Inż. Dmytro Androszczuk

Kontakt:

pok. 406 WCh
tel. 0 77 452 7146
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: dmytro.androshchuk@uni.opole.pl

   

 

Stopnie i tytuły naukowe:

 

  • inżynier chemii – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2019 (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja)

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

  • 2019 – nadal – Uniwersytet Opolski – chemik

 

Działalność naukowa:

 

Badania dotyczące modyfikacji polimerów oraz badań mechanicznych i reologicznych polimerów oraz kompozytów na bazie poliolefin.

 

 

Działalność popularyzująca naukę:

 

  • Udział i organizacja XVII Opolskiego Festiwalu Nauki, 26-29.05.2019.