Granty KBN/MNiSzW/NCN

 

 1. Grant NCN w konkursie OPUS 4; ID 205 390, “Silseskwioksany w polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin jako komonomery i składniki metaloorganicznych układów katalitycznych”, kierownik: K. Czaja, termin realizacji 6.08.2013 do 5.08.2016.
 2. Nr N N209 140840 (grant własny); „Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami oraz homopolimeryzacja wyższych 1-olefin wobec katalizatorów postmetalocenowych zawierających kompleksy metali przejściowych bliższych grup układu okresowego”kierownik: M. Białek, termin realizacji 13.06.2011-12.06.2014.
 3. Nr N N209 410839 (grant promotorski) „Charakterystyka dwufazowej polimeryzacji etylenu wobec katalizatorów postmetalocenowych immobilizowanych w cieczach jonowych”, wykonawcy: K. Dziubek, K. Czaja; termin realizacji 2.11.2010-1.05.2012.
 4. Nr N N209 254138 (grant promotorski) „Synteza i charakterystyka w polimeryzacji etylenu nowych bis(fenoksy-iminowych) kompleksów wanadu”, wykonawcy A. Krasuska, K. Czaja, termin realizacji 2.11.2010-1.05.2012.
 5. Nr N N209 335337 (grant zwykły) „Dwufazowa polimeryzacja etylenu wobec katalizatorów metalocenowych z udziałem cieczy jonowych”, kierownik W. Ochędzan-Siodłak, termin realizacji 10.2009-04.2012.
 6. Nr N N205 267835 (grant zwykły) „Badania teoretyczne i eksperymentalne katalizatorów koordynacyjnej polimeryzacji olefin opartych na kompleksach z ligandami wielokleszczowymi”, kierownik Z. Flisak, termin realizacji 2008–2010.
 7. Nr N N205 062 32/3720 (grant habilitacyjny) „Nośnikowe katalizatory postmetalocenowe zawierające ligandy typu [O,N,N,O]; synteza i charakterystyka w polimeryzacji etylenu”, kierownik M. Białek, termin realizacji 29.05.2007-28.11.2009.
 8. Nr 3 T09A 168 29 (grant zwykły) „Saleny i ich pochodne jako ligandy postmetalocenowych katalizatorów oligomeryzacji, polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin”, kierownik: K. Czaja; termin realizacji 2005 – 2008, kierownik pracy.
 9. Nr 4 T09B 039 24 (grant promotorski) „Termooksydacyjna degradacja i starzenie atmosferyczne polietylenu małej gęstości modyfikowanego kwasem itakonowym i allilomocznikiem”; wykonawcy: A. Wojtala, K. Czaja, termin realizacji 24.04.2003 – 23.04.2005.
 10. Nr 4 T09B 110 (grant promotorski) „Synteza i charakterystyka metaloorganicznych katalizatorów na nośniku zol-żelowym do polimeryzacji etylenu”; wykonawcy: Ł. Korach, K. Czaja.
 11. Nr 7 T09B 084 21 (grant typu „młody badacz”) „Badania syntezy i właściwości katalitycznych w polimeryzacji etylenu homogenicznych katalizatorów metalocenowych zakotwiczonych na nośniku typu krzemionkowego, otrzymanym w procesie zol-żelowym”, wykonawca: Ł. Korach, okres realizacji 2001 – 2002.
 12. Nr 7 T09B 083 21 (grant zwykły); „Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami wobec nośnikowych katalizatorów metalocenowych”, kierownik: K. Czaja, termin realizacji 01.09.2001 -31.08.2004.
 13. Nr 3 T09B 076 19 (grant promotorski) „Metalocenowe katalizatory polimeryzacji etylenu” – wykonawcy W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska; termin realizacji 09.2000 – 09.2003.
 14. Nr 3 T09B 086 13 (grant promotorski); „Synteza i charakterystyka metaloorganicznych katalizatorów wanadowych do polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu”, wykonawcy: M. Białek, K. Czaja, termin realizacji 07.1997 – 06.1999.