Dr Łukasz Korach – Wykaz dorobku

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. Ł. Korach, K. Czaja, N.Yu. Kovaleva; “Sol–gel material as a support of organometallic catalyst for ethylene polymerization”, Eur. Polym. J, 2008, 44 (3), 889-903.
 2. M. Białek, Ł. Korach, K. Czaja; “Copolymerization of ethylene with 1-hexene over vanadium catalysts immobilized on sol-gel silica”, Polimery, 2007, 52 (11-12), 889-892
 3. Ł. Korach, K. Czaja, J. Mrowiec-Białoń, A. Jarzębski; “Effect of silica-type sol–gel carrier’s structure and morphology on a supported Ziegler–Natta catalyst for ethylene polymerization”, Eur. Polym. J, 2006, 42, 3085-3092.
 4. Ł. Korach, K. Czaja, N.Yu. Kovaleva; “Silica powder obtained by sol-gel method as a support of organometallic vanadium catalyst for ethylene polymerization”, Polimery, 2004, 49 (9), 641.
 5. Ł. Korach, K. Czaja; “Synthesis and activity of zirconocene catalysts supported on silica-type sol-gel carrier for ethylene polymerization”, Polym. Bull.,2001, 46 (1), 67-74.
 6. Ł. Korach, K. Czaja, D. Truszczyński, A. Wiśniewski, A. Bańkowski, D. Włodarczyk; “The weathering test of polypropylene composites”, Polimery, 2000, 45 (7-8), 551-554.
 7. K. Czaja, Ł. Korach, M. Białek; “Synthesis of oxide-supported vanadium catalysts and their activity in ethylene polymerization”, Polimery, 1999, 44 (6), 426-429.

 

Publikacje konferencyjne (recenzowane):

 

 1. Ł. Korach, K. Czaja; “Produkt syntezy zol-żelowej jako nośnik metaloorganicznych katalizatorów polimeryzacji etylenu. Wpływ nośnika”, Materiały konferencji naukowej „Przyjazne środowisku technologie polimerowe, EKOPOLIMER 2004”, 18-21.05.2004, Lesko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 38-40, ISBN 83-7199-292-0
 2. Ł. Korach; “Metaloorganiczne katalizatory do polimeryzacji etylenu zakotwiczone na nośniku otrzymanym techniką zol-żelową”, Na Pograniczu Biologii i Chemii, rozdział w tomie IX 2003, s. 159-165.

 

Patenty:

 

 1. K. Czaja, Ł. Korach, M. Białek, W. Stręk, K. Maruszewski: “Sposób wytwarzania metaloorganicznego katalizatora nośnikowego”, Patent nr PL 192 777 B1, data zgł. 11.09.1998, ogłoszony 29.12.2006.
 2. K. Czaja, Ł. Korach: “Sposób wytwarzania katalizatora do procesu niskociśnieniowej polimeryzacji olefin”, Patent nr PL 192 170 B1, data zgł. 7.08.1999, ogłoszony 29.09.2006.
 3. K. Czaja, Ł. Korach, M. Sudoł, M. Wasielewski, B. Sacher: Sposób modyfikacji termoplastycznego tworzywa, Patent nr 191 205 B1, data zgł 13.09.1999, ogłoszony 31.03.2006.