Habilitacja dr Wioletty Ochędzan-Siodłak

Dr hab. Wioletta
Ochędzan-Siodłak

W dniu 17 maja 2018 roku, na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego nadała dr Wioletcie Ochędzan-Siodłak stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. Komisja habilitacyjna w składzie: prof. Kazimiera Wilk (przewodniczący komisji; Politechnika Wrocławska), dr hab. Jacek Lipok (sekretarz komisji; Uniwersytet Opolski), prof. Antoni Pietrzykowski (recenzent; Politechnika Warszawska), prof. Piotr Sobota (recenzent; Uniwersytet Wrocławski); prof. Andrzej Dworak (recenzent; Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu), dr hab. Tadeusz Biela (członek komisji; Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi) oraz dr hab. Krzysztof Ejsmont (członek komisji; Uniwersytet Opolski) pozytywnie oceniła dorobek naukowy Pani Doktor zatytułowany: Metalocenowe i postmetalocenowe układy katalityczne z udziałem cieczy jonowych w polimeryzacji etylenu. Należy podkreślić, że prace badawcze były realizowane w laboratoriach Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Wszyscy składamy Pani Doktor Habilitowanej serdeczne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów!