Obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Pochwały

Obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Pochwały

Obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Pochwały Dr Monika Pochwała W dniu 06.07.2019 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Pochwały zatytułowanej: Homo- i kopolimeryzacja olefin wobec nowych katalizatorów metaloorganicznych na bazie kompleksów metali...
Sukces naszego studenta inż. Arkadiusza Gruszki

Sukces naszego studenta inż. Arkadiusza Gruszki

Sukces naszego studenta inż. Arkadiusza Gruszki Stypendyści Marszałka  Województwa Opolskiego 2018 Inż. Arkadiusz Gruszka, absolwent specjalności inżynierskiej na kierunku chemia i obecnie magistrant tego kierunku realizujący pracę magisterską w naszej Katedrze, z...
Habilitacja dr Wioletty Ochędzan-Siodłak

Habilitacja dr Wioletty Ochędzan-Siodłak

Habilitacja dr Wioletty Ochędzan-Siodłak Dr hab. WiolettaOchędzan-Siodłak W dniu 17 maja 2018 roku, na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego nadała dr...
Habilitacja dr Alicji Utraty-Wesołek

Habilitacja dr Alicji Utraty-Wesołek

Habilitacja dr Alicji Utraty-Wesołek Dr hab. Alicja Utrata-Wesołek W dniu 17 maja 2018 roku, na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego nadała dr Alicji...
Obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Piechoty

Obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Piechoty

Obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Piechoty Dr Katarzyna Piechota   W dniu 23.03.2018 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Piechoty zatytułowanej: Modified aluminosilicates as multifunctional fillers for polyolefins (praca pisana w...
Obrona pracy doktorskiej mgr. Jarosława Janika

Obrona pracy doktorskiej mgr. Jarosława Janika

Obrona pracy doktorskiej mgr. Jarosława Janika Dr Jarosław Janik   W dniu 09.03.2017 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Jarosława Janika zatytułowanej: Synteza i właściwości katalizatorów dimetylocyjankowych w reakcji polioksyalkilenowania....