Mgr Arkadiusz Niemczyk

Kontakt:

pok. 406 WCh
tel. 77 452 7146
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,

Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: aniemczyk@uni.opole.pl

Link do profilu na ResearchGate

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 (promotor: dr Łukasz Korach), obrona z wyróżnieniem.

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2016 – nadal – Uniwersytet Opolski – chemik.
 • 2014 – nadal – doktorant Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja).
 • 2013 – 2014 – doktorant Środowiskowego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Wrocławskiej (opiekun: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja).

 

Staże naukowe:

 

 1. Firma „Mexeo” Wiesław Hreczuch w Kędzierzynie-Koźlu,
  • Okres pobytu: 30.04.2014 – 31.12.2014
  • Tematyka stażu: Otrzymywanie i charakterystyka emulsji woskowych oraz poligliceroli. Przygotowywanie aparatury oraz rozwiązywanie problemów technologicznych.

 

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w kadencji 2016-2020 (reprezentant doktorantów).
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016-2020 (reprezentant doktorantów).
 • Członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UO w kadencji 2015-2016, 2016-2017 oraz 2017-2018.
 • Członek Stypendialnej Komisji Doktoranckiej Wydziału Chemii UO w kadencji 2015-2016, 2016-2017 oraz 2017-2018.
 • Członek Rady Wydziału Chemii UO w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 (reprezentant doktorantów).
 • Członek Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Chemii UO w kadencji 2016-2020.
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Chemii UO w kadencji 2016-2020.
 • Członek Rady Samorządu Doktorantów UO w kadencji 2015-2017.
 • Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Chemii UO w kadencji 2015-2017.
 • Członek Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Chemii UO w kadencji 2013-2015.

 

Działalność naukowa:

 

Badania dotyczące otrzymywania materiałów kompozytowych, w tym nanokompozytowych, na osnowie polietylenowej i propylenowej z syntetycznymi napełniaczami zawierającymi m.in. związki krzemu, glinu oraz cynku, w celu uzyskania materiałów o poprawionych właściwościach fizykochemicznych (odporności termicznej, właściwości mechanicznych, itp.). Charakterystyka otrzymanych materiałów kompozytowych i ocena wpływu napełniaczy na wybrane właściwości.

 

Dorobek naukowy:

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, D. Frączek, R. Piasecki, S. Rabiej, M. Dutkiewicz: Study and evaluation of dispersion of polyhedral oligomeric silsesquioxane and silica filler in polypropylene composites. Polymer Composites 2018, http://dx.doi.org/10.1002/pc.24866.
 2. A. Niemczyk, K. Adamczyk-Tomiak, K. Dziubek, K. Czaja, S. Rabiej, R. Szatanik, M. Dutkiewicz: Study of polyethylene nanocomposites with polyhedral oligomeric silsesquioxane nanofillers—from structural characteristics to mechanical properties and processability. Polymer Composites 2017, http://dx.doi.org/10.1002/pc.24678.
 3. A. Niemczyk, K. Dziubek, Ł. Korach, M. Grzymek, M. Dutkiewicz: Nanocomposites with polyhedral oligomeric silsesquioxane nanofillers – characterization of morphology, thermal and mechanical properties. Acta Innovations 2016, 21, 5-12, http://www.proakademia.eu/acta-innovations/wydania/numery2016/nr-21/403.html.
 4. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik, M. Szołyga, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: Polypropylene/polyhedral oligomeric silsesquioxane nanocomposites – study of free volumes, crystallinity degree and mass flow rate. Polimery 2016, 61 (9), 610-615. DOI: http://dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.610.
 5. A. Niemczyk, K. Dziubek, B. Sacher-Majewska, K. Czaja, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: Study of thermal properties of polyethylene and polypropylene nanocomposites with long alkyl chain substituted POSS fillers. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2016, 125 (3), 1287-1299. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10973-016-5497-4.
 6. J. Barton, A. Niemczyk, K. Czaja, Ł. Korach, B. Sacher-Majewska: Kompozyty, biokompozyty i nanokompozyty polimerowe. Otrzymywanie, skład, właściwości i kierunki zastosowań. Chemik 2014, 68, 280-287.

 

Publikacje konferencyjne (recenzowane):

 

 1. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, D. Frączek, R. Piasecki, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: Wpływ stopnia dyspersji napełniacza na właściwości kompozytów polipropylenowych zawierających syntetyczne związki krzemu. Materiały konferencji Pomerania Plast 2016 w Międzyzdrojach; Szczecin 2016, s. 117-118. ISBN 978-83-7663-213-1,.
 2. Ł. Korach, A. Niemczyk, K. Czaja: Polyethylene composites filled with POSS particles. Nanocomposites MoDeSt, Warsaw 08-10.09.2013, oral communication, Book of abstracts, p. 61. ISBN 978-83-925627-2-6.

 

Zgłoszenia patentowe:

 

 1. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska, M. Szołyga, B. Marciniec: Kompozyty na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.422798 z 09.09.2017.
 2. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska, M. Szołyga, B. Marciniec: Sposób otrzymywania kompozytów na osnowie poliolefin. Zgł. nr P.422797 z 09.09.2017.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. A. Niemczyk, A. Gruszka, K. Dziubek, B. Sacher-Majewska, K. Czaja, M. Szołyga, M. Dutkiewicz: Badania właściwości termicznych kompozytów poliolefina/żywica siloksanowo-silseskwioksanowa. 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław 17-21.09.2017, komunikat ustny, Book of abstracts, p. 349, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 2. M. Dutkiewicz, K. Dziubek, M. Szołyga, A. Niemczyk, K. Czaja, B. Marciniec: Functionalized Siloxane-silsesquioxane Resins as Fillers for Polyolefin Based Composites. 2017 International Symposium on Silsesquioxanes-Based Functional Materials (SFM2017), Jinan (China) 11-15.08.2017, Oral Presentation OR-04, Book of abstracts, p. 44.
 3. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja: Polyethylene and polypropylene composites with sol-gel silica filler. Międzynarodowa Konferencja Polsko-Chińska “One Belt One Road – wiele szans, wiele możliwości”, Opole 25.04.2017, poster.
 4. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, K. Adamczyk-Tomiak, S. Rabiej, M. Dutkiewicz: Żywice siloksanowo-silseskwioksanowe jako napełniacze polipropylenowych materiałów kompozytowych. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna “KOMPOZYTY – POLIMERY – NAUKA – PRZEMYSŁ’2017”, Ustroń 04-07.04.2017, referat, Book of abstracts, str. 53. ISBN 978-83-63555-52-8.
 5. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik, M. Szołyga: Kompozyty polietylen/żywica siloksanowo-silseskwioksanowa – otrzymywanie i charakterystyka. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna “KOMPOZYTY – POLIMERY – NAUKA – PRZEMYSŁ’2017”, Ustroń 04-07.04.2017, poster 23, Book of abstracts, str. 83. ISBN 978-83-63555-52-8.
 6. K. Adamczyk-Tomiak, A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, S. Rabiej: WAXD and SAXS investigations of the structure of HDPE/POSS and LDPE/POSS nanocomposites. XIPS 2016 – 10th Conference on X-Ray Investigations of Polymer Structure, Ustroń 06-09.12.2016, poster.
 7. A. Niemczyk: Polimerowe materiały kompozytowe o obniżonej palności. II Międzynarodowa Konferencja Nowoczesne Technologie Konstrukcje Materiały dla sektora Chemii i Energetyki, Opole 27-28.10.2016, referat.
 8. K. Dziubek, A. Niemczyk, K. Czaja, S. Rabiej, R. Szatanik, M. Dutkiewicz: Polyolefin composites with POSS and sol-gel silica fillers – structural, physicochemical and mechanical properties. MoDeSt 2016 – The 9th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers, Cracov 04-08.09.2016, oral communication II.18, Book of abstracts, p. 88. ISBN 978-83-925627-3-3.
 9. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja: Polyethylene and polypropylene composites filled with sol-gel silica. POLYMAT 2016 – Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze 27-28.06.2016, poster 62, Book of abstracts, p. 52. ISBN 978-83-926523-8-0.
 10. M. Szołyga, A. Niemczyk, K. Czaja, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: HDPE and PP/siloxane-silsesquioxane resin composites – synthesis and characterization. POLYMAT 2016 – Silesian Meetings on Polymer Materials, Zabrze 27-28.06.2016, poster 60, Book of abstracts, p. 51. ISBN 978-83-926523-8-0.
 11. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, D. Frączek, R. Piasecki, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: Wpływ stopnia dyspersji napełniacza na właściwości kompozytów polipropylenowych zawierających syntetyczne związki krzemu. VI Konferencja Naukowa Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2016, Międzyzdroje 07-10.06.2016, komunikat młodych, Book of abstracts, str. 117-118. ISBN 979-83-7663-213-1.
 12. K. Czaja, A. Niemczyk, W. Hreczuch, S. Grzeszczyk, E. Janowska-Renas: Nowe polimerowe superplastyfikatory do mieszanek betonowych. Polski Kongres Reologii, Opole 21-23.10.2015, poster 4, Book of abstracts, str. 51-52. ISBN 978-83-65235-15-2.
 13. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik: Nanokompozyty polietylenowe zawierające napełniacze krzemionkowe. Platforma Wymiany Wiedzy i Doświadczenia, Kędzierzyn-Koźle 01-02.10.2015, komunikat ustny, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 14. B. Sacher-Majewska, A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja: Study of thermal properties of polyolefin/POSS nanocomposites. CCTA12 – 12th  Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, Zakopane 06-10.09.2015, poster S06_P29, Book of abstracts, p. 401. ISBN 978-83-7784-684-1.
 15. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: Związki krzemu jako napełniacze poliolefinowych materiałów kompozytowych. 8. Kongres Technologii Chemicznej, Rzeszów 30.08-04.09.2015, referat sekcyjny S3-R3, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 16. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja: Thermal, mechanical and morphological properties of nanosized silica/polyethylene and POSS/polyethylene nanocomposites. ICCS18 – 18th International Conference on Composite Structures, Lisbon 15-18.06.2015, oral communication 7987, Book of abstracts, p. 167.
 17. A. Niemczyk, Ł. Korach, K. Czaja, K. Buchalik, A. Stepanienko: Polyolefin nanocomposites filled with synthetic silicon compounds. Silesian Meetings on Polymer Materials POLYMAT60, Zabrze 30.06-01.07.2014, poster 6, Book of abstracts, p. 28. ISBN 978-83-926523-7-3.
 18. A. Niemczyk, K. Czaja: Hybrid polyolefin matrix composites. Preparation and Properties. XII Seminarium Doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii”, Karpacz 21-24.05.2014, komunikat ustny.
 19. A. Niemczyk, Ł. Korach, K. Czaja: Nanokompozyty polietylenowe z udziałem silseskwioksanów. IX Targi Wiedzy Technologicznej w ramach Platformy Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny V, Opole 24-25.10.2013, komunikat ustny, materiały konferencyjne w wersji elektronicznej.
 20. Ł. Korach, A. Niemczyk, K. Czaja: Polyethylene composites filled with POSS particles. Nanocomposites MoDeSt, Warsaw 08-10.09.2013, oral communication, Book of abstracts, p. 61. ISBN 978-83-925627-2-6.

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Działalność popularyzująca naukę:

 

 • Udział i organizacja XVI Opolskiego Festiwalu Nauki, 11-14.05.2018.
 • Udział i organizacja XV Opolskiego Festiwalu Nauki, 26-29.05.2017.
 • Udział i organizacja XIV Opolskiego Festiwalu Nauki, 10-13.06.2016.
 • Udział i organizacja XIII Opolskiego Festiwalu Nauki, 29.05-01.06.2015.
 • Udział i organizacja XII Opolskiego Festiwalu Nauki, 31.05-02.06.2014.
 • członek zespołu ds. promocji Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego na portalach społecznosciowych.
 • Udział w kilkunastu pokazach chemicznych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 1. Laureat Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego za aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego w roku akademickim 2016/2017.
 2. Laureat Nagrody Rektora Uniwersytetu Opolskiego za aktywną pracę na rzecz środowiska akademickiego w roku akademickim 2015/2016.
 3. II miejsce w konkursie pn.: „Forum Młodych Innowatorów”, przyznane za projekt pt. „Polimerowe materiały kompozytowe o obniżonej palności”, którego autorami byli mgr Paweł Groch oraz mgr Arkadiusz Niemczyk. Organizatorem konkursu była Grupa Azoty ZAK S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Park Przemysłowy Metalchem” z siedzibą w Opolu, Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. oraz Klastrem Chemii Specjalistycznej Chem-Ster. Finał konkursu odbył się 26.10.2016 w Kędzierzynie-Koźlu.

 

Źródła finansowania:

 

 1. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego 2013-2014” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 2. Projekt „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II 2014-2015” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close