Dr Łukasz Korach

Kontakt:

 

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 1998 (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja),
 • doktor nauk chemicznych – Synthesis and characterization of organometallic catalysts for ethylene polymerization supported on sol-gel material (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja); Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2005; praca zrealizowana w ramach Europejskiego Studium Doktoranckiego „Advanced Polymer Materials”.

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 1998 – nadal – Uniwersytet Opolski
  • 1998 – pracownik inżynieryjno-techniczny
  • 1998 – 2005 – asystent
  • 2005 – 2014 – adiunkt

 

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Opolskim:

 

 • Członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w kadencji 2005-2008 oraz 2008-2012
 • Czlonek Rady Wydziału Chemii

 

Działalność naukowa:

 

Synteza metaloorganicznych układów katalitycznych typu Zieglera-Natty i metalocenowych heterogenizowanych na rożnych nośnikach tlenkowych, w tym proszku krzemionkowym otrzymanym w procesie zol-żelowym. Badania wpływu struktury i morfologii nośnika na: aktywność układów katalitycznych w procesie koordynacyjnej polimeryzacji etylenu i jego kopolimeryzacji z wyższymi olefinami oraz właściwości otrzymanych polimerów.
Badania procesów modyfikacji polimerów.

 

Wykaz dorobku naukowego:

 

Wykaz publikacji (kliknij)

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych: 

 

 1. Nr 7 T09B 083 21 (grant zwykły) „Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami wobec nośnikowych katalizatorów metalocenowych”, termin realizacji 09.2001 -08.2004, główny wykonawca 2.
 2. Nr 7 T09B 084 21 (grant typu młody badacz) „Badania syntezy i właściwości katalitycznych w polimeryzacji etylenu homogenicznych katalizatorów metalocenowych zakotwiczonych na nośniku typu krzemionkowego, otrzymanym w procesie zol-żelowym”, termin realizacji 2001 – 2002, kierownik projektu.
 3. Nr 4 T09B 110 23 (grant promotorski): „Synteza i charakterystyka metaloorganicznych katalizatorów na nośniku zol-żelowym do polimeryzacji etylenu” – termin realizacji 11.2002 – 11.2004, główny wykonawca.
 4. FLANDRIA/300/2006 (projekt badawczy specjalny): „Struktury gwieździste o rozbudowanym wnętrzu i powłoce czułej na bodźce środowiska” – termin realizacji 04.2007 – 04.2008, wykonawca.

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • 2007-2009 – członek Zarządu opolskiego oddziału PTCh
 • Członek Komitetu Organizacyjnego 51 Zjazdu PTCh i SITPChem w 2008 roku
 • 01.01-31.12.2007 – Ekspert Forum Dyskusyjnego Platformy Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny (PITRO)

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • 2006 – Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego
 • 2006 – Brązowy medal za wynalazek na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości ARCA w Zagrzebiu
 • 2007 – nagrody główne V Giełdy Innowacji w kategorii Grand Prix oraz w kategorii wynalazek i kategorii innowacja procesowa przyznane przez Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów O/Opole.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close