Obrona pracy doktorskiej mgra Arkadiusza Niemczyka

Obrona pracy doktorskiej mgra Arkadiusza Niemczyka

Obrona pracy doktorskiej mgr Arkadiusza Niemczyka Dr Arkadiusz Niemczyk   W dniu 26.09.2019 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Arkadiusza Niemczyka zatytułowanej: Kompozyty na osnowie poliolefin z udziałem związków krzemu – otrzymywanie i...
Obrona pracy doktorskiej mgra Pawła Grocha

Obrona pracy doktorskiej mgra Pawła Grocha

Obrona pracy doktorskiej mgra Pawła Grocha Dr Paweł Groch  W dniu 18.07.2019 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Pawła Grocha zatytułowanej: Kopolimeryzacja etylenu z alkenylosilseskwioksanami przy udziale katalizatorów metaloorganicznych. Promotorem...
Obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Pochwały

Obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Pochwały

Obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Pochwały Dr Monika Pochwała W dniu 06.07.2019 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Pochwały zatytułowanej: Homo- i kopolimeryzacja olefin wobec nowych katalizatorów metaloorganicznych na bazie kompleksów metali...
Sukces naszego studenta inż. Arkadiusza Gruszki

Sukces naszego studenta inż. Arkadiusza Gruszki

Sukces naszego studenta inż. Arkadiusza Gruszki Stypendyści Marszałka  Województwa Opolskiego 2018 Inż. Arkadiusz Gruszka, absolwent specjalności inżynierskiej na kierunku chemia i obecnie magistrant tego kierunku realizujący pracę magisterską w naszej Katedrze, z...
Habilitacja dr Wioletty Ochędzan-Siodłak

Habilitacja dr Wioletty Ochędzan-Siodłak

Habilitacja dr Wioletty Ochędzan-Siodłak Dr hab. WiolettaOchędzan-Siodłak W dniu 17 maja 2018 roku, na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego nadała dr...
Habilitacja dr Alicji Utraty-Wesołek

Habilitacja dr Alicji Utraty-Wesołek

Habilitacja dr Alicji Utraty-Wesołek Dr hab. Alicja Utrata-Wesołek W dniu 17 maja 2018 roku, na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego nadała dr Alicji...