Dr Katarzyna Dziubek – Wykaz dorobku naukowego

Rozprawy i monografie naukowe, rozdziały w monografiach:

 

 1. K. Dziubek: Dwufazowa polimeryzacja etylenu wobec katalizatorów metalocenowych z wykorzystaniem cieczy jonowych [w] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak i J. Barciszewski (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 2009, tom XXIII, s. 179-186. ISBN 978-8323221142.Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik, M. Szołyga, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: Polypropylene/polyhedral oligomeric silsesquioxane nanocomposites – study of free volumes, crystallinity degree and mass flow rate. Polimery 2016, 61 (9), 610-615. DOI: 10.14314/polimery.2016.610.
 2. A. Niemczyk, K. Dziubek, B. Sacher-Majewska, K. Czaja, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: Study of thermal properties of polyethylene and polypropylene nanocomposites with long alkyl chain-substitued POSS fillers. J. Therm. Anal. Calorim. 2016, 125 (3), 1287-1299. DOI: 10.1007/s10973-016-5497-4.
 3. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: Polimeryzacja koordynacyjna alkenylosilseskwioksanów i ich kopolimeryzacja z olefinami lub styrenem. Polimery 2015, 60 (5), 289-356. DOI: 10.14314/polimery.2015.289.
 4. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: Silseskwioksany i ich zastosowanie w syntezie materiałów polimerowych. Polimery 2015, 60 (4), 219-231. DOI: 10.14314/polimery.2015.219.
 5. M. Białek, W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja, K. Bosowska: Koordynacyjna (ko)polimeryzacja olefin. Chemik 2014, 68 (4), 268-279.
 6. A. Chruściel, W. Hreczuch, J. Janik, K. Czaja, K. Dziubek, Z. Flisak, A. Swinarew: Characterization of a double metal cyanide (DMC)-type catalyst in the polyoxypropylation process: effects of catalyst concentration. Ind. Eng. Chem. Res. 2014, 53 (16) 6636-6646. DOI: 10.1021/ie500031j.
 7. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja, S. Rabiej, R. Szatanik: High crystallinity polyethlene obtained in biphasic polymerization using pyridinium chloroaluminate ionic liquid. J. Polym. Res. 2014, 21 (9), 558. DOI: 10.1007/s10965-014-0558-5. DOI: 10.1007/s10965-014-0558-5.
 8. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek: Metallocenes and post-metallocenes immobilized on ionic liquid-modified silica as a catalyst for polymerization of ethylene. Appl. Catal., A 2014, 484, 134-141. DOI: 10.1016/j.apcata.2014.07.016.
 9. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek: Improvement of biphasic polymerization by application of binary ionic liquid mixture. Chem. Eng. Process. 2013, 72, 74-81. DOI: 10.1016/j.cep.2013.06.016.
 10. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, D. Siodłak: Densities and viscosities of imidazolium and pirydinium ionic liquids. J. Mol. Liq. 2013, 77, 85-93. DOI: 10.1016/j.molliq.2012.10.001.
 11. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja: Effect of immobilization of titanocene catalyst in aralkyl imidazolium chloroaluminate media on performance of biphasic ethylene polymerization and polyethylene properties. Polym. Bull. 2013, 70 (1), 1-21. DOI: 10.1007/s00289-012-0809-8.
 12. M. Nowakowska-Bogdan, E. Wicher, W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek: Reakcja kondensacji fenolu z lewulinianem etylu w środowisku kwaśnych chloroglinianowych 1-n-alkilo-3-metylo-imidazoliowych cieczy jonowych. Przemysł Chemiczny 2009, 88 (10), 1058-1062.
 13. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja: Comparison of imidazolium and pirydinium ionic liquids as mediums of titanocene catalyst for biphasic ethylene polymerization. Polimery 2009, 54 (7/8), 501-506.
 14. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, D. Siodłak: Biphasic ethylene polymerisation using 1-n-alkyl-3-methylimidazolium tetrachloroaluminate ionic liquid as a medium of the Cp2TiCl2 titanocene catalyst. Eur. Polym. J. 2008, 44 (11), 3608-3614. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2008.08.037.

 

Publikacje konferencyjne (recenzowane):

 

 1. W. Hreczuch, A. Chruściel, K. Czaja, J. Janik, K. Dziubek, A. Swinarew: Effect of new double metal cyanide catalysts on properties of polyoxypropylation products. International Conference on Surfactants and Detergents, ICSD2014, Szanghaj, 09-12.04.2014, materiały konferencyjne s. 115-119.
 2. A. Chruściel, J. Janik, W. Hreczuch, K. Czaja, K. Dziubek: Kinetic studies of polyoxypropylation with the double metal cyanide catalysts. International Conference on Surfactants and Detergents, ICSD2014, Szanghaj, 09-12.04.2014, materiały konferencyjne s. 120-124.
 3. J. Janik, W. Hreczuch, K. Czaja, A. Chruściel, K. Dziubek: Relative activity of a DMC type catalyst versus KOH in polyoxypropylation process. International Conference on Surfactants and Detergents, ICSD2014, Szanghaj, 09-12.04.2014r., materiały konferencyjne str. 125-128.

 

Patenty:

 

 1. PL 225211, 2016. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja, A. Bihun: Sposób wytwarzania włókien polietylenowych. Zgł. nr P.409860 z 20.10.2014, opubl. 31.03.2017.
 2. PL 2188644, 2015. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja: Sposób wytwarzania polietylenu. Zgł. nr P.402237 z 24.12.2012, opubl. 30.01.2015.
 3. PL 218014, 2014. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja: Sposób otrzymywania polietylenu w środowisku z cieczą jonową. Zgł. nr P.395396 z dnia 22.06.2011, opubl. 30.09.2014.

 

Zgłoszenia patentowe:

 

 1. K. Dziubek, K. Czaja, P. Groch, M. Białek, B. Dudziec, B. Marciniec: Sposób otrzymywania kopolimerów etylenu. Zgł. nr P.418183 z 02.08.2016.
 2. K. Dziubek, K. Czaja, P. Groch, B. Dudziec, B. Marciniec: Sposób otrzymywania kopolimerów etylenu. Zgł. nr P.418184 z 02.08.2016.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close