Dr hab. Wioletta Ochędzan-Siodłak, prof. UO – Wykaz dorobku naukowego

Rozprawy i monografie naukowe, rozdziały w monografiach:

 

 1. W. Ochędzan-Siodłak: Ionic liquids in biphasic ethylene polymerisation [in] Ionic Liquids: Applications and Perspectives, Aleksandar Kokorin (ed.), InTech Web. Org., Croatia 2011, pp. 29-44. ISBN 978-953-307-248-7.
 2. W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska, M. Wasielewski: A new supported zirconocene catalyst for ethylene polymerization [in] Metalorganic catalysts for synthesis and polymerization, Walter Kaminsky (ed.), Springer Verlag, Berlin 1999, pp. 426-431. ISBN 978-3-540-65813-9.

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. W. Ochędzan-Siodłak, D. Siodłak, A. Piontek, K. Dolezal: Titanium and vanadium catalysts with 2-hydroxyphenyloxazoline and oxazine ligands for ethylene-norbornene (co)polymerization. Catalysts 2019, 9, 1041.
 2. A. Piontek, W. Ochędzan-Siodłak, E. Bisz, M. Szostak: Nickel-catalyzed C(sp2)-C(sp3) Kumada cross-coupling of aryl tosylates with alkyl grignard reagents. Adv. Synth. Catal. 2019, 361, 2329– 2336.
 3. W. Ochędzan-Siodłak, A. Bihun-Kisiel, D. Siodłak, A. Poliwoda, B. Dziuk: Titanium and vanadium catalysts with oxazoline ligands for ethylene-norbornene (co)polymerization. Eur. Polym. J. 2018, 106, 148–155.
 4. W. Ochędzan-Siodłak, A. Bihun-Kisiel, D. Siodłak, A. Poliwoda, B. Dziuk: 2-(1,3-Oxazolin-2-yl)pyridineand2,6-bis(1,3-oxazolin-2-yl)pyridine. Data in Brief. 2018, 21, 449–465.
 5. W. Ochędzan-Siodłak, A. Bihun: Copolymerization of ethylene with norbornene or 1-octene using supported ionic liquid systems. Polym. Bull. 2017, 74, 2799–2817.
 6. A. Kusakiewicz-Dawid, D. Siodłak, M. Porada, M. Broda, W. Ochędzan-Siodłak, M. Bujak: Pyrazole amino acids: hydrogen bonding directed conformations of 3-amino-1H-pyrazole-5-carboxylic acid residue. J. Pept. Sci. 2017, 23, 716-726.
 7. W. Ochędzan-Siodłak, A. Bihun, A. Olszowy,  M. Rajfur, T. Jesionowski, K. Siwińska-Stefańska: Ethylene polymerization using vanadium catalyst supported on silica modified by pyridinium ionic liquid. Polym. Int. 2016, 65, 1089-1097.
 8. W. Ochędzan-Siodłak, A. Bihun: Direct synthesis of fibrous high molecular weight polyethylene using vanadium catalysts supported on SiO2-ionic liquid system. Polym. Int. 2015, 64, 1600.
 9. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek: Metallocenes and post-metallocenes immobilized on ionic liquid-modified silica as catalysts for polymerization of ethylene. Appl. Catal. A Gen. 2014, 484, 134-141.
 10. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja, S. Rabiej, R. Szatanik: High-crystalline polyethylene obtained in biphasic polymerization using pyridinium chloroaluminate ionic liquid, J. Polym. Res. 2014, 21, 558-566.
 11. M. Białek, W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja, K. Bosowska: Koordynacyjna (ko)polimeryzacja olefin. Chemik 2014, 68, 268-279.
 12. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek: Improvement of biphasic polymerization by application of binary ionic liquid mixture. Chem. Eng. Proc. 2013, 72, 74-81.
 13. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja: Effect of immobilization of titanocene catalyst in aralkyl imidazolium chloroaluminate media on performance of biphasic ethylene polymerization and polyethylene properties. Polym. Bull. 2013, 70, 1-21.
 14. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, D. Siodłak: Densities and viscosities of imidazolium and pyridinium chloroaluminate ionic liquids. J. Mol. Liquids, 2013, 177, 85-93.
 15. W. Ochędzan-Siodłak: Ciecze jonowe w oligomeryzacji i polimeryzacji olefin. Wiadomości Chem. 2009, 63, 277-281.
 16. E. Nowakowska-Bogdan, E. Wicher, W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek: Reakcja kondensacji fenolu z lewulinianem etylu w środowisku kwaśnych chloroglinianowych 1-n-alkilo-3-metylo-imidazoliowych cieczy jonowych. Przem. Chem. 2009, 88, 1058-1062.
 17. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja: Comparison of imidazolium and pirydinium ionic liquids as mediums of the titanocene catalyst for biphasic ethylene polymerisation. Polimery 2009, 54, 501-506.
 18. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, D. Siodłak: Biphasic ethylene polymerisation using 1-n-alkyl-3-methylimidazolium tetrachloroaluminate ionic liquid as a medium of the Cp2TiCl2 titanocene catalyst. Eur. Polym. J. 2008, 44, 3608-3614.
 19. W. Ochędzan-Siodłak, P. Pawelska: Chloroaluminate ionic liquids as a medium of titanocene catalyst activated by alkyl aluminium compounds for ethylene polymerization. Polimery 2008, 53, 371-376.
 20. W. Ochędzan–Siodłak, B. Sacher-Majewska: Biphasic ethylene polymerisation using ionic liquid over a titanocene catalyst activated by an alkyl aluminium compound. Eur. Polym. J. 2007, 43, 3688-3694.
 21. W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska: Titanium catalyst (TiCl4) supported on MgCl2(THF)(AlEt2Cl)0.34 for ethylene polymerization. Polimery 2007, 52, 184-187.
 22. W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska: Heterogeneous zirconocene catalyst on magnesium support MgCl2(THF)2 modified by AlEt2Cl for ethylene polymerization. Eur. Polym. J. 2005, 41, 941-947.
 23. W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska: Magnesium chloride modified by organoaluminium compounds as a support of zirconocene catalyst for ethylene polymerization. Eur. Polym. J. 2004, 40, 839-846.
 24. W. Ochędzan-Siodłak, B. Mazoń: Effect of sample preparation on gel permeation chromatography results of determination of molecular weight of polyethylene obtained with using of zirconocene catalyst activated by methyaluminoxane. Polimery 2003, 48, 829-832.
 25. W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska: Kinetics of ethylene polymerization over titanium catalyst supported on bimetallic carrier MgCl2(THF)2/AlEt2Cl. Polimery 2003, 48, 55-58.
 26. W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska, B. Nowak: Bimetallic magnesium supported titanium catalyst for ethylene polymerization. Polimery 2001, 46, 115-119.
 27. W. Ochędzan-Siodłak, Z. Majchrzak: Magnesium chloride in zirconocene catalysts used for polymerization of ethylene. Polimery 2001, 46, 275-277.
 28. M. Nowakowska, W. Ochędzan-Siodłak, M. Kordowska: Metallocene catalysts on complex magnesium support modified by organoaluminum compounds. Polimery 2000, 45, 323-327.
 29. W. Ochędzan–Siodłak, M. Nowakowska: A new supported zirconocene catalyst for ethylene polymerization. Polimery 1998, 43, 747-749.
 30. K. Czaja., M. Białek, W. Ochędzan: Organometallic VCl4-based catalyst supported on MgCl2(THF)2 for ethylene polymerization. Polimery 1997, 42, 714-716.

Patenty:

 

 1. PL 218014, 2014. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja: Sposób wytwarzania polietylenu. Zgł. nr P.395396 z 22.06.2011, opubl. 2014-09-30.
 2. PL 218644, 2015. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja: Sposób wytwarzania polietylenu. Zgł. nr P. 402237 z 24.12.2012, opubl. 2015-01-30.
 3. PL 225211, 2016. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja, A. Bihun: Sposób wytwarzania włókien polietylenowych. Zgł. nr P.409860 z 20.10.2014, opubl. 2016-06-08.