Dydaktyka magisterska

Termin seminarium magisterskiego w semestrze zimowym 2016/2017: 

Lp. Student Temat pracy dyplomowej Promotor
1. Agata Zug Kopolimeryzacja etylenu z norbornenem wobec wybranych metaloorganicznych katalizatorów wanadowych Dr Wioletta Ochędzan-Siodłak
2. Małgorzata Szczęsna Badanie procesu fotodegradacji wybranych kompozytów polimerowych Prof. Krystyna Czaja
3. Monika Kłak Badania heterogeniczności składu kopolimerów etylen/1-okten metodą TREF i CRYSTAF Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
4. Magdalena Zygmunt Polialkenylosilseskwioksany jako komonomery w kopolimeryzacji z etylenem wobec katalizatorów metalocenowych Dr Katarzyna Dziubek
5. Agata Mojzyk (Ko)polimeryzacja etylenu wobec homogenicznych i nośnikowych katalizatorów postmetalocenowych Dr hab. Marzena Białek, prof. UO
6. Anna Szlapa Ocena odporności na starzenie atmosferyczne folii dachowych Prof. Krystyna Czaja

PLIKI DO POBRANIA: