Dr hab. Wioletta Ochędzan-Siodłak

 

Kontakt:

pok. 415 WCh
tel. 0 77 452 7147
fax 0 77 452 7101
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: wioletta.siodlak@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 1996 (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja).
 • doktor nauk chemicznych – Katalizatory metalocenowe immobilizowane na kompleksowym nośniku magnezowym do polimeryzacji etylenu (promotor: prof. dr hab. inż. Maria Nowakowska); Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2004.
 • doktor habilitowany nauk chemicznych – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2018.

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 1996 – nadal – Uniwersytet Opolski:
  • 1996 – 2004 – asystent
  • 2004 – nadal – adiunkt

 

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2008-2012.
 • Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli Akademickich w kadencji 2008-2012.
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2010-2012.
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2012-2016.
 • Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli Akademickich w kadencji 2012-2016.
 • Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020.
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020.

 

Działalność naukowa:

 

Synteza i badanie aktywności heterogenicznych katalizatorów metalocenowych i postmetalocenowych w niskociśnieniowej polimeryzacji olefin. Wykorzystanie cieczy jonowych w (ko)polimeryzacji etylenu z norbornenem katalizowanej związkami metali przejściowych. Badanie właściwości fizykochemicznych otrzymanych (ko)polimerów.

 

Dorobek naukowy:

 

Wykaz dorobku naukowego (kliknij)

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. N N209 335337, grant własny MNiSW. Dwufazowa polimeryzacja etylenu wobec katalizatorów metalocenowych immobilizowanych w cieczach jonowych. Umowa nr 3353/B/H03/2009/37, termin realizacji 22.10.2009–21.12.2012, kierownik projektu.
 2. 3 T09B 003 29, grant własny MNiSW. Kompleksowe katalizatory metaloorganiczne z udziałem cieczy jonowych do polimeryzacji etylenu. Umowa nr 1341/T09/2005/29, termin realizacji 25.10.2005-24.04.2008, kierownik projektu.
 3. 3 T09B 076 19, grant promotorski KBN. Metalocenowe katalizatory polimeryzacji etylenu. Umowa nr PB 0439/T09/2000, termin realizacji 01.10.2000-30.09.2003, doktorant, kierownik projektu prof. M. Nowakowska.

 

Kształcenie kadry naukowej:

 

 • Promotor 11 prac magisterskich zrealizowanych, opiekun 18 prac magisterskich.

 

Działalność opiniodawcza:

 

 • Recenzje 34 publikacji do międzynarodowych czasopism naukowych

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
 • Członek Komisji Rewizyjnej Opolskiego Oddziału PTCh w latach 2007-2010.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego 51 Zjazdu PTCh-em i SITPCh-em w 2008 r.
 • Członek Komisji Rewizyjnej Opolskiego Oddziału PTCh w latach 2010-2012.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • 2004 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • 2009 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close