Mgr Anna Bihun-Kisiel

 

Kontakt:

pok. 405 WCh
adres:
Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,

Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: abihun@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014 (promotor: dr W. Ochędzan-Siodłak)

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2014 – nadal –  doktorantka Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, promotor pomocniczy dr Wioletta Ochędzan-Siodłak)

 

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • Członek Wydziałowej Rady Doktorantów UO w kadencji 2015-2017.
 • Członek Wydziałowego Kolegium Elektorów w kadencji 2016-2020.
 • Członek Senackiej Komisji ds. Badań i Współpracy z Zagranicą w kadencji 2016-2017.
 • Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w kadencji 2016-2017.
 • Członek Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Chemii UO w kadencji 2017-2019.

 

Działalność naukowa:

 

Synteza i charakterystyka metaloorganicznych katalizatorów wanadowych. Badania dotyczące polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu wobec wanadowych katalizatorów metalocenowych oraz postmetalocenowych. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych otrzymanych polimerów.

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. W. Ochędzan-Siodłak, A. Bihun „Direct synthesis of fibrous high molecular weight polyethylene using vanadium catalysts supported on an SiO2 ionic liquid system”, Polymer International, Volume 64, Issue 11, 1600-1606, 03.07.2015.
 2. W. Ochędzan-Siodłak, A. Bihun, A. Olszowy, M. Rajfur, T. Jesionowski, K. Siwińska-Stefańska „Ethylene polymerization using vanadium catalyst supported on silica modified by pyridinium ionic liquid” Polymer International, 65, 1089-1097, 15.06.2016r.
 3. W. Ochędzan-Siodłak, A. Bihun „Copolymerization of ethylene with norbornene or 1-octene using supported ionic liquid systems”, Polymer Bulletin, 74, 2799-2817, 30.11.2016r.

 

Publikacje konferencyjne (recenzowane):

 

 1. A. Bihun, B. Dziuk “Methods of preparation of imidazolium ionic liquid crystals for the X-ray diffraction measuring”, publikacja pokonferencyjna, Materiały i Technologie XXI wieku, Katowice.
 2. B. Dziuk, A. Bihun „Hydrogen-bonded synthons in salt of oxalic acid with aliphatic amines”, publikacja pokonferencyjna, Materiały i Technologie XXI wieku, Katowice.
 3. A. Bihun, W. Ochędzan-Siodłak, K. Czaja “Vanadium catalyst system with pyridinium ionic liquid for ethylene polymerization”, publikacja pokonferencyjna, Pomerania Plast 2016, Szczecin 2016, ISBN 978-83-7663-213-1, s. 143-144.

 

Zgłoszenia patentowe:

 

 1. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja, A. Bihun „Sposób wytwarzania włókien polietylenowych”, nr P 409860, data zgłoszenia: 20.10.2014r.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. Anna Bihun, Katarzyna Dziubek, Wioletta Ochędzan-Siodłak „Organometallic catalysts immobilized on ionic liquid modified silica for ethylene polymerization”, Silesian Meetings of Polymer Materials, POLYMAT60, Zabrze 30.06–1.07.2014, poster.
 2. Anna Bihun, Wioletta Ochędzan-Siodłak “Fibrous polyethylene obtained using vanadium catalysts supported on ionic liquid-modified silica”, Opole, 2nd Polish-Taiwanese Conference From Molecular Modeling to Nano- and Biotechnology, 26-28.08.2015r., wystąpienie ustne.
 3. Anna Bihun, Aleksandra Olszowy, Wioletta Ochędzan-Siodłak “Study of silicas modified by pyridinium ionic liquid as supports of vanadocene catalyst for ethylene polymerization”, Opole, 2nd Polish-Taiwanese Conference From Molecular Modeling to Nano- and Biotechnology, 26-28.08.2015r., poster.
 4. Anna Bihun, Wioletta Ochędzan-Siodłak „Wanadowe układy katalityczne SIL do polimeryzacji etylenu”, Rzeszów, 8. Kongres Technologii Chemicznej TECHEM8, 30.08-04.09.2015r., poster.
 5. Anna Bihun, Wioletta Ochędzan-Siodłak „Polietylen o strukturze włóknistej otrzymywany wobec katalizatorów wanadowych z udziałem cieczy jonowej”, Kędzierzyn Koźle, Konferencja Platforma Wymiany Wiedzy i Doświadczenia „Opolszczyzna matką wynalazków”, 01-02.10.2015r., poster.
 6. A. Bihun, W. Ochędzan-Siodłak „Polietylen o strukturze włóknistej otrzymywany wobec katalizatorów wanadowych z udziałem cieczy jonowej”, Konferencja Platforma Wymiany Wiedzy i Doświadczenia „Opolszczyzna matką wynalazków”, Kędzierzyn Koźle, 01-02.10.2015r., poster.
 7. A. Bihun, W. Ochędzan-Siodłak, K. Czaja „Polimeryzacja etylenu wobec nośnikowych wanadowych układów katalitycznych z udziałem cieczy jonowych”, VI Konferencja Naukowa Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2016, Międzyzdroje, 07-10.06.2016r., poster.
 8. A. Bihun, W. Ochędzan-Siodłak „Wpływ rodzaju krzemionki, związku glinoorganicznego oraz cieczy jonowej na aktywność katalizatora wanadowego w polimeryzacji etylenu”, 59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016r., poster.
 9. A. Bihun, B. Dziuk „X-ray diffraction of ionic liquid crystals”, 58 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 23-24.06.2016r., poster.
 10. A. Bihun, B. Dziuk „Methods of preparation of imidazolium ionic liquid crystals for the X-ray diffraction measuring”, Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Materiały I Technologie XXI wieku, Katowice, 19.05.2016r., wystąpienie ustne.
 11. B. Dziuk, A. Bihun „Hydrogen-bonded synthons in salt of oxalic acid with aliphatic amines”, Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Materiały i Technologie XXI wieku, Katowice, 19.05.2016r., wystąpienie ustne.
 12. A. Bihun, W. Ochędzan-Siodłak “Vanadium SIL catalyst for ethylene-norbornene copolymerization”, POLYMAT 2016, Zabrze, 27-28.06.2016r., poster.
 13. A. Bihun, W. Ochędzan-Siodłak „Zastosowanie nośnikowych katalizatorów wanadowych w kopolimeryzacji etylenu z norbornenem i 1-oktenem” 60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 17-21.09.2017r., Wrocław, wystąpienie ustne.
 14. A. Bihun, W. Ochędzan-Siodłak „Nośnikowane katalizatory wanadowe w kopolimeryzacji etylenu z norbornenem i 1-oktenem” VI Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców Pomiędzy Naukami, 15.09.2017r., Chorzów, poster.
 15. A. Bihun, W. Ochędzan-Siodłak „Oksazolinowe kompleksy tytanu i wanadu do polimeryzacji etylenu” 60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 17-21.09.2017r., Wrocław, poster.

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

Działalność popularyzująca naukę:

 

 • Udział i organizacja XII Opolskiego Festiwalu Nauki, 31.05-2.06.2014 r.
 • Udział i organizacja XIII Opolskiego Festiwalu Nauki, 29.05-01.06.2015 r.
 • Udział i organizacja XIV Opolskiego Festiwalu Nauki, 10-13.06.2016r.
 • Udział i organizacja XV Opolskiego Festiwalu Nauki, 26-29.05.2017r.