Dr Katarzyna Dziubek – Wykaz dorobku naukowego

Rozprawy i monografie naukowe, rozdziały w monografiach:

 

 1. K. Dziubek: Dwufazowa polimeryzacja etylenu wobec katalizatorów metalocenowych z wykorzystaniem cieczy jonowych [w] Na pograniczu chemii i biologii, H. Koroniak i J. Barciszewski (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu 2009, tom XXIII, s. 179-186. ISBN 978-8323221142.Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 

 1. A. Niemczyk, K. Dziubek, K. Czaja, R. Szatanik, M. Szołyga, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: Polypropylene/polyhedral oligomeric silsesquioxane nanocomposites – study of free volumes, crystallinity degree and mass flow rate. Polimery 2016, 61 (9), 610-615. DOI: 10.14314/polimery.2016.610.
 2. A. Niemczyk, K. Dziubek, B. Sacher-Majewska, K. Czaja, M. Dutkiewicz, B. Marciniec: Study of thermal properties of polyethylene and polypropylene nanocomposites with long alkyl chain-substitued POSS fillers. J. Therm. Anal. Calorim. 2016, 125 (3), 1287-1299. DOI: 10.1007/s10973-016-5497-4.
 3. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: Polimeryzacja koordynacyjna alkenylosilseskwioksanów i ich kopolimeryzacja z olefinami lub styrenem. Polimery 2015, 60 (5), 289-356. DOI: 10.14314/polimery.2015.289.
 4. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja: Silseskwioksany i ich zastosowanie w syntezie materiałów polimerowych. Polimery 2015, 60 (4), 219-231. DOI: 10.14314/polimery.2015.219.
 5. M. Białek, W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja, K. Bosowska: Koordynacyjna (ko)polimeryzacja olefin. Chemik 2014, 68 (4), 268-279.
 6. A. Chruściel, W. Hreczuch, J. Janik, K. Czaja, K. Dziubek, Z. Flisak, A. Swinarew: Characterization of a double metal cyanide (DMC)-type catalyst in the polyoxypropylation process: effects of catalyst concentration. Ind. Eng. Chem. Res. 2014, 53 (16) 6636-6646. DOI: 10.1021/ie500031j.
 7. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja, S. Rabiej, R. Szatanik: High crystallinity polyethlene obtained in biphasic polymerization using pyridinium chloroaluminate ionic liquid. J. Polym. Res. 2014, 21 (9), 558. DOI: 10.1007/s10965-014-0558-5. DOI: 10.1007/s10965-014-0558-5.
 8. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek: Metallocenes and post-metallocenes immobilized on ionic liquid-modified silica as a catalyst for polymerization of ethylene. Appl. Catal., A 2014, 484, 134-141. DOI: 10.1016/j.apcata.2014.07.016.
 9. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek: Improvement of biphasic polymerization by application of binary ionic liquid mixture. Chem. Eng. Process. 2013, 72, 74-81. DOI: 10.1016/j.cep.2013.06.016.
 10. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, D. Siodłak: Densities and viscosities of imidazolium and pirydinium ionic liquids. J. Mol. Liq. 2013, 77, 85-93. DOI: 10.1016/j.molliq.2012.10.001.
 11. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja: Effect of immobilization of titanocene catalyst in aralkyl imidazolium chloroaluminate media on performance of biphasic ethylene polymerization and polyethylene properties. Polym. Bull. 2013, 70 (1), 1-21. DOI: 10.1007/s00289-012-0809-8.
 12. M. Nowakowska-Bogdan, E. Wicher, W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek: Reakcja kondensacji fenolu z lewulinianem etylu w środowisku kwaśnych chloroglinianowych 1-n-alkilo-3-metylo-imidazoliowych cieczy jonowych. Przemysł Chemiczny 2009, 88 (10), 1058-1062.
 13. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja: Comparison of imidazolium and pirydinium ionic liquids as mediums of titanocene catalyst for biphasic ethylene polymerization. Polimery 2009, 54 (7/8), 501-506.
 14. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, D. Siodłak: Biphasic ethylene polymerisation using 1-n-alkyl-3-methylimidazolium tetrachloroaluminate ionic liquid as a medium of the Cp2TiCl2 titanocene catalyst. Eur. Polym. J. 2008, 44 (11), 3608-3614. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2008.08.037.

 

Publikacje konferencyjne (recenzowane):

 

 1. W. Hreczuch, A. Chruściel, K. Czaja, J. Janik, K. Dziubek, A. Swinarew: Effect of new double metal cyanide catalysts on properties of polyoxypropylation products. International Conference on Surfactants and Detergents, ICSD2014, Szanghaj, 09-12.04.2014, materiały konferencyjne s. 115-119.
 2. A. Chruściel, J. Janik, W. Hreczuch, K. Czaja, K. Dziubek: Kinetic studies of polyoxypropylation with the double metal cyanide catalysts. International Conference on Surfactants and Detergents, ICSD2014, Szanghaj, 09-12.04.2014, materiały konferencyjne s. 120-124.
 3. J. Janik, W. Hreczuch, K. Czaja, A. Chruściel, K. Dziubek: Relative activity of a DMC type catalyst versus KOH in polyoxypropylation process. International Conference on Surfactants and Detergents, ICSD2014, Szanghaj, 09-12.04.2014r., materiały konferencyjne str. 125-128.

 

Patenty:

 

 1. PL 225211, 2016. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja, A. Bihun: Sposób wytwarzania włókien polietylenowych. Zgł. nr P.409860 z 20.10.2014, opubl. 31.03.2017.
 2. PL 2188644, 2015. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja: Sposób wytwarzania polietylenu. Zgł. nr P.402237 z 24.12.2012, opubl. 30.01.2015.
 3. PL 218014, 2014. W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja: Sposób otrzymywania polietylenu w środowisku z cieczą jonową. Zgł. nr P.395396 z dnia 22.06.2011, opubl. 30.09.2014.

 

Zgłoszenia patentowe:

 

 1. K. Dziubek, K. Czaja, P. Groch, M. Białek, B. Dudziec, B. Marciniec: Sposób otrzymywania kopolimerów etylenu. Zgł. nr P.418183 z 02.08.2016.
 2. K. Dziubek, K. Czaja, P. Groch, B. Dudziec, B. Marciniec: Sposób otrzymywania kopolimerów etylenu. Zgł. nr P.418184 z 02.08.2016.