Dr hab. Marzena Białek, prof. UO

Kontakt:

pok. 413 WCh
tel. 0 77 452 7145
fax 0 77 452 7101
adres: Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,
ul. Oleska 48, 45-052 Opole
e-mail: marzena.bialek@uni.opole.pl

Stopnie i tytuły naukowe:

 

 • magister chemii – Instytut Chemii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu, Opole, 1994 (promotor: prof. dr hab. inż. K. Czaja),
 • doktor nauk chemicznych – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Opolski, Opole, 1999 (promotor: prof. dr hab. inż. K. Czaja),
 • doktor habilitowany nauk chemicznych – Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011.

 

Miejsce pracy i zajmowane stanowiska:

 

 • 1994 – nadal – Uniwersytet Opolski:
  • 1994 – 1999 – asystent
  • 1999 – 2013 – adiunkt
  • 2013 – nadal – profesor UO

 

Staże naukowe:

 

 • 10/11.1996 – Laboratorium Procesów Polimeryzacji Instytutu Fizyki Chemicznej Rosyjskiej Akademii Nauk, Moskwa, miesięczny staż naukowy
 • 10.2001-09.2002 – Laboratoire de Chimie des Polymeres Organiques (CNRS-ENSCPB-Université Bordeaux-1), Bordeaux, staż post-doktorski pod kierunkiem prof. A. Deffieux

 

Pełnione funkcje w Uniwersytecie Opolskim:

 

 •  

 

Działalność naukowa:

 

Synteza i charakterystyka poliolefin i katalizatorów ich syntezy: synteza metaloorganicznych katalizatorów (Zieglera-Natty, metalocenowych i post-metalocenowych), ich immobilizacja na nośnikach nieorganicznych oraz charakterystyka ich struktury i składu; badania procesu polimeryzacji etylenu i jego kopolimeryzacji z wyższymi olefinami oraz monomerami polarnymi, a także homopolimeryzacji wyższych 1-olefin wobec katalizatorów metaloorganicznych (badania kinetyki i mechanizmu reakcji, wpływ warunków reakcji, polimeryzacja w zawiesinie i fazie gazowej);charakterystyka składu, mikrostruktury i właściwości otrzymanych polimerów.Dorobek naukowy: 54 publikacji naukowych, oryginalne, 4 publikacje przeglądowe, 10 publikacji konferencyjnych, 5 patentów udzielonych, kilkadziesiąt prezentacji konferencyjnych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.

 

Wykaz dorobku naukowego:

  

Wykaz publikacji (kliknij)

 

Kierowanie i udział w projektach badawczych:

 

 1. Nr 3 T09B 086 13, (grant promotorski) “Synteza i charakterystyka metaloorganicznych katalizatorów wanadowych do polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu” – termin realizacji 07.1997-06.1999, doktorant, kierownik pracy prof. K.Czaja.
 2. Nr 7 T09B 083 21 (grant zwykły) “Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami wobec nośnikowych katalizatorów metalocenowych” – termin realizacji 09.2001-08.2004, główny wykonawca.
 3. Nr 3 T09A 168 29 (grant zwykły) “Saleny i ich pochodne jako ligandy postmetalocenowych katalizatorów oligomeryzacji, polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin” – termin realizacji 10.2005-10.2008, główny wykonawca.
 4. Nr N205 062 32/3720 (grant habilitacyjny) “Nośnikowe katalizatory postmetalocenowe zawierające ligandy typu [O,N,N,O]; synteza i charakterystyka w polimeryzacji etylenu” – termin realizacji 05.2007-11.2009, kierownik pracy,
 5. Nr N N205 267835 (grant zwykły) „Badania teoretyczne i eksperymentalne katalizatorów koordynacyjnej polimeryzacji olefin opartych na kompleksach z ligandami wielokleszczowymi”, termin realizacji 15.09.2008 – 14.09.2010, wykonawca
 6. N N209 140840 (grant zwykły), „Kopolimeryzacja etylenu z wyższymi 1-olefinami oraz homopolimeryzacja wyższych 1-olefin wobec katalizatorów postmetalocenowych zawierających kompleksy metali przejściowych bliższych grup układu okresowego” okres realizacji 13.06.2011-12.06.2014, kierownik projektu,
 7. Grant NCN, ID: 205390, OPUS 4 „Silseskwioksany w polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin jako komonomery i składniki metaloorganicznych układów katalitycznych”, termin realizacji 6.08.2013-5.08.2016, wykonawca.

 

Kształcenie kadry naukowej:

 

 • Promotor 15 prac magisterskich zrealizowanych, opiekun 18 prac magisterskich. Prowadzenie 1 stażu krajowego, promotor 2 prac licencjackich.

 

Działalność opiniodawcza:

 

 • Recenzje 53 publikacji do czasopism naukowych, pracy doktorskiej oraz jednego międzynarodowego projektu badawczego (Niemcy/Republika Południowej Afryki).

 

Działalność pozauczelniana:

 

 • członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • członek Polskiego Klubu Katalizy

 

Nagrody i wyróżnienia:

 

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close