Chemia Materiałów (CHE112)

Kierunek: CHEMIA – wszystkie specjalności

Punkty kredytowe: 4

 

Wykład

semestr 5, 30 godzin
Warunki zaliczenia: egzamin

Prowadzący: dr Kornelia Bosowska

Wprowadzenie. Tworzywa termoplastyczne, termo- i chemoutwardzalne. Elastomery. Polimery włókno- i powłokotwórcze. Metody otrzymywania, budowa, właściwości i zastosowania najważniejszych polimerów. Kauczuki, żywice fenolowe, epoksydowe i poliestrowe. Polimery biodegradowalne. Metale i ich stopy – obróbka cieplna, korozja, pokrycia antykorozyjne, erozja. Materiały wiążące, ceramiczne. Szkło – otrzymywanie, właściwości i zastosowania. Nowoczesne materiały specjalnego przeznaczenia.

 

Laboratorium

semestr 5, 30 godzin
Warunki zaliczenia: na ocenę

Prowadzący: dr Kornelia Bosowska, dr Barbara Dawidowska-Marynowicz

Identyfikacja tworzyw sztucznych. Oznaczanie masy molowej polimerów metodą lepkościową. Określanie właściwości mechanicznych materiałów przy użyciu maszyny wytrzymałościowej. Oznaczanie twardości materiałów. Określanie rozkładu granulometrycznego i gęstości nasypowej materiałów sypkich. Badanie przebiegu korozji kwasowej oraz stopnia karbonatyzacji betonu cementowego. Badanie właściwości użytkowych spoiw powietrznych. Badanie korozji metali.

Zasady zaliczenia:

W celu uzyskania zaliczenia z laboratorium Chemia materiałów student musi spełnić następujące warunki:

 • Przystąpić do każdego z zaproponowanych przez prowadzącego ćwiczeń.
  Warunkiem dopuszczenia do wykonywania ćwiczenia jest pozytywne zaliczenie pisemnego repetytorium ze znajomości celu i przebiegu ćwiczenia. Student ma obowiązek oddania sprawozdania na następnych zajęciach po wykonaniu ćwiczenia. Za każde sprawozdanie oddane w terminie student może uzyskać maksymalnie 3 punkty. W przypadku oddania sprawozdania tydzień po terminie student będzie mógł uzyskać maksymalnie 2 punkty; dwa tygodnie po terminie – 1 punkt. Każdy zwrot sprawozdania jest równoznaczny z utratą jednego punktu.
 • Zaliczyć dwa kolokwia.
  Student może zdobyć maksymalnie 3 punkty za odpowiedź na każde pytanie na kolokwium. Do zaliczenia kolokwium student musi uzyskać minimum 51% punktów.
 • Uzyskać odpowiednią liczbę punktów sumarycznie za sprawozdania i za kolokwia.
  • 100% – 91% bardzo dobry
  • 90% – 81% dobry plus
  • 80% – 71% dobry
  • 70% – 61% dostateczny plus
  • 60% – 51% dostateczny

 

 

Literatura:

 

 1. Z. Florjańczyk, S. Penczek (red.), Chemia polimerów t.1-3, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1995.
 2. H. Bala, Wstęp do chemii materiałów, WNT, 2003.
 3. L. Czarnecki, P. Łukowski, A. Garbacz, B. Chmielewska, Ćwiczenia laboratoryjne z chemii budowlanej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2007.
 4. J. Kępiński, Technologia chemiczna nieorganiczna, PWN.
 5. Praca zbiorowa, Technologia chemiczna nieorganiczna, WNT.

 


 

MATERIAŁY DO POBRANIA:

 

 1. Identyfikacja tworzyw sztucznych
 2. Oznaczanie masy molowej polimeru metodą lepkościową
 3. Oznaczanie cech wytrzymałościowych tworzyw sztucznych
 4. Oznaczanie twardości materiałów metodą Shore’a D
 5. Badanie korozji kwasowej betonu cementowego
 6. Oznaczanie rozkładu granulometrycznego substancji
 7. Badanie odporności korozyjnej metali i wpływu inhibitorów na szybkość jej przebiegu
 8. Oznaczanie modułu szkła wodnego
 9. WZÓR SPRAWOZDANIA

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close