Dr hab. Marzena Białek, prof. UO – Wykaz dorobku

Publikacje recenzowane w czasopismach naukowych:

 1. M. Białek, J. Fryga “Effective copolymerization of ethylene with α,ω-alkenols and homopolymerization of α,ω-alkenols catalyzed by aminophenolate zirconium complex” React. Funct. Polym. 2019, 137, 11–20. DOI: 10.1016/j.reactfunctpolym.2019.01.003.
 2. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Białek, K. Mituła, B. Dudziec, B. Marciniec: Synthesis and structural characterization of ethylene copolymers containing double-decker silsesquioxane as pendant groups and cross-linkage sites by coordinative copolymerization. Eur. Polym. J. 2018, 100, 187-199. DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2018.01.039.
 3. M. Białek, E. Bisz: Dichlorovanadium(IV) diamine-bis(phenolate) complexes for ethylene (co)polymerization and 1-olefin isospecific polymerization. J. Catal. 2018, 362, 65–73. DOI: 10.1016/j.jcat.2018.03.029.
 4. J. Fryga, M. Białek: Effect of AlR3 (R = Me, Et, iBu) addition on the composition and microstructure of ethylene/1-olefin copolymers made with post-metallocene complexes of group 4 elements. Polym. J. DOI: 10.1038/s41428-018-0117-8.
 5. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Białek, D. Man: Tri-alkenyl polyhedral oligomeric silsequioxanes as comonomers and active center  modifiers in ethylene copolymerization catalyzed by bis(phenoxy-imine) Ti, Zr, V and V salen-type complexes, Appl. Catal. A – Gen. 2018, 567, 122-131. DOI: 10.1016/j.apcata.2018.09.011.
 6. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Białek, K. Adamczyk-Tomiak, S. Rabiej, B. Dudziec „Ethylene/POSS copolymerization behavior of postmetallocene catalysts and copolymer characteristics” J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2017, 55, 3918-3934. DOI: 10.1002/pola.28778.
 7. M. Białek, M. Pochwała, A. Franczyk, K. Czaja, B. Marciniec „Synthesis and catalytic properties for olefin polymerization of new vanadium complexes containing silsesquioxane ligands with different” Polym. Int. 2017, 66, 960-967. DOI: 10.1002/pi.5345.
 8. M. Białek, E. Bisz „Polypropylene and Poly(ethylene-co-1-octene) Effective Synthesis with Diamine-bis(phenolate) Complexes. Effect of Complex Structure on Catalyst Activity and Product Microstructure” J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2017, 55, 2467-2476; DOI: 10.1002/pola.28637.
 9. M. Białek, J. Fryga, G. Spaleniak, M. Żołnowska „Synthesis and olefin homo- and copolymerization behavior of new vanadium complexes bearing [OSSO]-type ligands” Reac. Kinet. Mech. Cat. 2017, 122(1), 259-273; DOI: 10.1007/s11144-017-1225-8.
 10. Fryga J., Białek M., Spaleniak G. „Synteza i charakterystyka kompleksów tytanu kowalencyjnie związanych z nośnikiem krzemionkowym oraz ich właściwości katalityczne w (ko)polimeryzacji etylenu” Chemistry. Environment. Biotechnology, 2017, 20, 35–41. DOI: 10.16926/cebj.2017.20.06.
 11. M. Pochwała, M. Białek, A. Franczyk, B. Marciniec, K. Czaja „Synthesis and catalytic performance in ethylene and 1-octene polymerization of chlorotitanium(IV) silsesquioxane complexes. Effect of increasing ligand denticity and type of nonreactive organic substituents” Eur. Polym. J. 2016, 79, 121–131; DOI: 10.1016/j.eurpolymj.2016.04.020.
 12. M. Białek, E. Bisz „Novel diamine-bis(phenolate) Ti(IV) complexes – tuning the complex structure to control catalytic properties in α-olefin polymerization” Appl. Catal. A-Gen. 2016, 525, 137–144; DOI: 10.1016/j.apcata.2016.07.019.
 13. M. Pochwala, M. Białek, A. Franczyk, K. Czaja, B. Marciniec; Synteza bimetalicznego silsekwioksanowego kompleksu tytanu (IV) i jego polimerycznego odpowiednika oraz ich  właściwości katalityczne w polimeryzacji olefin, Polimery,2016, 61 (9), 591-599; DOI: 10.14314/polimery.2016.591.
 14. E. Bisz, M. Białek, B. Zarychta “Synthesis, characterization and catalytic properties for olefinpolymerization of two new dimeric zirconium(IV) complexes h aving diamine-bis(phenolate) and chloride ligands” Appl. Catal. A-Gen. 2015, 503, 26–33.
 15. M. Białek, A. Leksza, A. Piechota, K. Kurzak, K. Koprek „Oxovanadium(IV) complexes with [ONNO]-chelating ligands as catalysts for ethylene homo- and copolymerization” J. Polym. Res. 2014, 21:389 (strony 1-11), DOI: 10.1007/s10965-014-0389-4.
 16. G. P. Spaleniak, E. Bisz, M. Białek, B. Zarychta „2,4-Di-tert-butyl-6-({[2-(dimethylamino)ethyl](2-hydroxybenzyl)amino}methyl)phenol” Acta Cryst. 2014, E70, o678, DOI: 10.1107/S1600536814010241.
 17. M. Białek, M. Pochwała, G. Spaleniak „Olefin Polymerization and Copolymerization by Complexes Bearing [ONNO]-Type Salan Ligands: Effect of Ligand Structure and Metal Type (Titanium, Zirconium, and Vanadium)” J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem 2014, 52, 2111-2123, DOI: 10.1002/pola.27218.
 18. M. Białek, E. Bisz „A comparative study on the polymerization of 1-octene promoted by vanadium and titanium complexes supported by phenoxyimine and salen type ligands”J. Polym. Res. 2013, 20:164. DOI: 10.1007/s10965-013-0164-y.
 19. A. Mehta, G. Tembe, M. Białek, P. Parikh, G.Mehta „Synthesis, characterization and ethylene polymerization by metallasilsesquioxane” Polym. Adv. Technol. 2013, 24, 441-445, DOI: 10.1002/pat.3100.
 20. M. Białek, K. Czaja, A. Pietruszka, „Ethylene/1-olefin copolymerization behaviour of vanadium and titanium complexes bearing salen-type ligand” Polym. Bull. 2013, 70, 1499-1517, Polym. Bull. DOI: 10.1007/s00289-012-0903-y.
 21. A. Mehta, G. Tembe, P. Umare, M.Białek, P. Parikh, G. Mehta “Titanium-biphenoxide catalysts for ethylene polymerization” J. Polym. Res. 2012, 19:17, 1-12, DOI: 10.1007/s10965-012-0017-0.
 22. A. Mehta, G. Tembe, M. Białek, P. Parikh, G.Mehta “Synthesis and catalytic studies of Ti-anchored disilanol isobutyl-POSS/alkylaluminum system” J. Mol. Cat. A: Chem., 2012, 361-362, 17-28.
 23. A. Pietruszka, M. Białek, K. Czaja “A supported titanium postmetallocene catalyst: effect of selected conditions on ethylene polymerization” J. Appl. Polym. Sci. 2012, 123, 1848-1852.
 24. A. Krasuska, M.Białek, K.Czaja: „Ethylene Polymerization with FI Complexes Having Novel Phenoxy-Imine Ligands: Effect of Metal Type and Complex Imobilization” J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2011, 49, 1644-1654.
 25. M. Białek „Effect of Catalyst Composition on Chain-End-Group of Polyethylene Produced by Salen-Type Complexes of Titanium, Zirconium and Vanadium” J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2010, 48, 3209-3214.
 26. M. Białek, O. Liboska „Vanadium Complex with Tetradentate [O,N,N,O] Ligand Supported on Magnesium Type Carrier for Ethylene Homopolymerization and Copolymerization” J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2010, 48, 471-478.
 27. A. Gleń, M. Białek, K. Czaja „Remarkable effect of organoaluminium activator on catalytic performance of bis(phenoxy-imine)titanium complexes in ethylene polymerization” Polimery, 2009, 54, 712-718.
 28. M. Białek, A. Pietruszka “Titanium (IV) Chloride Complexes with Salen Ligands Supported on Magnesium Carrier: Synthesis and Use in Ethylene Polymerization” Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry 2009, 47, 6693-6703.
 29. M. Białek, A. Garłowska, O. Liboska „Chlorotitanium (IV) Tetradentate Schiff-Base Complex Immobilized on Inorganic Supports: Support Type and Other Factors Having Effect on Ethylene Polymerization Activity” J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2009, 47, 4811-4821.
 30. M. Białek, A. Pietruszka ”Ethylenebis(5-chlorosalicylideneiminato)vanadium Dichloride Immobilized on MgCl2-Based Supports as a Highly Effective Precursor for Ethylene Polymerization” J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2009, 47, 3480-3489.
 31. M. Białek, K. Czaja, E. Szydło; Transition metal complexes of tetradentate and bidentate Schiff bases as catalysts for ethylene polymerization: Effect of transition metal and cocatalyst, J. Polym. Sci., Pol. Chem., 47, 565-575 (2009).
 32. M. Białek, K. Czaja, J. Niewiadomska “Bidentate [N,N] nickel complexes with salen type ligands for polymerization of methyl methacrylate”, Polimery 2008, 53 (nr 11/12), 883-887.
 33. M. Białek, K. Czaja “Dichlorovanadium (IV) complexes with salen-type ligands for ethylene polymerization” J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. 2008, 46, 6940-6949.
 34. M. Białek, K. Czaja ” Metal salen complexes as ethylene polymerization catalysts – effect of catalytic system composition on its activity and properties of polymerization products”, Polimery 2008, 53 (nr 5), 364-370.
 35. M. Białek, T. Krasoń ” Copolymerization of ethylene with higher 1-olefins over vanadium catalyst supported on Al(i-Bu)3 modified magnesium carrier”. Polimery 2008, 53 (nr 1), 14-19.
 36. M. Białek, Ł. Korach, K. Czaja “Copolymerization of ethylene with 1-hexene over vanadium catalysts immobilized on sol-gel silica”. Polimery 2007, 52 (nr 11-12), 889-892.
 37. M.Białek, K.Czaja: “(Co)polymerization Behaviour of Supported Metallocene Catalysts.Carrier Effect “, Macromol. Chem. Phys., 2006, 207,1651-1660.
 38. M.Bialek, J.Loose “Effect of co-monomer feeding method on ethylene/1-hexene copolymerisation with vanadium and zirconocene catalysts” e-Polymers 2005, http://www.e-polymers.org/papers/Bialek1_071205.pdf, (Conference paper P_033[2005] Poster), str. 1-6.
 39. M.Białek, K.Czaja, A. Reszka: “(Co)polymerization behavior of supported metallocene catalysts. I. Ligand and substituent effect”Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry, 2003, 4, 5562-5570.
 40. M. Białek, H. Cramail, A. Deffieux, S.M. Guillaume: “Styrene polymerization using nickiel(II) complexes as catalysts” European Polymer Journal, 2005, 41, 2678-2684.
 41. M.Białek, K.Czaja, B.Sacher: Studies of structural composition distribution heterogeneity in ethylene/1-hexene copolymers using thermal fractionation technique (SSA). Effect of catalyst structure”, Thermochim. Acta, 2005, 429, 149-154.
 42. K.Czaja, M.Białek, A. Utrata: “Copolymerization of ethylene with 1-hexene over metallocene catalyst supported on complex of magnesium chloride with tetrahydrofuran“Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry, 2004, 42(10), 2512-2519.
 43. M. Białek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska: “Studies of ethylene/1-hexene copolymerization over zirconocene catalyst supported on MAO modified MgCl2(thf)2. The effect of copolymerization conditions on the intermolecular heterogeneity distribution of copolymers”,Polimery, 2003, 48, (9), 645-648.
 44. M.Białek, K.Czaja, A.Utrata: “Studies of ethylene/1-hexene copolymerization over zirconocene catalyst supported on MAO modified MgCl2(thf)2. Effect of copolymerization conditions on catalyst activity and copolymer properties”,Polimery, 2002, 47, (1), 59-63.
 45. K.Czaja, B.Sacher, M.Białek,: Studies of intermolecular heterogeneity distribution in ethylene/1-hexene copolymers using DSC method”, J.Thermal.Anal., 2002, 67, 547-554.
 46. K.Czaja, M.Białek: “ Effect of hydrogen on the ethylene polymerization process over Ziegler-Natta catalysts supported on MgCl2(THF)2. Part II. Kinetic studies”J.Appl.Polym.Sci, 2001, 79, 361-365.
 47. K.Czaja, M.Białek: “ Effect of hydrogen on the ethylene polymerization process over Ziegler-Natta catalysts supported on MgCl2(THF)2. Part I. Studies of chain transfer reaction” J.Appl.Polym.Sci, 2001, 79, 356-360.
 48. K.Czaja, M.Białek: “Microstructure of ethylene-1-hexene and ethylene-1-octene copolymers obtained over Ziegler-Natta catalysts supported on MgCl2(THF)2” Polymer, 2001, 42, 2289-2297.
 49. K.Czaja, M.Białek: “Rola chlorku magnezowego jako nośnika katalizatorów Zieglera-Natty”, Polimery, 2000, 45, (9), 608-613.
 50. M.Sudoł, K.Czaja, M.Białek: “Spektrofotometryczna metoda oznaczania składu kopolimerów etylen/1-heksen” Polimery, 2000, 45, (6), 405-410.
 51. K.Czaja, M.Białek: “Studies of the microstructure of ethylene/1-hexene copolymers prepared over heterogeneous Ziegler-Natta catalysts”, Polimery 2000, 45 (5), 353-357.
 52. M.Białek, K.Czaja: “Synthesis and characterization of ethylene-1-hexene copolymers prepared by using MgCl2(THF)2 – supported Ziegler- Natta catalysts”, Polimery. 2000, 45, (4), 293-296.
 53. M.Białek, K.Czaja: “The effect of the comonomer on the copolymerization of ethylene with a-olefins using Ziegler-Natta catalysts supported on MgCl2(THF)2″, Polymer, 2000, 41, 7899-7904.
 54. K.Czaja, Ł.Korach, M.Białek: “Synthesis of oxide-supported vanadium catalysts and their activity in ethylene polymerization”, Polimery, 1999, 44, (6), 426-429.
 55. K.Czaja, M.Białek: “Synteza i charakterystyka polietylenu o szczególnie dużym ciężarze cząsteczkowym” Przemysł Chemiczny, 1999, 78, (4), 135-136.
 56. M.Białek., K.Czaja, M.Białoń: “Weryfikacja kinetycznego modelu polimeryzacji etylenu wobec katalizatorów wanadowych na nośniku magnezowym”, Polimery, 1998, 43, (7-8), 416-421.
 57. K.Czaja, M.Białek: “Organometallic Vanadium-based Catalysts for Ethylene Polymerization. Study of the Deactivation Process”, Macromol. Rapid Commun., 1998, 19, (3), 163-166.
 58. K.Czaja, M.Białek, W.Ochędzan: “Organometallic VCl4-based Catalyst supported on MgCl2(THF)2 for Ethylene Polymerization”, Polimery, 1997, 42, (11-12), 714-716.
 59. K.Czaja, M.Białek: “Polimeryzacja etylenu katalizowana układem typu Zieglera-Natty zawierającym VOCl3, Polimery, 1996, 41, (7-8), 412-417.
 60. K.Czaja, M.Białek: “Vanadium-based Ziegler-Natta catalyst supported on MgCl2(THF)2for ethylene polymerization”, Macromol. Rapid Commun., 1996, 17, (4), 253-260.

Publikacje przeglądowe:

 1. M. Pochwała, M. Białek „Zastosowanie kompleksów metali przejściowych z ligandami POSS w polimeryzacji olefin”, „Na pograniczu chemii i biologii”, pod redakcją H. Koroniaka i J. Braciszewskiego, Tom XXXIII, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, ISBN 978-83-232-2803-5 (publikacja przeglądowa –rozdział w książce), str 13-22.
 2. M. Białek, W. Ochędzan-Siodłak, K. Dziubek, K. Czaja, K. Bosowska „Koordynacyjna (ko)polimeryzacja olefin” Chemik 2014, 68, 4, 268-279.
 3. K. Czaja, M. Białek: “Postęp badań w zakresie polimeryzacji olefin” Polimery 2011, 56, 511-520.
 4. K. Czaja, M. Białek; “Liniowy polietylen małej gęstości”, Polimery, 2002, 47, (10), 685-693.

Publikacje konferencyjne (recenzowane):

 1. A. Franczyk, K. Stefanowska, M. Białek, K. Czaja, B. Marciniec „Tytanosilseskwioksany jako katalizatory procesów polimeryzacji olefin” Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Chemia. Część II. Poznań 2016. ISBN (całość) 978-83-942083-6-3, Chemia Część II ISBN 978-83-65362-22-3, str 22- 28.
 2. A. Franczyk, K. Szyling, M. Białek, K. Czaja, B. Marciniec „Glinosilseskwioksany – synteza i zastosowanie” Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Chemia. Część II. Poznań 2016. ISBN (całość) 978-83-942083-6-3, Chemia Część II ISBN 978-83-65362-22-3, str 29- 35.
 3. P. Groch, K. Dziubek, K. Czaja, M. Białek, B. Dudziec, B. Marciniec „Wpływ składu katalizatorów metaloorganicznych na syntezę i właściwości kopolimerów etylenu z monoalkenylosilseskwioksanami” Spychaj Tadeusz, Wiśniewska Ewa (eds.): Materiały polimerowe Pomerania-Plast 2016 : Międzyzdroje 7-10 czerwca 2016, 2016, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ISBN 978-83-7663-213-1, 314 p.
 4. K.Czaja, M.Białek: “Synteza i charakterystyka polietylenu o szczególnie dużym ciężarze cząsteczkowym” Konferencja Naukowo-Techniczna “Polimery i kompozyty konstrukcyjne”, Ustroń 6-9.10.1998, pełny tekst komunikatu sekcyjnego w recenzowanych materiałach konferencyjnych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, tom.II, s.115-119.
 5. K.Czaja, M.Białek: “Synteza i charakterystyka liniowego polietylenu małej gęstości” w książce “Technologia chemiczna na przełomie wieków” Wydawnictwo Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, Gliwice 2000, s. 463-472.
 6. K. Czaja, M. Białek; Kopolimeryzacja etylenu z 1-heksenem. Wpływ składu metaloorganicznego układu katalitycznego, [w] Modyfikacja polimerów, Recenzowane Materiały Konferencyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, s. 244-248.
 7. M.Białek, K.Czaja,: “Synthesis and properties of polyethylene and ethylene/1-olefin copolymers”, Konferencja naukowa: Przyjazne środowisku technologie polimerowe EKOPOLIMER 2004, Lesko 18-23 maja 2004, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, s. 26-28, ISBN 83-7199-202-0
 8. M.Białek; K.Czaja, A.Reszka“Study on ethylene homo- and copolymerization with various metallocene catalysts supported on magnesium chloride”, IUPAC World Polymer Congress 2004, 40th International Symposium on Macromolecules, July 4-9, 2004 Paris-France, Congress Proceedings CD-ROM 1.1.8, www.e-polymers.org/journal/paris/data/L2491.pdf
 9. L.Korach, M.Białek; K.Czaja“Ethylene homo- and copolymerization over Ziegler-Natta catalysts supported on different sol-gel materials”, IUPAC World Polymer Congress 2004, 40th International Symposium on Macromolecules, July 4-9, 2004 Paris-France, Congress Proceedings CD-ROM 1.1.8, www.e-polymers.org/journal/paris/data/L2483.pdf
 10. M.Białek; K.Czaja, B.Sacher-Majewska“The heterogeneity of ethylene/1-olefin copolymers. The effect of catalyst composition”, IUPAC World Polymer Congress 2004, 40th International Symposium on Macromolecules, July 4-9, 2004 Paris-France, Congress Proceedings CD-ROM 3.2.4, www.e-polymers.org/journal/paris/data/L2492.pdf

Patenty:

 1. M. Białek, Julia Fryga “Sposób otrzymywania kopolimerów etylenu z alkoholami nienasyconymi”, PL 235157, zgł. pat. P.422857, z dnia 15.09.2017, opubl. 1.06.2020.
 2. K. Dziubek, K. Czaja, P. Groch, M. Białek, B. Dudziec, B. Marciniec „Sposób otrzymywania kopolimerów etylenu”, PL 233702 B1, data zgłoszenia: 02.08.2016 r.
 3. K. Bosowska, M. Nowakowska, K. Czaja, K. Szczegot, M. Białek, B. Dawidowska: “Sposób wytwarzania nośnikowego katalizatora metaloorganicznego” PL 183689 B1. data zgł. 9.09.1996; udzielony 03.12.2001, o udzieleniu patentu ogłoszono 28.06.2002 WUP 06/02.
 4. K. Czaja, Ł. Korach, M. Białek, W. Stręk, K. Maruszewski: “Sposób wytwarzania nośnikowego katalizatora do procesu niskociśnieniowej polimeryzacji olefin”, nr zgłoszenia P-328 541, data zgł. 11.09.1998, PL 192777 B1, o udzieleniu patentu ogłoszono 29.12.2006 WUP 12/06.
 5. K. Czaja, M. Białek, B. Mazoń: „Sposób wytwarzania katalizatorów do syntezy rozgałęzionego polietylenu i oligomerów etylenu” PL 208 887 B1, data zgłoszenia 14.07.2006; decyzja o udzieleniu patentu z dnia 18.01.2011.
 6. M. Białek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska: „Sposób wytwarzania katalizatorów nośnikowych do syntezy liniowego wielkocząsteczkowego polietylenu” PL 208 886 B1, data zgłoszenia 14.07.2006; decyzja o udzieleniu patentu z dnia 19.01.2011.
 7. K. Czaja, M. Białek, W. Bukowski, M. Sudoł: „Sposób wytwarzania katalizatorów do syntezy liniowego polietylenu” PL 209 066 B1, data zgłoszenia 14.07.2011; decyzja o udzieleniu patentu z dnia 3.03.2011.