Granty KBN/MNiSzW/NCN

 

 1. Grant NCN w konkursie OPUS 4; ID 205 390, “Silseskwioksany w polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin jako komonomery i składniki metaloorganicznych układów katalitycznych”, kierownik: K. Czaja, termin realizacji 6.08.2013 do 5.08.2016.
 2. Nr N N209 140840 (grant własny); „Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami oraz homopolimeryzacja wyższych 1-olefin wobec katalizatorów postmetalocenowych zawierających kompleksy metali przejściowych bliższych grup układu okresowego”kierownik: M. Białek, termin realizacji 13.06.2011-12.06.2014.
 3. Nr N N209 410839 (grant promotorski) „Charakterystyka dwufazowej polimeryzacji etylenu wobec katalizatorów postmetalocenowych immobilizowanych w cieczach jonowych”, wykonawcy: K. Dziubek, K. Czaja; termin realizacji 2.11.2010-1.05.2012.
 4. Nr N N209 254138 (grant promotorski) „Synteza i charakterystyka w polimeryzacji etylenu nowych bis(fenoksy-iminowych) kompleksów wanadu”, wykonawcy A. Krasuska, K. Czaja, termin realizacji 2.11.2010-1.05.2012.
 5. Nr N N209 335337 (grant zwykły) „Dwufazowa polimeryzacja etylenu wobec katalizatorów metalocenowych z udziałem cieczy jonowych”, kierownik W. Ochędzan-Siodłak, termin realizacji 10.2009-04.2012.
 6. Nr N N205 267835 (grant zwykły) „Badania teoretyczne i eksperymentalne katalizatorów koordynacyjnej polimeryzacji olefin opartych na kompleksach z ligandami wielokleszczowymi”, kierownik Z. Flisak, termin realizacji 2008–2010.
 7. Nr N N205 062 32/3720 (grant habilitacyjny) „Nośnikowe katalizatory postmetalocenowe zawierające ligandy typu [O,N,N,O]; synteza i charakterystyka w polimeryzacji etylenu”, kierownik M. Białek, termin realizacji 29.05.2007-28.11.2009.
 8. Nr 3 T09A 168 29 (grant zwykły) „Saleny i ich pochodne jako ligandy postmetalocenowych katalizatorów oligomeryzacji, polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin”, kierownik: K. Czaja; termin realizacji 2005 – 2008, kierownik pracy.
 9. Nr 4 T09B 039 24 (grant promotorski) „Termooksydacyjna degradacja i starzenie atmosferyczne polietylenu małej gęstości modyfikowanego kwasem itakonowym i allilomocznikiem”; wykonawcy: A. Wojtala, K. Czaja, termin realizacji 24.04.2003 – 23.04.2005.
 10. Nr 4 T09B 110 (grant promotorski) „Synteza i charakterystyka metaloorganicznych katalizatorów na nośniku zol-żelowym do polimeryzacji etylenu”; wykonawcy: Ł. Korach, K. Czaja.
 11. Nr 7 T09B 084 21 (grant typu „młody badacz”) „Badania syntezy i właściwości katalitycznych w polimeryzacji etylenu homogenicznych katalizatorów metalocenowych zakotwiczonych na nośniku typu krzemionkowego, otrzymanym w procesie zol-żelowym”, wykonawca: Ł. Korach, okres realizacji 2001 – 2002.
 12. Nr 7 T09B 083 21 (grant zwykły); „Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami wobec nośnikowych katalizatorów metalocenowych”, kierownik: K. Czaja, termin realizacji 01.09.2001 -31.08.2004.
 13. Nr 3 T09B 076 19 (grant promotorski) „Metalocenowe katalizatory polimeryzacji etylenu” – wykonawcy W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska; termin realizacji 09.2000 – 09.2003.
 14. Nr 3 T09B 086 13 (grant promotorski); „Synteza i charakterystyka metaloorganicznych katalizatorów wanadowych do polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu”, wykonawcy: M. Białek, K. Czaja, termin realizacji 07.1997 – 06.1999.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close