Dr Kornelia Bosowska

Kontakt:

pok. 412 WCh
tel. 0 77 452 7143
fax 0 77 452 7101
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,

ul. Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: kornelia.bosowska@uni.opole.pl

Numer ORCID: 0000-0001-5513-9438

Link do profilu na ResearchGate

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, 1988 (promotor: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja),
 • doktor nauk chemicznych – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego, 1996 (promotor: prof. dr hab. inż. Maria Nowakowska).

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 1988 – nadal – Uniwersytet Opolski:
  • 1998 – 1996 – asystent
  • 1997 – 2018 – adiunkt
  • 2018 – nadal – starszy wykładowca

 

Działalność naukowa:

 

Specjalność naukowa: chemia i technologia polimerów.
Polimeryzacje kontrolowane: ATRP i polimeryzacja kationowa, synteza i właściwości polimerów oksazolin, amfifilowe polimery blokowe, liniowe i gwieździste, materiały polimerowe reagujące na bodźce środowiska (“smart materials”): wrażliwe na temperaturę i pH.

 

 

Dorobek naukowy

 

Wykaz dorobku naukowego (kliknij)

 

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. 4 T09A 052 25, grant zwykły. Polietery wrażliwe na bodźce i otrzymane z nich materiały nanostrukturalne. Termin realizacji 23.09.2003 – 22.03.2006, udział w projekcie.
 2. N N209 446939. Nowe surfaktanty gemini jako środki powierzchniowo-czynne i kompleksujące. Termin realizacji 03.09.2010 – 02.09.2013, udział w projekcie.

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

 • 1997 – nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za działalność naukowo-badawczą.