Dr Marek Suodł

Kontakt:

pok. 318 WCh
tel. 0 77 452 7138
fax 0 77 452 7101
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: marek.sudol@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, 1973 (promotor: dr inż. Paweł Ładogórski),
 • doktor nauk chemicznych – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego, 2006 (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja).

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 1973 – nadal Uniwersytet Opolski:
  • 1973 – 1974 asystent stażysta
  • 1974 – 1975 roczny staż naukowy w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi w Zakładzie Chemii Analitycznej ICh
  • 1975 – 1977 asystent
  • 1977 – 1979 starszy asystent w Zakładzie Chemii Analitycznej ICh
  • 1979 – 2006 starszy specjalista chemik
  • 2006 – nadal adiunkt w Katedrze Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów w ICh/Wydziale Chemii
 • 1998 – 2001 wykładowca na kierunku Technik Farmacji Wrocławskiej Szkoły Menedżerów w Opolu (studia wieczorowe, specjalność: Analiza Leków)

 

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • 1.09.1975 – 31.08.1979 – kierownik Dydaktycznej Pracowni Analizy Instrumentalnej w Instytucie Chemii,
 • 1.09.1976 – nadal – kierownik Ogólnoinstytutowej Pracowni Spektroskopii Absorpcyjnej (FTIR),
 • 1.09.1979 – nadal – członek Ogólnouczelnianej Komisji Likwidacyjnej Środków Trwałych.

 

Działalność naukowa:

 

Specjalność naukowa: modyfikacja poliolefin, analiza w podczerwieni (FTIR).

 • Chemiczna i fizyczna modyfikacja poliolefin do szczególnych, specyficznych zastosowań praktycznych.
 • Badania mechanizmów starzenia i stabilizacji poliolefin, zachodzących pod wpływem różnych czynników destrukcyjnych.
 • Analiza identyfikacyjna i strukturalna w podczerwieni (FTIR).
 • Rozdział, separacja i identyfikacja składników układów analitycznie złożonych.

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

Wykaz publikacji (kliknij)

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. Grant zwykły: nr 7 T09B 058 21, (koordynowany przez ICSO), termin realizacji 2000 – 2003, wykonawca nieformalny. M. Uhniat, S. Kudła, A. Szulc, W. Lipiński. “Badania stabilizatorów zdolnych do reaktywacji w procesie sieciowania polietylenu wobec nadtlenków organicznych”.
 2. Grant zwykły: nr 7 T09B 083 21, UO, termin realizacji 2001 – 2004, wykonawca. K. Czaja, M. Białek, Ł. Korach, M. Sudoł, B. Mazoń, B. Sacher-Majewska. “Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami wobec nośnikowych katalizatorów metalocenowych”.
 3. Grant zwykły: nr 5 T07E 024 24, (koordynowany przez Politechnikę Opolską), termin realizacji 2003 – 2005, wykonawca. S. Grzeszczyk, G. Lipowski, E. Janowska-Renkas, M. Sudoł. “Wpływ mikronapełniaczy na reologię i procesy hydratacji cementu oraz właściwości betonów samozagęszczalnych”.
 4. Grant zwykły: nr 4 T09B 062 25, UO, termin realizacji 2003 – 2005, wykonawca. E. Nowakowska, Z. Daszkiewicz, J. Kozioł, G. Spaleniak, M. Sudoł, “Kondensacja fenoli z ketokwasami”.
 5. Grant zwykły: nr 3 T09A 168 29, UO, termin realizacji 2005 – 2008, wykonawca. K. Czaja, M. Białek, W. Bukowski, M. Sudoł, B. Sacher-Majewska, B. Mazoń. “Saleny i ich pochodne jako ligandy postmetalocenowych katalizatorów oligomeryzacji, polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin”.
 6. Grant zwykły: nr 3 T09B 003 29, UO, termin realizacji 2005 – 2008, wykonawca. W. Ochędzan-Siodłak, M. Nowakowska, M. Sudoł, B. Mazoń, M. Rajfur. “Kompleksowe katalizatory metaloorganiczne z udziałem cieczy jonowych do polimeryzacji etylenu”.

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • 08.01.1996 – nadal rzeczoznawca Naczelnej Organizacji Technicznej RW-FSNT w Opolu w zakresie “inżynierii materiałowej i materiałoznawstwa chemicznego”,
 • 01.07.1996 – nadal biegły sądowy (bez zaprzysiężenia) w zakresie “technicznego materiałoznawstwa chemicznego”,
 • 01.01-31.12.2007 ekspert zewnętrzny Forum Dyskusyjnego (PITRO) – Platformy Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego ZPORR.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • nagroda II-stopnia zespołowa Ministra Szkolnictwa Wyższego i Technicznego (1978),
 • nagroda I-stopnia zespołowa Naczelnej Organizacji Technicznj w Opolu (1979),
 • Brązowy Krzyż Zasługi RP (1998).

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close