Obrona pracy doktorskiej mgra Pawła Grocha

Dr Paweł Groch

 

W dniu 18.07.2019 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Pawła Grocha zatytułowanej: Kopolimeryzacja etylenu z alkenylosilseskwioksanami przy udziale katalizatorów metaloorganicznych. Promotorem pracy jest Pani prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, a promotorem pomocniczym dr Katarzyna Dziubek. Recenzentami pracy byli prof. dr hab. Andrzej Dworak z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu oraz prof. dr hab. inż. Piotr Król z Politechniki Rzeszowskiej. Komisja Doktorska jednogłośnie przyjęła obronę, a Rada Wydziału Chemii UO 18.07.2019 r. nadała stopień doktora nauk chemicznych. Serdeczne gratulacje!