Godziny konsultacji

Rok akademicki 2020/2021, semestr zimowy

PRACOWNIK POKÓJ KONSULTACJE
Prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja 414    –
Dr hab. Marzena Białek, prof. UO 413    Piątek, 10:30-12:00
Dr Kornelia Bosowska 412    Poniedziałek, 10:00 – 11:30
Dr hab. Wioletta Ochędzan-Siodłak 415    Czwartek, 12:00-13:30
Dr Paweł Groch 401    Środa, 9:00-10:30