites. ICCS18 – 18th International Conference on Composite Structures, Lisbon 15-18.06.2015, oral communication 7987, Book of abstracts, p. 167.
 21. A. Niemczyk, Ł. Korach, K. Czaja, K. Buchalik, A. Stepanienko: Polyolefin nanocomposites filled with synthetic silicon compounds. Silesian Meetings on Polymer Materials POLYMAT60, Zabrze 30.06-01.07.2014, poster 6, Book of abstracts, p. 28. ISBN 978-83-926523-7-3.
 22. A. Niemczyk, K. Czaja: Hybrid polyolefin matrix composites. Preparation and Properties. XII Seminarium Doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii”, Karpacz 21-24.05.2014, komunikat ustny.
 23. A. Niemczyk, Ł. Korach, K. Czaja: Nanokompozyty polietylenowe z udziałem silseskwioksanów. IX Targi Wiedzy Technologicznej w ramach Platformy Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny V, Opole 24-25.10.2013, komunikat ustny, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 24. Ł. Korach, A. Niemczyk, K. Czaja: Polyethylene composites filled with POSS particles. Nanocomposites MoDeSt, Warsaw 08-10.09.2013, oral communication, Book of abstracts, p. 61. ISBN 978-83-925627-2-6.

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Działalność popularyzująca naukę:

 

 • Udział i organizacja XVI Opolskiego Festiwalu Nauki, 11-14.05.2018.
 • Udział i organizacja XV Opolskiego Festiwalu Nauki, 26-29.05.2017.
 • Udział i organizacja XIV Opolskiego Festiwalu Nauki, 10-13.06.2016.
 • Udział i organizacja XIII Opolskiego Festiwalu Nauki, 29.05-01.06.2015.
 • Udział i organizacja XII Opolskiego Festiwalu Nauki, 31.05-02.06.2014.
 • Udział i organizacja zajęć dla uczniów szkół średnich w ramach VIII edycji “REPETYTORIUM Z CHEMII DLA MATURZYSTÓW I KANDYDATÓW NA STUDIA” w roku akademickim 2016/2017.
 • członek zespołu ds. promocji Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego na portalach społecznościowych.
 • Udział w kilkunastu pokazach chemicznych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 1. Laureat Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego za aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego w roku akademickim 2017/2018.
 2. Laureat Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego za aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego w roku akademickim 2016/2017.
 3. Laureat Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego za aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego w roku akademickim 2015/2016.
 4. II miejsce w konkursie pn.: „Forum Młodych Innowatorów”, przyznane za projekt pt. „Polimerowe materiały kompozytowe o obniżonej palności”, którego autorami byli mgr Paweł Groch oraz mgr Arkadiusz Niemczyk. Organizatorem konkursu była Grupa Azoty ZAK S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem” z siedzibą w Opolu, Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster. Finał konkursu odbył się 26.10.2016 w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Źródła finansowania:

 

 1. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego 2013-2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 2. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II 2014-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.