Mgr Anna Bihun-Kisiel

 

Kontakt:

pok. 405 WCh
adres:
Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,

Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: abihun@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014 (promotor: dr W. Ochędzan-Siodłak)

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2014 – nadal –  doktorantka Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, promotor pomocniczy dr Wioletta Ochędzan-Siodłak)

 

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • Członek Wydziałowej Rady Doktorantów UO w kadencji 2015-2017.
 • Członek Wydziałowego Kolegium Elektorów w kadencji 2016-2020.
 • Członek Senackiej Komisji ds. Badań i Współpracy z Zagranicą w kadencji 2016-2017.
 • Członek Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w kadencji 2016-2017.
 • Członek Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Chemii UO w kadencji 2017-2019.

 

Działalność naukowa:

 

Synteza i charakterystyka metaloorganicznych katalizatorów wanadowych. Badania dotyczące polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu wobec wanadowych katalizatorów metalocenowych oraz postmetalocenowych. Charakterystyka właściwości fizykochemicznych otrzymanych polimerów.

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. W. Ochędzan-Siodłak, A. Bihun „Direct synthesis of fibrous high molecular weight polyethylene using vanadium catalysts supported on an SiO2 ionic liquid system”, Polymer International, Volume 64, Issue 11, 1600-1606, 03.07.2015.
 2. W. Ochędzan-Siodłak, A. Bihun, A. Olszowy, M. Rajfur, T. Jesionowski, K. Siwińska-Stefańska „Ethylene polymerization using vanadium catalyst supported on silica modified by pyridinium ionic liquid” Polymer International, 65, 1089-1097, 15.06.2016r.
 3. W. Ochędzan-Siodłak, A. Bihun „Copolymerization of ethylene with norbornene or 1-octene using supported ionic liquid systems”, Polymer Bulletin, 74, 2799-2817, 30.11.2016r.

 

Publikacje konferencyjne (recenzowane):

 

 1. A. Bihun, B. Dziuk “Methods of preparation of imidazolium ionic liquid crystals for the X-ray diffraction measuring”, publikacja pokonferencyjna, Materiały i Technologie XXI wieku, Katowice.
 2. B. Dziuk, A. Bihun „Hydrogen-bonded synthons in salt of oxalic acid with aliphatic amines”, publikacja pokonferencyjna, Materiały i Technologie XXI wieku, Katowice.
 3. A. Bihun, W. Ochędzan-Siodłak, K. Czaja “Vanadium catalyst system with pyridinium ionic liquid for ethylene polymerization”, publikacja pokonferencyjna, Pomerania Plast 2016, Szczecin 2016, ISBN 978-83-7663-213-1, s. 143-144.

 

Zgłoszenia patentowe:

 

 1. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja, A. Bihun „Sposób wytwarzania włókien polietylenowych”, nr P 409860, data zgłoszenia: 20.10.2014r.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. Anna Bihun, Katarzyna Dziubek, Wioletta Ochędzan-Siodłak „Organometallic catalysts immobilized on ionic liquid modified silica for ethylene polymerization”, Silesian Meetings of Polymer Materials, POLYMAT60, Zabrze 30.06–1.07.2014, poster.
 2. Anna Bihun, Wioletta Ochędzan-Siodłak “Fibrous polyethylene obtained using vanadium catalysts supported on ionic liquid-modified silica”, Opole, 2nd Polish-Taiwanese Conference From Molecular Modeling to Nano- and Biotechnology, 26-28.08.2015r., wystąpienie ustne.
 3. Anna Bihun, Aleksandra Olszowy, Wioletta Ochędzan-Siodłak “Study of silicas modified by pyridinium ionic liquid as supports of vanadocene catalyst for ethylene polymerization”, Opole, 2nd Polish-Taiwanese Conference From Molecular Modeling to Nano- and Biotechnology, 26-28.08.2015r., poster.
 4. Anna Bihun, Wioletta Ochędzan-Siodłak „Wanadowe układy katalityczne SIL do polimeryzacji etylenu”, Rzeszów, 8. Kongres Technologii Chemicznej TECHEM8, 30.08-04.09.2015r., poster.
 5. Anna Bihun, Wioletta Ochędzan-Siodłak „Polietylen o strukturze włóknistej otrzymywany wobec katalizatorów wanadowych z udziałem cieczy jonowej”, Kędzierzyn Koźle, Konferencja Platforma Wymiany Wiedzy i Doświadczenia „Opolszczyzna matką wynalazków”, 01-02.10.2015r., poster.
 6. A. Bihun, W. Ochędzan-Siodłak „Polietylen o strukturze włóknistej otrzymywany wobec katalizatorów wanadowych z udziałem cieczy jonowej”, Konferencja Platforma Wymiany Wiedzy i Doświadczenia „Opolszczyzna matką wynalazków”, Kędzierzyn Koźle, 01-02.10.2015r., poster.
 7. A. Bihun, W. Ochędzan-Siodłak, K. Czaja „Polimeryzacja etylenu wobec nośnikowych wanadowych układów katalitycznych z udziałem cieczy jonowych”, VI Konferencja Naukowa Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2016, Międzyzdroje, 07-10.06.2016r., poster.
 8. A. Bihun, W. Ochędzan-Siodłak „Wpływ rodzaju krzemionki, związku glinoorganicznego oraz cieczy jonowej na aktywność katalizatora wanadowego w polimeryzacji etylenu”, 59 Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016r., poster.
 9. A. Bihun, B. Dziuk „X-ray diffraction of ionic liquid crystals”, 58 Konwersatorium Krystalograficzne, Wrocław, 23-24.06.2016r., poster.
 10. A. Bihun, B. Dziuk „Methods of preparation of imidazolium ionic liquid crystals for the X-ray diffraction measuring”, Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Materiały I Technologie XXI wieku, Katowice, 19.05.2016r., wystąpienie ustne.
 11. B. Dziuk, A. Bihun „Hydrogen-bonded synthons in salt of oxalic acid with aliphatic amines”, Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Materiały i Technologie XXI wieku, Katowice, 19.05.2016r., wystąpienie ustne.
 12. A. Bihun, W. Ochędzan-Siodłak “Vanadium SIL catalyst for ethylene-norbornene copolymerization”, POLYMAT 2016, Zabrze, 27-28.06.2016r., poster.
 13. A. Bihun, W. Ochędzan-Siodłak „Zastosowanie nośnikowych katalizatorów wanadowych w kopolimeryzacji etylenu z norbornenem i 1-oktenem” 60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 17-21.09.2017r., Wrocław, wystąpienie ustne.
 14. A. Bihun, W. Ochędzan-Siodłak „Nośnikowane katalizatory wanadowe w kopolimeryzacji etylenu z norbornenem i 1-oktenem” VI Ogólnopolska Konferencja dla Młodych Naukowców Pomiędzy Naukami, 15.09.2017r., Chorzów, poster.
 15. A. Bihun, W. Ochędzan-Siodłak „Oksazolinowe kompleksy tytanu i wanadu do polimeryzacji etylenu” 60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 17-21.09.2017r., Wrocław, poster.

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego

 

Działalność popularyzująca naukę:

 

 • Udział i organizacja XII Opolskiego Festiwalu Nauki, 31.05-2.06.2014 r.
 • Udział i organizacja XIII Opolskiego Festiwalu Nauki, 29.05-01.06.2015 r.
 • Udział i organizacja XIV Opolskiego Festiwalu Nauki, 10-13.06.2016r.
 • Udział i organizacja XV Opolskiego Festiwalu Nauki, 26-29.05.2017r.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close