Mgr A B

Kontakt:

pok. 406 WCh
tel. 77 452 7146
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,

Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: aniemczyk@uni.opole.pl

   

Numer ORCID: 0000-0002-5711-7053

Link do profilu na ResearchGate

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 (promotor: dr Łukasz Korach), obrona z wyróżnieniem.

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 2016 – nadal – Uniwersytet Opolski – chemik.
 • 2014 – nadal – doktorant Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja).
 • 2013 – 2014 – doktorant Środowiskowego Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Opolskiego i Politechniki Wrocławskiej (opiekun: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja).

Staże naukowe:

 

 1. Firma „Mexeo” Wiesław Hreczuch w Kędzierzynie-Koźlu,
  • Okres pobytu: 30.04.2014 – 31.12.2014
  • Tematyka stażu: Otrzymywanie i charakterystyka emulsji woskowych oraz poligliceroli. Przygotowywanie aparatury oraz rozwiązywanie problemów technologicznych.

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów w kadencji 2016-2020 (reprezentant doktorantów).
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2016-2020 (reprezentant doktorantów).
 • Członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów UO w kadencji 2015-2016, 2016-2017 oraz 2017-2018.
 • Członek Stypendialnej Komisji Doktoranckiej Wydziału Chemii UO w kadencji 2015-2016, 2016-2017 oraz 2017-2018.
 • Członek Rady Wydziału Chemii UO w kadencji 2012-2016 oraz 2016-2020 (reprezentant doktorantów).
 • Członek Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Chemii UO w kadencji 2016-2020.
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Chemii UO w kadencji 2016-2020.
 • Członek Rady Samorządu Doktorantów UO w kadencji 2015-2017.
 • Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Chemii UO w kadencji 2015-2017.
 • Członek Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Chemii UO w kadencji 2013-2015.

Działalność naukowa:

 

Badania dotyczące otrzymywania materiałów kompozytowych, w tym nanokompozytowych, na osnowie polietylenowej i propylenowej z syntetycznymi napełniaczami zawierającymi m.in. związki krzemu, glinu oraz cynku, w celu uzyskania materiałów o poprawionych właściwościach fizykochemicznych (odporności termicznej, właściwości mechanicznych, itp.). Charakterystyka otrzymanych materiałów kompozytowych i ocena wpływu napełniaczy na wybrane właściwości.