Dr Kornelia Bosowska – Wykaz dorobku naukowego

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. S. Grzeszczyk, K. Jurowski, K. Bosowska, M. Grzymek: The role of nanoparticles in decreased washout underwater concrete. Construction and Building Materials 2019, 203, 670-678. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.01.118.
 2. D. Kansy, K. Bosowska, K. Czaja, A. Poliwoda: The formation of glycerol oligomers with two new types of end groups in the presence of a homogeneous alkaline catalyst, Polymers 2019, 11, 144. DOI: 10.3390/polym11010144.
 3. M. Białek, W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja, K. Bosowska: Koordynacyjna (ko)polimeryzacja olefin. Chemik 2014, 68, 4, 268-279.
 4. A. Kowalczuk, J. Kronek, K. Bosowska, B. Trzebicka, A. Dworak:Star poly(2-ethyl-2-oxazolines) – synthesis and thermosensitivity. Polym. Int. 2011, 60, 1001-1009.
 5. K. Bosowska, A. Kowalczuk, B. Trzebicka, A. Dworak, J. Juszyńska: Polimeryzacja fenylooksazoliny inicjowana hiperrozgałęzionym poli[p-(chlorometylo)styrenem]. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Chemia 2001, 146, 59.
 6. K. Bosowska, M. Nowakowska:The role for Lewis Base and MgCl2 in third-generation Ziegler-Natta catalysts. J. Appl. Polym. Sci. 1998, 69, 1005-1011.
 7. K. Bosowska, M. Nowakowska: Control of bulk density and particle size distribution of polyethylene. Polimery 1994, 39, 597.
 8. K. Bosowska, M. Nowakowska: Rola ligandów elektronodonorowych w tytanowo-magnezowo-glinowym układzie katalitycznym do polimeryzacji olefin. Polimery 1994, 39, 222.
 9. M. Nowakowska,K. Bosowska: Ethylene polymerization on a high activity supported catalyst: MgCl2(THF)2/TiCl4/AlEt2Cl. Makromol. Chem. 1992, 193, 889.
 10. K. Czaja, M. Nowakowska, K.Bosowska: Wpływ wybranych czynników na polimeryzację etylenu katalizowaną przez katalizator tytanowy na nośniku magnezowym. Polimery 1991, 36, 282.
 11. K. Szczegot, B. Sacher,K. Bosowska, I. Sibelska-Wiercigroch, W. Nowy-Wiechuła: Katalizator tytanowo-magnezowy polimeryzacji etylenu na podstawie MgCl2 kompleksowanego octanem etylu. Polimery 1991, 36, 274.
 12. K. Czaja, K. Serwuszok, W. Nowy-Wiechuła: Titanium-aluminium catalysts with alkoksy ligands supported on aluminium oxide for ethylene polymerization. Polimery 1989, 34, 313.

 

Patenty:

 

 1. PL 183689 B1, 2002. K. Bosowska, M. Nowakowska, K. Czaja, K. Szczegot, M. Białek, B. Dawidowska: Sposób wytwarzania nośnikowego katalizatora metaloorganicznego. Zgł. nr P-315996 z 09.1996, opubl. 28.06.2002.

 

Udział w konferencjach:

 

 1. K. Czaja, K. Serwuszok, W. Nowy-Wiechuła: Titanium-aluminium catalyst with OR ligands supported on aluminium oxide for ethylene polymerization. IV Seminar on Organometallic Complexes as Catalysts of Vinyl Compound Polymerization, Turawa 9-13.05.19­88, komunikat, materiały s. 37.
 2. K. Czaja, K. Serwuszok: Modyfikacja donorami tytanowo-glinowego katalizatora na nośniku Al2O3 do niskociśnieniowej polimeryzacji etylenu. Zjazd Naukowy PTCh i SITPCh, Gliwice 6-9.09.1989, komunikat, materiały s. 203.
 3. M. Nowakowska, K. BosowskaEthylene polymerization on super active supported catalyst MgCl2(THF)2/TiCl4 + Al-alkyl. 7 International Microsymposium: „Advances in Ionic Polymerization”, Berlin 19-22.02.1990, komunikat, materiały s. 5.
 4. K. Czaja, M. Nowakowska, K. Bosowska: Wpływ wybranych czynników na polimeryzację etylenu wobec katalizatora tytanowego na nośniku magnezowym. Zjazd Naukowy PTCh i SITPCh, Kraków 4-7.09.1991, komunikat, materiały s. 138.
 5. K. Bosowska, M. Nowakowska: Rola ligandów elektronodonorowych w tytanowo-magnezowo-glinowym układzie katalitycznym do polimeryzacji etylenu.Zjazd Naukowy PTCh i SITPCh, Toruń 8-11.09.1993, komunikat, materiały S-2, K-4.
 6. K. Bosowska, M. Nowakowska: Control of bulk density and particle size distribution of polyethylene.V Seminar on Organometallic Complexes as Catalysts of Vinyl Compound Polymerization, Jaszowiec 25-29.10.1993, komunikat, materiały s. 20.
 7. M. Nowakowska, K. BosowskaRole of the electron donor ligands in the Ti-Al-MgCl2 system – catalyst for the polymerization of olefins.International Symposium on Synthetic, Structural and Industrial Aspests of Stereospecyfic Polymerization, Mediolan – Włochy, 06.1994, poster, materiały P-7, s. 197.
 8. M. Nowakowska, K. Bosowska: Wybrane zagadnienia z badań syntezy i aktywności katalitycznej układu Ti-Al na nośniku MgCl2(THF)2.Zjazd Naukowy PTCh i SITPCh, Warszawa 12-15.09.1994, referat, materiały S-6, R-5.
 9. M. Nowakowska, K. Bosowska: Wybrane zagadnienia z badań syntezy i aktywności katalitycznej układów Ti-Al na nośniku MgCl2(THF)2.Seminarium Polimery 2000, Płock 2.06.1995, referat, materiały s. 139.
 10. M. Nowakowska, K. Bosowska: The kinetic analysis of polymerization of olefins catalyzed by metaloorganic catalysts of third generation.II International School on Molecular Catalysis Organometallics and Catalysis, Poznań-Kiekrz, 06.1995, komunikat.
 11. K. Bosowska, M. Nowakowska: Wpływ składu i struktury katalizatora metaloorganicznego na rozkład granulometryczny PE.Zjazd Naukowy PTCH i SITPCh, Lublin 09.1995, poster, materiały S-10, P-50.
 12. M. Nowakowska, K. Bosowska: Selected problems of studies on synthesis and activity of Ti-Al systems on MgCl2(THF)2 support.36 IUPAC International Symposium on Macromolecules, Seoul – Korea 4-9.08.1996, komunikat, materiały s. 130.
 13. K. Bosowska, M. Nowakowska: Kinetics on ethylene polymerization on Ti-Al catalytic synstems supported on MgCl2(THF)2.XX Colloquy on Organometallic Chemistry, Bad Kösen – Niemcy 9-12.09.1996, poster, materiały s. 81.
 14. M. Nowakowska, K. Bosowska: The way to superactive Ti-Al catalyst on alumina support.VI Seminar on Organometallic Complexes as Catalysts of Vinyl Compound Polymerization, Kamień Śl. 15-19.09.1996, referat, materiały s. 23.
 15. K. Bosowska, M. Nowakowska: Determination of the new kinetic equation of the polymerization reaction of ethylene catalyzed by Ti-Al complexes supported on MgCl2(THF)2.VI Seminar on Organometallic Complexes as Catalysts of Vinyl Compound Polymerization, Kamień Śl. 15-19.09.1996, komunikat, materiały s. 24.
 16. K. Bosowska, M. Nowakowska, B. Dawidowska: Wpływ składu Ti-Al katalizatora na właściwości polietylenu otrzymanego z jego udziałem. Zjazd Naukowy PTCh i SITPCh, Poznań 23-26.09.19­96, poster, materiały S-14, H-3.
 17. K. Bosowska, W. Ochędzan, A. Dulewicz: Beznośnikowy magnezowo-tytanowy katalizator do polimeryzacji etylenu. Gliwickie Seminarium Polimerowe 97, Gliwice, 26.06.1997, poster, materiały A18.
 18. K. Bosowska, K. Czaja: Utylizacja odpadów z tworzyw sztucznych. II Polsko-Niemieckie Forum Dyskusyjne Innowacyjność i transfer technologiina temat Stan i perspektywy w gospodarce odpadami” Politechnika Opolska, Opole 19-20.06.2000, poster.
 19. K. Bosowska, A. Kowalczuk, B. Trzebicka, A. Dworak, J. Juszyńska: Polymerization of phenyloxazoline initiated with hyperbranched poly[p-(chloromethyl)styrene]. International Polymer Seminar, Gliwice 2001, 28.06.2001, poster A-15.
 20. K. Bosowska, A. Kowalczuk, B. Trzebicka, A. Dworak, J. Justyńska: Synthesis of star shaped oxazoline polymers with hyperbranched core. Zjazd PTCh i SITPChem, Katowice, 9-13.09.2001, poster S13-P1.
 21. A. Dworak, B. Trzebicka, W. Wałach, K. Bosowska, A. Utrata: Nowe termoczułe materiały na bazie reaktywnych polieterów i poli(N-acyloetylenoimin). Zjazd PTCh i SITPChem, Kraków, 9-13.09.2002, wykład S07-W7, materiały s. 570.
 22. A. Dworak, K. Bosowska: Synteza termoczułych kopolimerów blokowych styrenu – 2-etylo-2-oksazoliny drogą polimeryzacji żyjącej.Zjazd PTCh i SITPChem, Kraków, 9-13.09.2002, poster S07-P52, materiały s. 623.
 23. K. Bosowska, A. Dworak, B. Trzebicka, A. Kowalczuk, B. Ibrom-Duda, M. Prandzioch: Synthesis of block copolymers of styrene and oxazolines via living radical and cationic polymerization. V International Polymer Seminar Gliwice 2003, 3.07.2003, poster P52, materiały str. 17.
 24. K. Bosowska, B. Trzebicka, A. Kowalczuk-Bleja, B. Ibrom-Duda, M. Prandzioch, A. Dworak: Synteza kopolimerów blokowych oksazolin i styrenu drogą żyjącej polimeryzacji rodnikowej i kationowej. Zjazd PTCh i SITPChem, Lublin, 15-18.09.2003, poster S2-P2, materiały T I, str. 181.
 25. K. Bosowska, A. Rosińska, A. Dworak: Makroinicjatory polimeryzacji oksazolin drogą ATRP akrylanu tert-butylu. Zjazd PTCh i SITPChem, Wrocław, 12-17.09.2004, poster S13-P003, materiały T III, str. 939.
 26. K. Bosowska, M. Nowakowska: Badania w skali pilotowej polimeryzacji etylenu wobec kompleksu katalitycznego MgCl2(THF)2/TiCl4 + Al(C2H5)2Cl. Seminarium naukowe „Poliolefiny: wczoraj, dziś i jutro” poświecone prof. Marii Nowakowskiej, Opole 31.05.2004, referat.
 27. K. Bosowska, A. Dworak, E. Dőhner: Synthesis of block copolymers of tert-butyl acrylate and oxazolines via controlled radical and cationic polymerization.Gliwickie Seminarium Polimerowe 2005, Gliwice, czerwiec 2005, poster,  materiały str. 46.
 28. K. Bosowska, A. Dworak, E. Dőhner: Synteza kopolimerów blokowych akrylanu tert-butylu z oksazolinami. Zjazd PTCh i SITPChem, Poznań, 18-22.09.2005, poster, materiały, S4-P60.
 29. A. Dworak, A. Kowalczuk, K. Bosowska, J. Kronek, M. Małolepsza: Thermosensitive star polymers based upon 2-ethyl-2-oxazolines. VII International Poylmer Seminar, Gliwice 2008, 26.06.2008, poster 131, materiały str. 47.
 30. A. Utrata-Wesołek, P. Majcherska, K. Bosowska, A. Dworak: New polyether hydrogels based upon polyglycidol crosslinked with hexamethylenediisocyanate. VII International Poylmer Seminar, Gliwice 2008, 26.06.2008, poster 159, materiały str. 57.
 31. A. Dworak, A. Kowalczuk, K. Bosowska, J. Kronek, M. Małolepsza: Nowe, rozgałęzione inicjatory nitrobenzeosulfonowe do polimeryzacji oksazolin. Zjazd PTChem i SITPChem, Opole 2008, 7-11.09.2008, materiały, poster S02-PS-02.
 32. K. Bosowska, A. Dworak, E. Guga, M. Bochenek: Modification of poly(vinyl alcohol) to thermosensitive polymers.Międzynarodowa Konferencja „Polymers on the Odra River”, Opole, 6-7.07.2011, poster nr 97, materiały konferencyjne str. 59.
 33. A. Shpatakova, K. Bosowska, K. Czaja, P. Bashtanyk, M. Kuzienko:Wpływ modyfikacji powierzchni włókien bazaltowych na zjawiska na granicy faz polipropylen – włókno bazaltowe oraz właściwości kompozytów z ich udziałem. 8 Kongres Technologii Chemicznej, Rzeszów 30.08-4.09.2015, S3-P56, poster ze skrótem w konferencyjnych materiałach elektronicznych.
 34. D. Kansy, K. Bosowska, K. Czaja:Otrzymywanie i charakterystyka polietylenu zawierającego biobójczą substancję pochodzenia naturalnego. VI Konferencja Naukowa Materiały Polimerowe Pomerania Plast 2016, 7-10.06.2016 Międzyzdroje, poster nr 25.
 35. D. Kansy, K. Bosowska, K. Czaja:Receive biocidal composites on the matrix of polyethylene. Polymat 2016, Silesian Meetings on Polymer Materials, 27-28.06.2016 Zabrze, poster, Book of abstract, ISBN 978-83-926523-8-0.