Dr hab. Wioletta Ochędzan-Siodłak, prof. UO

Kontakt:

pok. 415 WCh
tel. 0 77 452 7147
fax 0 77 452 7101
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: wioletta.siodlak@uni.opole.pl

   

Numer ORCID: 0000-0002-8226-4362

Link do profilu na ResearchGate

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 1996 (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja).
 • doktor nauk chemicznych – Katalizatory metalocenowe immobilizowane na kompleksowym nośniku magnezowym do polimeryzacji etylenu (promotor: prof. dr hab. inż. Maria Nowakowska); Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2004.
 • doktor habilitowany nauk chemicznych – Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2018.

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 1996 – nadal – Uniwersytet Opolski:
  • 1996 – 2004 – asystent
  • 2004 – nadal – adiunkt

 

Funkcje pełnione w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2008-2012.
 • Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli Akademickich w kadencji 2008-2012.
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2010-2012.
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2012-2016.
 • Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej Nauczycieli Akademickich w kadencji 2012-2016.
 • Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020.
 • Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej w kadencji 2016-2020.

 

Działalność naukowa:

 

Synteza i badanie aktywności heterogenicznych katalizatorów metalocenowych i postmetalocenowych w niskociśnieniowej polimeryzacji olefin. Wykorzystanie cieczy jonowych w (ko)polimeryzacji etylenu z norbornenem katalizowanej związkami metali przejściowych. Badanie właściwości fizykochemicznych otrzymanych (ko)polimerów.

 

 

Dorobek naukowy:

 

Wykaz dorobku naukowego (kliknij)

 

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. N N209 335337, grant własny MNiSW. Dwufazowa polimeryzacja etylenu wobec katalizatorów metalocenowych immobilizowanych w cieczach jonowych. Umowa nr 3353/B/H03/2009/37, termin realizacji 22.10.2009–21.12.2012, kierownik projektu.
 2. 3 T09B 003 29, grant własny MNiSW. Kompleksowe katalizatory metaloorganiczne z udziałem cieczy jonowych do polimeryzacji etylenu. Umowa nr 1341/T09/2005/29, termin realizacji 25.10.2005-24.04.2008, kierownik projektu.
 3. 3 T09B 076 19, grant promotorski KBN. Metalocenowe katalizatory polimeryzacji etylenu. Umowa nr PB 0439/T09/2000, termin realizacji 01.10.2000-30.09.2003, doktorant, kierownik projektu prof. M. Nowakowska.

 

Kształcenie kadry naukowej:

 

 • Promotor 12 prac magisterskich zrealizowanych, opiekun 18 prac magisterskich.

 

Działalność opiniodawcza:

 

 • Recenzje 40 publikacji do międzynarodowych czasopism naukowych

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
 • Członek Komisji Rewizyjnej Opolskiego Oddziału PTCh w latach 2007-2010.
 • Członek Komitetu Organizacyjnego 51 Zjazdu PTCh-em i SITPCh-em w 2008 r.
 • Członek Komisji Rewizyjnej Opolskiego Oddziału PTCh w latach 2010-2012.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • 2004 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • 2009 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego